INFORMACE A KONZULTACE
V OBLASTI MÍSTNÍ KULTURY

Kontakt: NIPOS-REGIS
P.O.Box 12 • Fügnerovo náměstí 1866/5 • 120 21 Praha 2
telefon: 221 507 941
e-mail: regis@nipos-mk.cz

English summaryAbout NIPOS


Zpět na úvodní stránku

Územní samosprávné celky Archivy - NIPOS

Novela tiskového zákona
Autor: NIPOS, publikováno: 9. 2. 2012
Správní poplatek za povolení tomboly se sníží
Autor: NIPOS, publikováno: 6. 2. 2012
Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 – 2015
Autor: NIPOS, publikováno: 31. 1. 2012
Výsledky statistického šetření znalosti českých památek
Autor: NIPOS, publikováno: 17. 1. 2012
Pro zajímavost. Kolik peněz dostává vaše obec?
Autor: NIPOS, publikováno: 13. 1. 2012
Zveřejňování listin s osobními údaji na internetu – stanovisko ÚOOÚ
Autor: NIPOS, publikováno: 11. 1. 2012
Zákoník práce v roce 2012
Autor: NIPOS, publikováno: 9. 1. 2012
Příspěvková organizace ÚSC a příspěvek zřizovatele
Autor: NIPOS, publikováno: 9. 1. 2012
Spolek pro obnovu venkova
Autor: NIPOS, publikováno: 9. 1. 2012
Zákon o účetnictví v platném znění od 1.1.2011
Autor: NIPOS, publikováno: 12. 12. 2011
Financování kultury z veřejných rozpočtů 2001 – 2010
Autor: NIPOS, publikováno: 11. 8. 2011
Datové schránky pro příspěvkové organizace
Autor: NIPOS, publikováno: 1. 7. 2009
VESELÉ VELIKONOCE, byla zrušena bývalá příloha č.1 v nařízení vlády č.564/2006 Sb.
Autor: NIPOS, publikováno: 8. 4. 2009
Smlouvy
Autor: NIPOS, publikováno: 11. 1. 2012
Rozsáhlá novela zákona č.250/2000 Sb.
Autor: NIPOS, publikováno: 31. 3. 2009
Výroba a šíření audiovizuálních děl
Autor: NIPOS, publikováno: 31. 3. 2009
Vydávání periodického tisku – místního zpravodaje
Autor: NIPOS, publikováno: 31. 3. 2009
Obec jako vydavatel neperiodických publikací
Autor: NIPOS, publikováno: 31. 3. 2009
Obec jako pořadatel
Autor: NIPOS, publikováno: 31. 3. 2009
Veřejné služby kultury zajišťované prostřednictvím organizační složky obce
Autor: NIPOS, publikováno: 31. 3. 2009
 
Informace o ochraně osobních údajů na webu NIPOS