STÁTNÍ PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

informace • konzultace • semináře • festivaly • publikace • periodika

Kontakt: NIPOS • P.O.Box 12 • Fügnerovo náměstí 1866/5 • 120 21 Praha 2
telefon: 221 507 900 • e-mail: nipos@nipos-mk.cz

English summaryAbout NIPOS


Zpět na úvodní stránku

!Typ obsahu

Šrámkův Písek 2018 – postupová kola

Autor: Alena Crhová, publikováno: 18. 12. 2017

Šrámkův Písek 2018 – propozice

Autor: Alena Crhová, publikováno: 18. 12. 2017

Národní soutěž a výstava amatérské fotografie 2018 – propozice

Autor: Alena Crhová, publikováno: 18. 12. 2017

Tanec, tanec 2018 – postupové přehlídky

Autor: Alena Crhová, publikováno: 18. 12. 2017

Tanec, tanec 2018 – propozice

Autor: Alena Crhová, publikováno: 18. 12. 2017

Kutná Hora 2018 – postupové přehlídky

Autor: Alena Crhová, publikováno: 18. 12. 2017

Kutná Hora 2018 – propozice

Autor: Alena Crhová, publikováno: 18. 12. 2017

Divadelní Piknik Volyně 2018 – postupové přehlídky

Autor: Mgr. Simona Bezoušková, publikováno: 18. 12. 2017

POPELKA Rakovník 2018 – postupové přehlídky

Autor: Mgr. Simona Bezoušková, publikováno: 18. 12. 2017

HRY – praktické využití interaktivních her muzeí a galerií ve výuce výtvarné výchovy, 2. díl

Víkendový seminář navazuje na předešlý seminář, jenž byl zaměřen na problematiku digitálních technologií v rámci muzejní kultury a vzdělávání a na aktuální téma e-learningu a blended learningu v kontextu vzdělávacích potřeb a preferencí dnešních dětí a mládeže.

Autor: randakova, publikováno: 18. 12. 2017

SDÍLENÁ IMAGINACE – přípravný seminář k 16. celostátní přehlídce výtvarných prací dětí a mládeže

NIPOS-ARTAMA zve výtvarné pedagogy všech typů školních a mimoškolních zařízení na unikátní třídenní mezioborový seminář. Jsou vítáni též pedagogové dalších uměleckých oborů! Účastníci se setkají např. s významným českým sochařem, malířem, ilustrátorem dětských knih, hudebníkem a tanečníkem Františkem Skálou, zvukovým designerem, autorem zvukových instalací, performerem a multimediálním umělcem Ladislavem Železným nebo s básníkem a radiofonickým tvůrcem Pavlem Novotným…

Autor: randakova, publikováno: 18. 12. 2017

ZRCADLO – letní škola na pražské katedře výtvarné výchovy

NIPOS-ARTAMA a katedra výtvarné výchovy PedF UK zve výtvarné pedagogy všech typů školních a mimoškolních zařízení na Letní školu, ve které zažijí vhled do principů a prostředků současného vizuálního umění tentokrát skrze společné téma „Zrcadlo/Zrcadlení“, které bude zkoumáno jak v rovině fyzické (odraz, reflexe, deformace obrazu), tak i v rovině metafyzické (zrcadlení vnější reality v našem vnitřním světě).

