STÁTNÍ PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

informace • konzultace • semináře • festivaly • publikace • periodika

Kontakt: NIPOS • P.O.Box 12 • Fügnerovo náměstí 1866/5 • 120 21 Praha 2
telefon: 221 507 900 • e-mail: nipos@nipos-mk.cz

English summaryAbout NIPOS


Zpět na úvodní stránku

Informace

Cena festivalu Jiráskův Hronov 2015 — statut

Autor: Mgr. Simona Bezoušková, publikováno: 5. 2. 2015

Rozhodnutí programové rady Jiráskova Hronova

Autor: Mgr. Simona Bezoušková, publikováno: 10. 12. 2014

XXII. festival MUSICA ANGELICA 2014

Autor: tbasus, publikováno: 28. 8. 2014

Rozhodnutí programové rady Divadelního Pikniku Volyně 2014

Autor: Mgr. Simona Bezoušková, publikováno: 10. 12. 2014

Nabídka loutkářských školiček

Autor: mdrtina, publikováno: 25. 7. 2014

AUTORSKÁ SOUTĚŽ OŘÍŠKY PRO POPELKU

Autor: Mgr. Simona Bezoušková, publikováno: 10. 12. 2014

Klub sbormistrů

Obecné informace

Autor: Barbora Novotná, publikováno: 25. 9. 2014

Porta Musicae, Nový Jičín 2014

Autor: Alena Crhová, publikováno: 10. 12. 2013

Festivalový výbor Jiráskova Hronova

Autor: Mgr. Simona Bezoušková, publikováno: 24. 1. 2014

Celostátní přehlídka školních dětských pěveckých sborů

Autor: Alena Crhová, publikováno: 10. 12. 2013

ŠRÁMKOVA SOBOTKA 2013

Obecné informace o 57. ročníku Šrámkovy Sobotky

Autor: NIPOS, publikováno: 10. 4. 2013

Wolkrův Prostějov

Autor: Alena Crhová, publikováno: 20. 11. 2012

FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ V RÁMCI FESTIVALU NÁCHODSKÁ PRIMA SEZÓNA

Autor: Alena Crhová, publikováno: 14. 9. 2012

JUNIOR SČF

Autor: Alena Crhová, publikováno: 14. 9. 2012

OTEVŘENO KOLÍN

Autor: Alena Crhová, publikováno: 12. 12. 2012

Celostátní přehlídka výtvarných prací dětí a mládeže

Autor: Alena Crhová, publikováno: 14. 2. 2013

Dětská scéna

Autor: NIPOS, publikováno: 7. 4. 2014

Popelka Rakovník

Autor: Alena Crhová, publikováno: 1. 10. 2012

OPAVA CANTAT

Autor: Alena Crhová, publikováno: 2. 10. 2012

KUTNÁ HORA

Autor: Alena Crhová, publikováno: 7. 12. 2011

Tanec, tanec…

Autor: Alena Crhová, publikováno: 12. 9. 2012

Národní festival NKST

Autor: Alena Crhová, publikováno: 6. 12. 2011

Celo­státní pře­hlídka ama­tér­ského čino­her­ního a hudeb­ního divadla

Autor: Alena Crhová, publikováno: 1. 10. 2012

Národní pře­hlídka seni­or­ského divadla

Autor: Alena Crhová, publikováno: 1. 10. 2012

Mezinárodní festival poezie 2014

Autor: NIPOS, publikováno: 22. 9. 2014

Mladá scéna

Autor: Alena Crhová, publikováno: 12. 1. 2015

Šrámkův Písek

Autor: Alena Crhová, publikováno: 4. 2. 2015

NÁRODNÍ SOUTĚŽ A VÝSTAVA AMATÉRSKÉ FOTOGRAFIE

Autor: Alena Crhová, publikováno: 2. 12. 2011

ČESKÝ VIDEOSALON — ZLATÉ SLUNCE

Autor: Alena Crhová, publikováno: 2. 12. 2011

ČESKÝ VIDEOSALON

Autor: Alena Crhová, publikováno: 12. 9. 2012

S.M.A.D.

