CENTRUM INFORMACÍ
A STATISTIK KULTURY

Kontakt: NIPOS-CIK
P.O.Box 12 • Fügnerovo nám. 5 • 120 21 Praha 2
telefon: 221 507 920
e-mail: radova@nipos-mk.cz

Adresáře obcí a krajů obsahují adresáře krajských úřadů, magistrátů statutárních měst a městkých úřadů obcí s rozšířenou působností.

 
Informace o ochraně osobních údajů na webu NIPOS