Autor: randakova, publikováno: 18. 12. 2017

Jarní seminář Klubu sbormistrů

Autor: Zuzana Kacafírková, publikováno: 14. 12. 2017

Pozvánka na koncert – 17. prosince – Praha

Autor: Alena Crhová, publikováno: 12. 12. 2017

Mladá scéna 2018 – postupové přehlídky

Krajská postupová kola celostátní přehlídky Mladá scéna 2018

Autor: Jakub Hulák, publikováno: 6. 12. 2017

Mladá scéna 2018 – propozice

Propozice 16. celostátní přehlídky studentských divadelních souborů

Autor: Jakub Hulák, publikováno: 6. 12. 2017

61st  Choral Art Festival Jihlava 2018

Autor: Jakub Hulák, publikováno: 6. 12. 2017

Krajské přehlídky dětského divadla a dětské recitace 2018

Přehled krajských postupových přehlídek Dětské scény 2018

Autor: Jakub Hulák, publikováno: 29. 11. 2017

OPAVA CANTAT 2018 – Postupové přehlídky

Autor: Barbora Novotná, publikováno: 29. 11. 2017

Opava cantat 2018 – propozice

Autor: Barbora Novotná, publikováno: 1. 12. 2017

Festival sborového umění 2018

propozice 61. ročníku FSU Jihlava

Autor: Jakub Hulák, publikováno: 29. 11. 2017

Povinné skladby Opava cantat 2018

Autor: Zuzana Kacafírková, publikováno: 29. 11. 2017

Propozice Národní přehlídky seniorského divadla

Autor: Mgr. Simona Bezoušková, publikováno: 22. 11. 2017

Výsledky MFP 2017

Autor: lubinova, publikováno: 16. 11. 2017

Klub sbormistrů 2018

Autor: Zuzana Kacafírková, publikováno: 15. 12. 2017

Zpravodaje Popelky Rakovník 2017

Autor: Mgr. Simona Bezoušková, publikováno: 14. 11. 2017

Výsledková listina Popelky Rakovník 2017

Autor: Mgr. Simona Bezoušková, publikováno: 14. 11. 2017

Pozvánka na koncert – 12. prosince, Praha 2

Autor: Alena Crhová, publikováno: 14. 11. 2017

Opava cantat 2017 – výsledky

Autor: Barbora Novotná, publikováno: 13. 11. 2017

Krajské postupové přehlídky pro Loutkářskou Chrudim 2018

Autor: mdrtina, publikováno: 5. 12. 2017

Propozice 67. loutkářské Chrudimi 2018

Autor: mdrtina, publikováno: 5. 12. 2017

Tanec, tanec 2017 – Výstava 40 let tance

Autor: Alena Crhová, publikováno: 18. 12. 2017

Nahlížení 2017 – program

Autor: Jakub Hulák, publikováno: 6. 12. 2017

Pozvánka na POPELKU Rakovník 2017

Autor: Mgr. Simona Bezoušková, publikováno: 13. 10. 2017

POPELKA Rakovník 2017 – program

Autor: Mgr. Simona Bezoušková, publikováno: 13. 10. 2017

Veřejná soutěž na jednotný vizuální styl Jiráskova Hronova

Autor: Mgr. Simona Bezoušková, publikováno: 13. 10. 2017

Tanec, tanec 2017 – pozvánka

Autor: Alena Crhová, publikováno: 16. 10. 2017

Dětská scéna 2018 – propozice

Autor: Jakub Hulák, publikováno: 21. 9. 2017

Výsledky V. ročníku Mezinárodní skladatelské soutěže Opava cantat 2018

Autor: Zuzana Kacafírková, publikováno: 1. 12. 2017

program celostátní dílny DV v Jičíně

Autor: Jakub Hulák, publikováno: 14. 10. 2017

Herecká průprava

Autor: Jakub Hulák, publikováno: 7. 9. 2017

Šrámkova Sobotka

Autor: lubinova, publikováno: 7. 9. 2017

Krajské postupové přehlídky WP 2018

Autor: lubinova, publikováno: 14. 12. 2017

Wolkrův Prostějov 2018

Autor: lubinova, publikováno: 14. 12. 2017

Dramatická výchova v mateřské škole 2017-2018

Autor: Jakub Hulák, publikováno: 29. 11. 2017

Divadlo z různých úhlů pohledu

Autor: Jakub Hulák, publikováno: 6. 12. 2017

Mezinárodní ocenění festivalu Jiráskův Hronov

Autor: NIPOS, publikováno: 25. 8. 2017

Loutkářská konzervatoř aneb Loutkové divadlo v praxi

Autor: mdrtina, publikováno: 21. 9. 2017

Tanec, tanec 2017 – seminární pobyt

Autor: Alena Crhová, publikováno: 18. 12. 2017

Podzimní víkendový seminář pro sbormistry pěveckých sborů

Autor: Zuzana Kacafírková, publikováno: 14. 12. 2017

Ceny 66. loutkářské Chrudimi a závěrečné slovo předsedy poroty

Autor: mdrtina, publikováno: 5. 12. 2017

66. loutkářská Chrudim 2017

Zpra­vo­daje celo­státní pře­hlídky ama­tér­ského lout­kář­ství 66. lout­kář­ská Chru­dim ve for­mátu PDF.

Autor: mdrtina, publikováno: 5. 12. 2017

CP DFS 2017 ocenění

Autor: Alena Crhová, publikováno: 28. 7. 2017

Koncert účastníků a lektorů semináře Klubu sbormistrů

Autor: Zuzana Kacafírková, publikováno: 14. 12. 2017

Program Jiráskova Hronova 2017

Autor: Mgr. Simona Bezoušková, publikováno: 25. 7. 2017

zpravodaj celostátní přehlídky Mladá scéna 2017

Tiskový zpravodaj 15. ročníku Celostátní přehlídky studentských divadelních souborů

Autor: Jakub Hulák, publikováno: 29. 6. 2017

Mladá scéna 2017 – ocenění

Autor: Jakub Hulák, publikováno: 5. 9. 2017

Deník Dětské scény 2017

Přehlídkové zpravodaje celostátní přehlídky Dětská scéna 2017 ve formátu PDF

Autor: Jakub Hulák, publikováno: 17. 6. 2017

Dětské výtvarné aktivity – nabídka seminářů 2018

PRAKTICKÉ VYUŽITÍ INTERAKTIVNÍCH HER MUZEÍ A GALERIÍ VE VÝUCE VÝTVARNÉ VÝCHOVY 2. díl
Víkendový seminář navazuje na předešlý seminář, jenž byl zaměřen na problematiku digitálních technologií v rámci muzejní kultury a vzdělávání a na aktuální téma e-learningu a blended learningu v kontextu vzdělávacích potřeb a preferencí dnešních dětí a mládeže.

Autor: randakova, publikováno: 18. 12. 2017

OSOBNOSTI: Současné umění a divadlo s Michalem Pěchoučkem a Janem Horákem

Ohlédnutí za seminářem Současné umění a divadlo s Michalem Pěchoučkem a Janem Horákem, Studio Hrdinů, Praha, 14.–15. října 2017, fotogalerie

Autor: randakova, publikováno: 31. 10. 2017

SVĚTLO–OBRAZ–ZVUK, první přípravný seminář k 16. celostátní přehlídce výtvarných prací dětí a mládeže

Ohlédnutí za prvním přípravným seminářem k 16. celostátní přehlídce výtvarných prací dětí a mládeže SVĚTLO–OBRAZ–ZVUK, 19. – 21. května 2017, Fakulta umění a designu Univerzity J. E. Purkyně a veřejný sál Hraničář v Ústí nad Labem, fotogalerie

Autor: randakova, publikováno: 31. 10. 2017

Mladá scéna 2017 – program

Program 15. celostátní přehlídky studentských divadelních souborů

Autor: Jakub Hulák, publikováno: 6. 12. 2017

XVIII. Mezinárodní soutěže velkých dechových orchestrů OSTRAVA 2017
vyhodnocení

Autor: Štěpán Filcík, publikováno: 6. 6. 2017

Sbory postu­pu­jící na Opava cantat 2017

Autor: Zuzana Kacafírková, publikováno: 29. 11. 2017

Jiráskův Hronov 2017 – nabídka seminářů

Autor: Mgr. Simona Bezoušková, publikováno: 5. 6. 2017

Zlaté slunce 2017 – program

Autor: Alena Crhová, publikováno: 18. 12. 2017

Český Videosalon 2017 – program

Autor: Alena Crhová, publikováno: 18. 12. 2017

ZVLÁŠTNÍ CENY POROTY – 27. celostátní přehlídka školních dětských pěveckých sborů

Autor: kralova, publikováno: 23. 6. 2017

ZVLÁŠTNÍ CENY POROTY – 27. celostátní přehlídka školních dětských pěveckých sborů

Autor: kralova, publikováno: 30. 5. 2017

S.M.A.D. 2017 – Dílna Šrámkova Písku

Autor: Alena Crhová, publikováno: 13. 6. 2017

Výsledky mezinárodní soutěže pěveckých sborů

Protokol o výsledcích Mezinárodní soutěže pěveckých sborů při 60. FSU Jihlava

Autor: Jakub Hulák, publikováno: 29. 11. 2017

Doporučení Šrámkova Písku 2017

Autor: Alena Crhová, publikováno: 29. 5. 2017

ČESKÝ VIDEOSALON 2017 PROGRAM

Autor: josef dusek, publikováno: 18. 12. 2017

ZLATÉ SLUNCE 2017 PROGRAM

Autor: josef dusek, publikováno: 18. 12. 2017

25. celostátní přehlídka dětských folklorních souborů – pozvánka

Autor: Alena Crhová, publikováno: 17. 7. 2017

37. národní soutěže amatérské fotografie – vyhodnocení

Autor: Štěpán Filcík, publikováno: 22. 5. 2017

37. národní soutěž amatérské fotografie, Svitavy 2017 – fotogalerie

Autor: tbasus, publikováno: 18. 5. 2017

Program, Celostátní přehlídka školních dětských pěveckých sborů, Uničov 2017

Autor: josef dusek, publikováno: 18. 5. 2017

NF NKST 2017 – zahajovací etapa

Autor: Alena Crhová, publikováno: 14. 11. 2017

Program
XVIII. Mezinárodní soutěže velkých dechových orchestrů Ostrava 2017

Autor: Štěpán Filcík, publikováno: 11. 5. 2017

Šrámkův Písek 2017 – program

Autor: Alena Crhová, publikováno: 28. 5. 2017

KUTNÁ HORA 2017 – program

Autor: Alena Crhová, publikováno: 12. 5. 2017

Mladá scéna 2017 – semináře

Nabídka seminářů celostátní přehlídky Mladá scéna 2017

Autor: Jakub Hulák, publikováno: 6. 12. 2017

Nahlížení 2017

Nabídka 28. celostátní dílny středoškolské dramatiky a mladého divadla v Bechyni pro soubory