Autor: Alena Crhová, publikováno: 1. 2. 2011

Mezinárodní soutěž velkých dechových orchestrů Ostrava

Autor: Alena Crhová, publikováno: 5. 2. 2015

Další ročník soutěže Zlatá křídlovka bude v roce 2016

Autor: Alena Crhová, publikováno: 5. 2. 2015

LOUTKÁŘSKÁ CHRUDIM

Autor: Alena Crhová, publikováno: 18. 7. 2014

Divadlo z různých úhlů pohledu

Autor: Alena Crhová, publikováno: 25. 4. 2014

Festival sborového umění Jihlava (FSU)

Autor: Alena Crhová, publikováno: 1. 10. 2012

NÁRODOPISNÁ SLAVNOST V KINSKÉHO ZAHRADĚ

Autor: Alena Crhová, publikováno: 14. 9. 2012

Celostátní přehlídka dětských folklorních souborů Jihlava

Informace o Celostátní přehlídce dětských folklorních souborů

Autor: Alena Crhová, publikováno: 29. 3. 2010

Tvůrčí taneční dílna

Celo­státní pře­hlídka cho­re­o­gra­fií folklorních souborů

Autor: Alena Crhová, publikováno: 3. 3. 2014

Folklorní festival Pardubice – Hradec Králové

Informace o Folklorním festivalu Pardubice – Hradec Králové

Autor: Alena Crhová, publikováno: 14. 9. 2012

ŠKOLA FOLKLORNÍCH TRADIC

Informace o ŠFT 2010–2012

Autor: Alena Crhová, publikováno: 17. 9. 2012

Faktografie 79. Jiráskova Hronova / 30. červenec–8. srpen 2009

Autor: PhDr. Milan Strotzer, publikováno: 14. 2. 2014

Publikace NIPOS

Autor: Alena Crhová, publikováno: 1. 9. 2009

79. Jiráskův Hronov – možnosti a ceny ubytování

Možnosti a ceny ubytování na Jiráskově Hronově 2009.

Autor: NIPOS, publikováno: 3. 7. 2009

Objednávka vstupenek na Jiráskův Hronov 2009

Objednávka vstupenek na Jiráskův Hronov 2009 ke stažení ve formátu DOC a PDF.

Autor: NIPOS, publikováno: 12. 7. 2009

Pořadí souborů a inscenací pro zařazení do programu
79. Jiráskova Hronova 2009

Pořadí souborů a inscenací pro zařazení do programu 79. Jiráskova Hronova 2009 z výsledku jednání 1. programové rady JH dne 22. 6. 2009 (bude doplněno na základě výsledků Loutkářské Chrudimi).

Autor: NIPOS, publikováno: 12. 7. 2009

Dramatická výchova ve škole

Autor: Jakub Hulák, publikováno: 10. 5. 2011

Nahlížení 2009

Informace o celostátní dílně s přihláškou pro středoškolské a jiné mladé divadelní soubory.

Autor: Jakub Hulák, publikováno: 9. 9. 2009

10. Mistrovství Evropy dechových hudeb české a moravské dechovky

Autor: Jakub Hulák, publikováno: 2. 4. 2009

Jiráskův Hronov

O Jiráskově Hronově

Autor: Jakub Hulák, publikováno: 21. 5. 2013

Porta Musicae

Autor: Jakub Hulák, publikováno: 25. 11. 2011

Celostátní přehlídka školních pěveckých sborů

Autor: Jakub Hulák, publikováno: 25. 11. 2011

78. Jiráskův Hronov — přehled hlavního programu

Autor: Jakub Hulák, publikováno: 25. 3. 2009

Dramatická výchova pro současnou školu

Základní třísemestrální kurzy pro učitele dramatické výchovy

Autor: Jakub Hulák, publikováno: 24. 5. 2012