CENTRUM INFORMACÍ
A STATISTIK KULTURY

Kontakt: NIPOS-CIK
P.O.Box 12 • Fügnerovo nám. 5 • 120 21 Praha 2
telefon: 221 507 920
e-mail: radova@nipos-mk.cz
KULTURA ČESKÉ REPUBLIKY V ČÍSLECH vybrané údaje ze statistických šetření
V brožuře jsou zveřejněny vybraná statistická data v daném roce za následující obory: památkové objekty zpřístupněné za vstupné, muzea, památníky a galerie, veřejné knihovny, divadla, neperiodické publikace a periodický tisk, rozhlasové a televizní vysílání. Pro srovnání jsou uvedena i data za několik posledních let. Údaje za rok 2015 mají informativní charakter, neboť některé zpravodajské jednotky v řádném termínu nevyplnily statistický výkaz.
 
Publikace STATISTIKA KULTURY Kompletní statistika kultury České republiky
Starší publikace jsou k dispozici ve formátu MSWord (ZIP), novější ve formátu PDF.
Od roku 2009 je tzv. „Modrý sešit“ vydáván ve čtyřech svazcích:
  1. Kulturní dědictvi (muzea, galerie a památkové objekty)
  2. Umění (divadla, hudební soubory, výstavní činnost a festivaly)
  3. Knihovny a vydavatelská činnost
  4. Edukace a veřejná osvěta
ROK 2016 ROK 2015 ROK 2014 ROK 2013 ROK 2012 ROK 2011 ROK 2010 ROK 2009 LÉTA 2008 – 1998
 
NÁVŠTĚVNOST PAMÁTEK V KRAJÍCH ČESKÉ REPUBLIKY Dokumenty Návštěvnost památek v krajích ČR v jednotlivých letech uvádí data o počtu návštěvníků hradů, zámků aj. památek. Údaje byly získány na základě statistického zjišťování,   kterým je NIPOS-CIK pověřen ministerstvem kultury. Všechny brožury jsou ve formátu PDF.
 
NÁVŠTĚVNOST MUZEÍ, PAMÁTNÍKŮ A GALERIÍ V KRAJÍCH ČESKÉ REPUBLIKYDokumenty Návštěvnost muzeí, památníků a galerií v krajích ČR v jednotlivých letech uvádí data o počtu návštěvníků. Údaje byly získány na základě statistického zjišťování, kterým je NIPOS-CIK pověřen ministerstvem kultury.Všechny brožury jsou ve formátu PDF.