Autor: Jakub Hulák, publikováno: 5. 9. 2017

Dramatická výchova ve škole 2017

Autor: Jakub Hulák, publikováno: 14. 10. 2017

Tvorba-tvořivost-hra 2017

Autor: Jakub Hulák, publikováno: 14. 10. 2017

Dětská scéna 2017 – semináře

Autor: Jakub Hulák, publikováno: 21. 9. 2017

Národopisná slavnost v Kinského zahradě 2017 – pozvánka

Autor: Alena Crhová, publikováno: 2. 5. 2017

Skladby ze Skladatelské soutěže NIPOS se dostaly do světa!

Autor: Zuzana Kacafírková, publikováno: 20. 9. 2017

Výsledky postupových přehlídek Celostátní přehlídky středoškolských pěveckých sborů Opava cantat 2017

Výsledky postupových přehlídek Opava cantat 2017

Autor: Zuzana Kacafírková, publikováno: 29. 11. 2017

XVIII. NÁRODOPISNÁ SLAVNOST V KINSKÉHO ZAHRADĚ

Autor: Alena Crhová, publikováno: 19. 4. 2017

Rozhodnutí programové rady Šrámkova Písku 2017

Autor: Alena Crhová, publikováno: 11. 5. 2017

Nabídka seminářů Divadelního Pikniku Volyně 2017

Autor: Mgr. Simona Bezoušková, publikováno: 14. 4. 2017

Pozvánka na Divadelní Piknik Volyně 2017

Autor: Mgr. Simona Bezoušková, publikováno: 14. 4. 2017

Program Divadelního Pikniku Volyně 2017

Autor: Mgr. Simona Bezoušková, publikováno: 14. 4. 2017

KUTNÁ HORA 2017 – seminární pobyt

Autor: Alena Crhová, publikováno: 12. 4. 2017

Výsledky jednání programové rady Divadelního Pikniku Volyně

Autor: Mgr. Simona Bezoušková, publikováno: 8. 4. 2017

Praktické využití interaktivních her muzeí a galerií ve výuce výtvarné výchovy

Ohlédnutí za seminářem Praktické využití interaktivních her muzeí a galerií ve výuce výtvarné výchovy, Muzeum umění Olomouc, 25.–26. března 2017, fotogalerie

Autor: Jakub Hulák, publikováno: 31. 10. 2017

Letní seminář Klubu sbormistrů

Autor: Zuzana Kacafírková, publikováno: 22. 8. 2017

NS AF 2017 – program

Národní soutěž amatérské fotografie 2017 – program

Autor: Alena Crhová, publikováno: 18. 12. 2017

Jiráskův Hronov 2017 – propozice

Autor: Mgr. Simona Bezoušková, publikováno: 27. 3. 2017

Výzva k účasti ve volném programu Jiráskova Hronova 2017

Autor: Mgr. Simona Bezoušková, publikováno: 15. 3. 2017

Národní informační a poradenské středisko pro kulturu — NIPOS přijme odborného pracovníka/pracovnici do Útvaru koncepcí a metodiky

Autor: PhDr. Jindřiška Gregoriniová, publikováno: 21. 11. 2017

Semináře Wolkrova Prostějova 2017

Autor: lubinova, publikováno: 2. 5. 2017

NF NKST 2017

Autor: Alena Crhová, publikováno: 3. 3. 2017

Národní soutěž amatérské fotografie 2017

Autor: Alena Crhová, publikováno: 18. 12. 2017

Předkolo 37. národní soutěže amatérské fotografie vyhodnoceno

Autor: Alena Crhová, publikováno: 18. 12. 2017

PŘIHLÁŠKA do krajské postupové přehlídky dětských sborů z Prahy a Středočeského kraje

Autor: Zuzana Kacafírková, publikováno: 2. 2. 2017

Kutná Hora 2017 – změny v propozicích

Autor: Alena Crhová, publikováno: 26. 1. 2017

Klub sbormistrů – Jaro II

Autor: Alena Crhová, publikováno: 25. 4. 2017

Statut ceny Pavla Dostála za přínos českému amatérskému divadlu

Autor: Mgr. Simona Bezoušková, publikováno: 6. 1. 2017

SEMINÁŘ KLUBU SBORMISTRŮ JARO I

Jarní seminář Praha 24.-26.3.2017

Autor: Zuzana Kacafírková, publikováno: 4. 5. 2017

POPELKA Rakovník 2017 – propozice

Autor: Mgr. Simona Bezoušková, publikováno: 5. 1. 2017

POPELKA Rakovník 2017 – postupové přehlídky

Autor: Mgr. Simona Bezoušková, publikováno: 28. 3. 2017

Divadelní Piknik Volyně 2017 – propozice

Autor: Mgr. Simona Bezoušková, publikováno: 5. 1. 2017

Divadelní Piknik Volyně 2017 – postupové přehlídky

Autor: Mgr. Simona Bezoušková, publikováno: 5. 1. 2017

CP DFS 2017 – propozice

Autor: Alena Crhová, publikováno: 31. 5. 2017

CP DFS 2017 – postupové přehlídky

Autor: Alena Crhová, publikováno: 31. 5. 2017

Folklorní festival 2017 – propozice

Autor: Alena Crhová, publikováno: 3. 1. 2017

Otevřeno 2017 – propozice

Autor: Alena Crhová, publikováno: 3. 1. 2017

Upozorňujeme na uzávěrku předkola NSV AF 2017

Autor: Alena Crhová, publikováno: 2. 2. 2017

Opava cantat 2017 – přihláška

Přihláška na postupovou přehlídku

Autor: Zuzana Kacafírková, publikováno: 29. 11. 2017

Wolkrův Prostějov 2017 – postupové přehlídky

Autor: Alena Crhová, publikováno: 7. 9. 2017

Wolkrův Prostějov 2017 – propozice

Autor: Alena Crhová, publikováno: 7. 9. 2017

Mezinárodní soutěž velkých dechových orchestrů Ostrava 2017 – propozice

Autor: Alena Crhová, publikováno: 21. 12. 2016

Český videosalon 2017 – postupové přehlídky

Autor: Alena Crhová, publikováno: 31. 5. 2017

Český videosalon 2017 – propozice

Autor: Alena Crhová, publikováno: 31. 5. 2017

Mezinárodní skladatelská soutěž Opava cantat 2018

Propozice pátého ročníku MSS Opava cantat 2018

Autor: Alena Crhová, publikováno: 2. 5. 2017

Opava cantat 2017

Postupové přehlídky Opava cantat 2017

Autor: Alena Crhová, publikováno: 5. 6. 2017

Opava cantat 2017 – propozice

Autor: Alena Crhová, publikováno: 29. 11. 2017

Zlaté slunce 2017 – postupové přehlídky

Autor: Alena Crhová, publikováno: 31. 5. 2017

Zlaté slunce 2017 – propozice

Autor: Alena Crhová, publikováno: 31. 5. 2017

27. NF NKST 2017 – propozice

27. národní festival neprofesionálních komorních a symfonických těles 2017 – propozice

Autor: Alena Crhová, publikováno: 23. 2. 2017

Tanec, tanec… 2017 – propozice

31. celostátní přehlídka scénického tance mládeže a dospělýchm 2017 – propozice

Autor: Alena Crhová, publikováno: 18. 12. 2017

Tanec, tanec… 2017 – postupové přehlídky

31. celostátní přehlídka scénického tance mládeže a dospělých 2017 – postupové přehlídky

Autor: Alena Crhová, publikováno: 18. 12. 2017

Loutkářská Chrudim 2017 – propozice

Autor: Alena Crhová, publikováno: 5. 12. 2017

Mladá scéna 2017 – postupové přehlídky

Krajská postupová kola celostátní přehlídky Mladá scéna 2017

Autor: Alena Crhová, publikováno: 6. 12. 2017

Mladá scéna 2017 – propozice

Propozice 15. celostátní přehlídky studentských divadelních souborů

Autor: Alena Crhová, publikováno: 6. 12. 2017

KUTNÁ HORA 2017 – postupové přehlídky

34. CP DSST KH 2017 – postupové přehlídky

Autor: Alena Crhová, publikováno: 21. 2. 2017

Dět­ské pěvecké sbory 2018 – postupové přehlídky

Krajské postupové přehlídky školních dětských pěveckých sborů 2017

Autor: Alena Crhová, publikováno: 6. 12. 2017

Dět­ské pěvecké sbory 2018 – propozice

Propozice Celostátní přehlídky školních dětských pěveckých sborů 2017

Autor: Alena Crhová, publikováno: 6. 12. 2017

PORTA MUSICAE 2016 – fotografie

Autor: Alena Crhová, publikováno: 25. 1. 2017

PORTA MUSICAE 2016 – ohlédnutí

Autor: Alena Crhová, publikováno: 25. 1. 2017

KLUB SBORMISTRŮ – Semináře pro sbormistry pěveckých sborů 2017

Autor: Zuzana Kacafírková, publikováno: 14. 12. 2017

60th Choral Art Festival Jihlava 2017

Autor: Jakub Hulák, publikováno: 6. 12. 2017

Festival sborového umění 2017

Propozice 60. ročníku FSU Jihlava

Autor: Jakub Hulák, publikováno: 29. 11. 2017

Národní soutěž a výstava amatérské fotografie 2017 — přihláška

Autor: Alena Crhová, publikováno: 18. 12. 2017

Národní soutěž a výstava amatérské fotografie 2017 – propozice

Autor: Alena Crhová, publikováno: 18. 12. 2017

Šrámkův Písek 2017 — propozice

Autor: Alena Crhová, publikováno: 19. 4. 2017

Šrámkův Písek 2017 – postupové přehlídky

Autor: Alena Crhová, publikováno: 19. 4. 2017

Povinné skladby

Opava cantat 2017

Autor: Zuzana Kacafírková, publikováno: 12. 5. 2017

České loutkářství zapsáno na seznam UNESCO

Autor: mdrtina, publikováno: 7. 9. 2017

Opava cantat 2016 — výsledky

Autor: Zuzana Kacafírková, publikováno: 29. 11. 2017

Přehlídka hereckých osobností amatérského divadla v České Třebové

Autor: Mgr. Simona Bezoušková, publikováno: 5. 1. 2017

Krajské přehlídky dětského divadla a dětské recitace 2017

Pře­hled kraj­ských postu­po­vých kol celostátní pře­hlí­dky Dětská scéna

Autor: Jakub Hulák, publikováno: 21. 9. 2017

66. loutkářská Chrudim – krajské přehlídky

Autor: mdrtina, publikováno: 5. 12. 2017

Tvůrčí taneční dílna 2016 – ohlédnutí

Autor: Alena Crhová, publikováno: 6. 12. 2016

Národní přehlídka seniorského divadla Česká Třebová 2016

Autor: Alena Crhová, publikováno: 5. 1. 2017

Program 12. Národní přehlídky seniorského divadla

Autor: Mgr. Simona Bezoušková, publikováno: 5. 1. 2017

Dětská scéna 2017 – propozice

Propozice 46. celostátní přehlídky dětského divadla a 46. celostátní přehlídky dětských recitátorů

Autor: Jakub Hulák, publikováno: 21. 9. 2017

Popelka Rakovník 2016 – zpravodaje

Autor: Mgr. Simona Bezoušková, publikováno: 5. 1. 2017

Výsledková listina autorské soutěže Oříšky pro Popelku 2016

Autor: Mgr. Simona Bezoušková, publikováno: 5. 1. 2017

Výsledková listina Popelky Rakovník 2016

Autor: Mgr. Simona Bezoušková, publikováno: 5. 1. 2017

NF NKST 2016

Ohlédnutí za festivalovými koncerty NF NKST 2016

Autor: Alena Crhová, publikováno: 5. 3. 2017

Dětské sbory se setkají v Novém Jičíně

Autor: Marcela Hančilová, publikováno: 6. 12. 2016

V Jihlavě proběhne Tvůrčí taneční dílna

Autor: Marcela Hančilová, publikováno: 6. 12. 2016

POPELKA Rakovník nabídne nejlepší inscenace pro děti uplynulé sezóny

Autor: Marcela Hančilová, publikováno: 5. 1. 2017

ATAKUJÍCÍ OBRAZY ve Zlíně

Autor: Jakub Hulák, publikováno: 18. 1. 2017

Pozor změna termínu FSU Jihlava 2017

Autor: Alena Crhová, publikováno: 6. 12. 2016

Festival sborového umění 2016

Výsledky Mezinárodní soutěže pěveckých sborů při FSU Jihlava 2016

Autor: Alena Crhová, publikováno: 29. 11. 2017

Tanec, tanec… 2016 – pozvánka

Autor: Alena Crhová, publikováno: 6. 12. 2016

Tvůrčí taneční dílna 2016 – pozvánka

Autor: Alena Crhová, publikováno: 6. 12. 2016

Opava cantat 2016

Program celostátní přehlídky

Autor: Zuzana Kacafírková, publikováno: 30. 12. 2016

Seminář Aktuální vývoj v oblasti migrace a integrace – role kultury v integraci cizinců

Autor: PhDr. Jindřiška Gregoriniová, publikováno: 12. 10. 2016

Svitavy v květnu opět budou žít fotografií

Autor: Alena Crhová, publikováno: 6. 12. 2016

Národní soutěž a výstava amatérské fotografie 2017 – propozice

Autor: Alena Crhová, publikováno: 10. 10. 2016

Nahlížení 2016 – program a přihláška

Program 27. celostátní dílny středoškolské dramatiky a mladého divadla s přihláškou pro jednotlivce

Autor: Jakub Hulák, publikováno: 5. 9. 2017

Ve Zlíně budou vystaveny ATAKUJÍCÍ OBRAZY

Autor: Marcela Hančilová, publikováno: 19. 10. 2016

POPELKA Rakovník – pozvánka a přihláška

Autor: Mgr. Simona Bezoušková, publikováno: 5. 1. 2017

POPELKA Rakovník 2016 – program

Autor: Mgr. Simona Bezoušková, publikováno: 5. 1. 2017

Blíží se uzávěrka autorské soutěže OŘÍŠKY PRO POPELKU

Autor: Mgr. Simona Bezoušková, publikováno: 5. 1. 2017

Otevíráme dvouletý kurz dramatizace

Autor: Mgr. Simona Bezoušková, publikováno: 5. 1. 2017

ATAKUJÍCÍ OBRAZY – pozvánka na výstavu u příležitosti 15. celostátní přehlídky výtvarných prací dětí a mládeže

Autor: Jakub Hulák, publikováno: 19. 10. 2016

Tanec, tanec… 2016 – seminární pobyt

Autor: Alena Crhová, publikováno: 6. 12. 2016

Tanec, tanec… 2016

Autor: Alena Crhová, publikováno: 6. 12. 2016

Dramatická výchova ve škole, Jičín – program dílny a přehlídky

program 21. celostátní dílny dramatické výchovy

Autor: Jakub Hulák, publikováno: 8. 11. 2016

Nahlížení 2016

Nabídka 27. celostátní dílny středoškolské dramatiky a mladého divadla s přihláškou pro jednotlivce

Autor: Jakub Hulák, publikováno: 5. 10. 2016

Porta musicae 2016

Autor: Alena Crhová, publikováno: 6. 12. 2016

15. celostátní přehlídka výtvarných prací dětí a mládeže – souhrnné informace

Autor: Jakub Hulák, publikováno: 21. 9. 2016

Tvorba-tvořivost-hra 2016

Nabídka 18. celostátní dílny komplexní estetické výchovy

Autor: Jakub Hulák, publikováno: 19. 10. 2016

Letní škola na pražské katedře výtvarné výchovy 2016

Ohlédnutí za Letní školou na pražské katedře výtvarné výchovy 2016, 11.-15. července 2016, fotogalerie

Autor: Štěpán Filcík, publikováno: 31. 10. 2017

Výsledky skladatelské soutěže 2017

Vyhlášení výsledků IV. ročníku Mezinárodní skladatelské soutěže Opava cantat 2017 pro středoškolské sbory ve věku 13–19 let (dívčí, mužské, smíšené)

Autor: Zuzana Kacafírková, publikováno: 20. 9. 2017

Podzimní klub sbormistrů – PORTA MUSICAE 2016

Autor: Alena Crhová, publikováno: 14. 12. 2017

Skončil Jiráskův Hronov 2016

Autor: Štěpán Filcík, publikováno: 5. 1. 2017

Improslet 2016

celostátní dílna divadelní improvizace

Autor: Jakub Hulák, publikováno: 5. 9. 2017

Jiráskův Hronov 2016 v médiích

Autor: Štěpán Filcík, publikováno: 5. 1. 2017

Ceny 65. loutkářské Chrudimi a závěrečné slovo předsedy poroty

Autor: mdrtina, publikováno: 5. 12. 2017

65. loutkářská Chrudim 2016

Zpra­vo­daje celo­státní pře­hlídky ama­tér­ského lout­kář­ství 65. lout­kář­ská Chru­dim ve for­mátu PDF.

Autor: mdrtina, publikováno: 5. 12. 2017

Jiráskův Hronov nabídne to nejlepší z amatérského divadla

Autor: Marcela Hančilová, publikováno: 8. 8. 2016

JIRÁSKŮV HRONOV 2016 – PROGRAM

Autor: Mgr. Simona Bezoušková, publikováno: 3. 10. 2016

Deník Dětské scény 2016

Přehlídkové zpravodaje celostátní přehlídky Dětská scéna 2016 ve formátu PDF

Autor: Jakub Hulák, publikováno: 27. 7. 2016

zpravodaj celostátní přehlídky Mladá scéna 2016

Tiskový zpravodaj 14. ročníku Celostátní přehlídky studentských divadelních souborů

Autor: Jakub Hulák, publikováno: 24. 6. 2017

Jiráskův Hronov 2016 – informace o programu

Autor: Mgr. Simona Bezoušková, publikováno: 3. 10. 2016

Jiráskův Hronov 2016 – nabídka ubytování

Autor: Mgr. Simona Bezoušková, publikováno: 3. 10. 2016

Mladá scéna 2016 – hodnocení

Hodnocení 14. celostátní přehlídky studentských divadelních souborů

Autor: Jakub Hulák, publikováno: 24. 6. 2017

NF NKST 2016 – zahajovací koncert

Autor: Alena Crhová, publikováno: 7. 9. 2016

Chrudim bude patřit loutkám už po pětašedesáté

Autor: mdrtina, publikováno: 7. 9. 2017

Mezinárodní konference Active ageing jako výzva pro kulturu v ČR

Autor: PhDr. Jindřiška Gregoriniová, publikováno: 16. 9. 2016

Druhý červencový víkend bude v Praze patřit dechové symfonické hudbě

Autor: Marcela Hančilová, publikováno: 15. 12. 2016

Zlaté slunce 2016 – program

Autor: Alena Crhová, publikováno: 6. 12. 2016

Český Videosalon 2016 – program

Autor: Alena Crhová, publikováno: 6. 12. 2016

Sbory postu­pu­jící na Opava cantat 2016

Autor: Zuzana Kacafírková, publikováno: 29. 11. 2016

Nabídka seminářů Jiráskova Hronova 2016

Autor: Mgr. Simona Bezoušková, publikováno: 3. 10. 2016

Pořadatelé Jiráskova Hronova diskutovali nad analýzami

Autor: Marcela Hančilová, publikováno: 6. 1. 2017

Doporučení Šrámkova Písku 2016

Nominace a dopo­ru­čení inscenací Celo­státní pře­hlídky expe­ri­men­tu­jí­cího diva­dla Šrám­kův Písek 2016 na Jiráskův Hronov

Autor: Alena Crhová, publikováno: 16. 6. 2016

Dětská scéna 2016 – program

Autor: Jakub Hulák, publikováno: 6. 5. 2017

ZLATÉ SLUNCE 2016 – školní kategorie

Autor: Alena Crhová, publikováno: 6. 12. 2016

Mladá scéna 2016 – program

Autor: Jakub Hulák, publikováno: 6. 5. 2017

Český Videosalon 2016

Autor: Alena Crhová, publikováno: 6. 12. 2016

Osobnosti: Škola vidění s Vladimírem Kokoliou

Ohlédnutí za seminářem Osobnosti: Škola vidění s Vladimírem Kokoliou, AVU Praha, 7.–8. května 2016, fotogalerie

Autor: Alena Crhová, publikováno: 31. 10. 2017

Byli jsme ve Svitavách

Autor: Alena Crhová, publikováno: 6. 12. 2016

Divadelní Piknik Volyně 2016 – zpravodaje

Autor: Mgr. Simona Bezoušková, publikováno: 3. 10. 2016

Divadelní Piknik Volyně 2016 – výsledková listina

Autor: Mgr. Simona Bezoušková, publikováno: 3. 10. 2016

Mladá scéna 2016 – semináře

Nabídka seminářů celostátní přehlídky Mladá scéna 2016

Autor: Jakub Hulák, publikováno: 6. 5. 2017

Festival sborového umění Jihlava 2016

program FSU Jihlava 2016

Autor: Alena Crhová, publikováno: 29. 11. 2017

Mezinárodní konference symfonických dechových orchestrů

Autor: tbasus, publikováno: 6. 12. 2016

Blíží se uzávěrka přihlášek na Národní přehlídku seniorského divadla

Autor: Mgr. Simona Bezoušková, publikováno: 3. 10. 2016

Letní škola na pražské katedře výtvarné výchovy

Pětidenní letní škola pro výtvarné pedagogy

Autor: Alena Crhová, publikováno: 15. 12. 2016

Program 65. loutkářské Chrudimi

Autor: mdrtina, publikováno: 15. 12. 2016

Dramatická výchova pro současnou školu 2016–2018

Nabídka základního třísemestrálního kurzu dramatické výchovy

Autor: Jakub Hulák, publikováno: 14. 10. 2017

Dramatická výchova ve škole 2016

Nabídka seminářů 21. celostátní dílny dramatické výchovy v Jičíně

Autor: Jakub Hulák, publikováno: 5. 9. 2017

Nahlížení 2016

Nabídka 27. celostátní dílny středoškolské dramatiky a mladého divadla v Bechyni pro soubory

Autor: Jakub Hulák, publikováno: 16. 9. 2016

Národopisná slavnost 2016

Autor: Alena Crhová, publikováno: 19. 10. 2016

Svitavy v květnu městem fotografie

Autor: Marcela Hančilová, publikováno: 3. 5. 2016

Výsledky postupových přehlídek Celostátní přehlídky středoškolských pěveckých sborů 2016

Autor: Zuzana Kacafírková, publikováno: 29. 11. 2016

Kutná Hora 2016 – harmonogram přehlídky

Rámcový harmonogram 33. celostátní přehlídky dětských skupin scénického tance

Autor: Jakub Hulák, publikováno: 6. 12. 2016

Dětská scéna 2016 – semináře

Nabídka vzdělávacích seminářů 45 ročníku celostátní přehlídky Dětská scéna

Autor: Jakub Hulák, publikováno: 5. 5. 2017

Skladatelská soutěž

Autor: Zuzana Kacafírková, publikováno: 6. 12. 2017

International Composers Competition Opava cantat 2018

Autor: Zuzana Kacafírková, publikováno: 2. 5. 2017

26. celostátní přehlídka školních dětských pěveckých sborů

Autor: Jakub Hulák, publikováno: 30. 5. 2017

S.M.A.D. 2016

Nabídka seminářů S.M.A.D. 2016

Autor: Alena Crhová, publikováno: 6. 12. 2016

Šrámkův Písek 2016 – program

Program 55. ročníku celostátní přehlídky experimentujícího divadla

Autor: Alena Crhová, publikováno: 29. 5. 2016

Rozborový seminář k 15.CP „Atakující obrazy“, Zlín

Rozborový seminář k Celostátní přehlídce výtvarných prací dětí a mládeže

Autor: Alena Crhová, publikováno: 18. 5. 2016

KUTNÁ HORA 2016 – SEMINÁRNÍ POBYT

Autor: Alena Crhová, publikováno: 22. 4. 2016

Národopisná slavnost v Kinského zahradě

Autor: Alena Crhová, publikováno: 19. 10. 2016

Svitavy 14. a 15. května opět městem fotografie

Autor: Alena Crhová, publikováno: 6. 12. 2016

Osobnosti: Škola vidění s Vladimírem Kokoliou

Autor: randakova, publikováno: 29. 6. 2016

Rozhodnutí programové rady Šrámkova Písku 2016

Autor: Alena Crhová, publikováno: 23. 5. 2016

Opava cantat 2015

Fotogalerie

Autor: Zuzana Kacafírková, publikováno: 30. 12. 2016

Program Divadelního Pikniku Volyně 2016

Autor: Mgr. Simona Bezoušková, publikováno: 3. 10. 2016

Pozvánka na Divadelní Piknik Volyně 2016

Autor: Mgr. Simona Bezoušková, publikováno: 3. 10. 2016

Divadelní Piknik Volyně 2016 – nabídka seminářů

Autor: Mgr. Simona Bezoušková, publikováno: 3. 10. 2016

Rozhodnutí programové rady Divadelního Pikniku Volyně 2016

Autor: Mgr. Simona Bezoušková, publikováno: 3. 10. 2016

zemřela Hana Budínská

Autor: Jakub Hulák, publikováno: 17. 6. 2017

Atakující obrazy II Protiútok! Druhý přípravný seminář k 15. celostátní přehlídce výtvarných prací dětí a mládeže

Ohlédnutí za druhým přípravným seminářem k 15. celostátní přehlídce výtvarných prací dětí a mládeže s názvem Atakující obrazy II Protiútok! 19.–20. března 2016, Centrum současného umění DOX, Poupětova 1, Praha 7, fotogalerie

Autor: Alena Crhová, publikováno: 31. 10. 2017

NF NKST 2016

Dramaturgie NF NKST 2016

Autor: Alena Crhová, publikováno: 5. 3. 2017

15. celostátní přehlídka výtvarných prací dětí a mládeže „Atakující obrazy“ Propozice

Autor: Alena Crhová, publikováno: 28. 6. 2017

15. celostátní přehlídka výtvarných prací dětí a mládeže „Atakující obrazy“

Obsah a přihláška projektů na Celostátní přehlídku výtvarných prací dětí a mládeže Zlín

Autor: Marcela Hančilová, publikováno: 23. 8. 2016

Technické požadavky pro projekty zasílané do 15. celostátní přehlídky

V tomto odkazu najdete technické požadavky pro zasílání projektů do Celostátní přehlídky Zlín

Autor: randakova, publikováno: 18. 5. 2016

Porta musicae – povinné skladby

Autor: Alena Crhová, publikováno: 6. 12. 2016

Tvůrčí taneční dílna – přihláška

Autor: Alena Crhová, publikováno: 22. 4. 2016

Přihláška na postupovou přehlídku středoškolských pěveckých sborů 2016

Autor: Zuzana Kacafírková, publikováno: 30. 7. 2016

36. národní soutěž amatérské fotografie – předkolo

36. národní soutěž amatérské fotografie – předkolo

Autor: Alena Crhová, publikováno: 6. 12. 2016

Zlaté slunce 2016 – termíny zemských kol

Autor: Alena Crhová, publikováno: 25. 5. 2016

Zlaté slunce 2016 – propozice

Autor: Alena Crhová, publikováno: 25. 5. 2016

Český videosalon 2016 – postupové přehlídky

Autor: Alena Crhová, publikováno: 25. 5. 2016

Český videosalon 2016 – propozice

Autor: Alena Crhová, publikováno: 25. 5. 2016

Tanec, tanec 2016 – postupové přehlídky

30. celostátní přehlídka scénického tance mládeže a dospělých 2016 – postupové přehlídky

Autor: Alena Crhová, publikováno: 22. 4. 2016

Tanec, tanec 2016 – propozice

30. celostátní přehlídka scénického tance mládeže a dospělýchm 2016 – propozice

Autor: Alena Crhová, publikováno: 13. 12. 2016

Tvůrčí taneční dílna 2016 – propozice

Autor: Alena Crhová, publikováno: 22. 4. 2016

Folklorní festival 2016 – propozice

Autor: Alena Crhová, publikováno: 22. 4. 2016

Otevřeno Kolín 2016 – propozice

Autor: Alena Crhová, publikováno: 3. 1. 2017

NF NKST 2016

Propozice Národního festivalu neprofesionálních komorních a symfonických těles 2016

Autor: Alena Crhová, publikováno: 24. 2. 2017

Pořadatelé Jiráskova Hronova hledají řešení

Autor: Marcela Hančilová, publikováno: 5. 1. 2017

Seminář Klubu sbormistrů JARO II

Autor: Alena Crhová, publikováno: 27. 4. 2016

Krajská postupová přehlídka DPS pro Prahu a Středočeský kraj – přihláška

Autor: Alena Crhová, publikováno: 16. 4. 2016

Klub sbormistrů 2016

Jarní seminář Teplice 2016

Autor: Zuzana Kacafírková, publikováno: 31. 7. 2016

KUTNÁ HORA 2016 – postupové přehlídky

33. CP DSST KH 2016 – postupové přehlídky

Autor: Alena Crhová, publikováno: 13. 12. 2016

KUTNÁ HORA 2016 – propozice

33. CP DSST KH 2016 – propozice

Autor: Alena Crhová, publikováno: 13. 12. 2016

PORTA MUSICAE 2016 – propozice

Autor: Alena Crhová, publikováno: 20. 1. 2016

Zásady výběrového řízení NIPOS 2017

Autor: Alena Crhová, publikováno: 9. 1. 2017

Výtvarné semináře 2016

Kalendárium seminářů v roce 2016

Autor: Alena Crhová, publikováno: 15. 12. 2016

Atakující obrazy II Protiútok!

Autor: Alena Crhová, publikováno: 20. 4. 2016

Dět­ské pěvecké sbory 2016 – postupové přehlídky

Autor: Štěpán Filcík, publikováno: 13. 12. 2016

Dět­ské pěvecké sbory 2016 – propozice

Pro­po­zice Celo­státní pře­hlídky škol­ních dět­ských pěvec­kých sborů 2016

Autor: Štěpán Filcík, publikováno: 13. 12. 2016

Semináře 2016

Autor: Zuzana Kacafírková, publikováno: 7. 12. 2016

Mezinárodní skladatelské soutěže Opava cantat 2017

Propozice

Autor: Zuzana Kacafírková, publikováno: 17. 12. 2016

Opava cantat 2016

Propozice

Autor: Zuzana Kacafírková, publikováno: 17. 12. 2016

OPAVA CANTAT 2016 – Postupové přehlídky

Autor: Zuzana Kacafírková, publikováno: 2. 5. 2016

POPELKA Rakovník 2016 – postupové přehlídky

Autor: Mgr. Simona Bezoušková, publikováno: 5. 1. 2016

Divadelní Piknik Volyně 2016 – postupové přehlídky

Autor: Mgr. Simona Bezoušková, publikováno: 27. 1. 2016

59th Choral Art Festival Jihlava 2016

Autor: Jakub Hulák, publikováno: 6. 12. 2016

Mladá scéna 2016 – postupové přehlídky

Krajská postupová kola celostátní přehlídky Mladá scéna 2016

Autor: Jakub Hulák, publikováno: 15. 12. 2016

Mladá scéna 2016 – propozice

Propozice 14. celostátní přehlídky studentských divadelních souborů

Autor: Jakub Hulák, publikováno: 15. 12. 2016

OPAVA CANTAT 2016 – Povinné skladby

Autor: Zuzana Kacafírková, publikováno: 16. 4. 2016

Grafická soutěž – design Jiráskova Hronova

Autor: Mgr. Simona Bezoušková, publikováno: 5. 1. 2017

Jiráskův Hronov se stěhovat nebude

Autor: Marcela Hančilová, publikováno: 5. 1. 2017

Festival sborového umění – přihláška

Autor: Jakub Hulák, publikováno: 29. 11. 2017

Statut ceny Pavla Dostála

Autor: Mgr. Simona Bezoušková, publikováno: 6. 1. 2017

Národní přehlídka seniorského divadla 2016 – propozice

Autor: Mgr. Simona Bezoušková, publikováno: 30. 11. 2015

POPELKA Rakovník 2016 – propozice

Autor: Mgr. Simona Bezoušková, publikováno: 2. 2. 2016

Jiráskův Hronov 2016 – propozice

Autor: Mgr. Simona Bezoušková, publikováno: 30. 11. 2015

Divadelní Piknik Volyně 2016 – propozice

Autor: Mgr. Simona Bezoušková, publikováno: 30. 11. 2015

Mezinárodní soutěž velkých dechových orchestrů Ostrava 2015

Autor: tbasus, publikováno: 26. 11. 2015

Semináře WP 2016 (14. – 18. června)

Autor: lubinova, publikováno: 7. 3. 2017

Wolkrův Prostějov 2016 – postupové přehlídky

Autor: lubinova, publikováno: 7. 3. 2017

Wolkrův Prostějov 2016 – propozice

Autor: lubinova, publikováno: 7. 3. 2017

Opava cantat 2015 — Výsledky

Autor: Zuzana Kacafírková, publikováno: 16. 4. 2016

NF NKST 2015

Ohlédnutí za festivalovými koncerty NF NKST 2015

Autor: Alena Crhová, publikováno: 24. 2. 2017

Festival sborového umění 2016

Propozice 59. ročníku FSU Jihlava

Autor: Jakub Hulák, publikováno: 6. 12. 2016

OPAVA CANTAT

Autor: Marcela Hančilová, publikováno: 1. 12. 2015

Krajské přehlídky dětského divadla a dětské recitace 2016

Pře­hled kraj­ských postu­po­vých kol celostátní pře­hlí­dky Dětská scéna

Autor: Jakub Hulák, publikováno: 16. 12. 2016

Šrámkův Písek 2016 – postupové přehlídky

Autor: Alena Crhová, publikováno: 6. 12. 2016

Šrámkův Písek 2016 – propozice

Autor: Alena Crhová, publikováno: 6. 12. 2016

Dětska scéna 2016 – propozice

Propozice 45. celostátní přehlídky dětského divadla a 45. celostátní přehlídky dětských recitátorů

Autor: Jakub Hulák, publikováno: 8. 11. 2016

Tanec, tanec… 2015 – hodnocení

Autor: Alena Crhová, publikováno: 4. 2. 2016

65. loutkářská Chrudim 2016 — propozice

Autor: mdrtina, publikováno: 13. 12. 2016

Osobnosti: Grafika s Ivanem Špirkem

Ohlédnutí za seminářem Osobnosti: Grafika s Ivanem Špirkem, PedF UK Praha, 17.–18. října 2015, fotogalerie

Autor: Jakub Hulák, publikováno: 4. 4. 2017

Pozvánka na POPELKU RAKOVNÍK 2015

Autor: Mgr. Simona Bezoušková, publikováno: 20. 11. 2015

Program POPELKA RAKOVNÍK 2015

Autor: Mgr. Simona Bezoušková, publikováno: 20. 11. 2015

Jablonec městem tance potřinácté

Autor: Marcela Hančilová, publikováno: 27. 7. 2016

Nahlížení v Bechyni

Autor: Marcela Hančilová, publikováno: 27. 7. 2016

Celostátní přehlídka dětských folklorních souborů 2015

CP DFS 2015 — fotogalerie

Autor: Alena Crhová, publikováno: 8. 10. 2015

Náro­do­pisná slav­nost 2015 — fotogalerie

Náro­do­pisná slav­nost 2012 — fotogalerie

Autor: Alena Crhová, publikováno: 8. 10. 2015

Škola folklorních tradic — fotogalerie

ŠFT — závěrečné zkoušky 2015

Autor: Alena Crhová, publikováno: 8. 10. 2015

Čeští loutkáři zahrají v Norsku

Autor: Marcela Hančilová, publikováno: 15. 10. 2015

S.M.Ä.D. 2015 – zpravodaj

Zpra­vo­daj — S.M.A.D. 2015

Autor: Alena Crhová, publikováno: 3. 12. 2015

ČESKÝ VIDEOSALON 2015

Autor: Štěpán Filcík, publikováno: 19. 9. 2015

Dramatická výchova ve škole, Jičín – program dílny a přehlídky

Program 20. celostátní dílny dramatické výchovy v Jičíně

Autor: Jakub Hulák, publikováno: 5. 5. 2016

Základy dětského divadla

Nabídka dalšího celoročního cyklu praktických seminářů zaměřených na vybrané aspekty divadla s dětmi a mládeží

Autor: Jakub Hulák, publikováno: 21. 1. 2016

Atakující obrazy II Protiútok!

Druhý přípravný seminář k 15. celostátní přehlídce výtvarných prací dětí a mládeže 19.–20. března 2016, Centrum současného umění DOX, Poupětova 1, Praha 7

Autor: randakova, publikováno: 11. 1. 2016

Tanec, tanec… 2015 – seminární pobyt

Autor: Alena Crhová, publikováno: 4. 2. 2016

DIVERTIMENTO MUSICALE 2015

Autor: Alena Crhová, publikováno: 20. 1. 2016

Národní soutěž a výstava amatérské fotografie 2016 – propozice

Autor: Štěpán Filcík, publikováno: 6. 12. 2016

zemřel Jaromír Václavík

Autor: Jakub Hulák, publikováno: 20. 1. 2016

Výsledky III. ročníku Mezinárodní skladatelské soutěže Opava cantat 2016

Autor: Barbora Novotná, publikováno: 17. 12. 2016

Základy dětského divadla – přihláška

Autor: Jakub Hulák, publikováno: 21. 1. 2016

Národní soutěž amatérské fotografie České republiky

Autor: Štěpán Filcík, publikováno: 4. 9. 2015

NÁRODNÍ SOUTĚŽ A VÝSTAVA AMATÉRSKÉ FOTOGRAFIE 2015

Autor: Štěpán Filcík, publikováno: 6. 12. 2016

TVORBA-TVOŘIVOST-HRA

Nabídka 17. celostátní dílny komplexní estetické výchovy

Autor: Jakub Hulák, publikováno: 5. 5. 2016

Ceny 64. loutkářské Chrudimi a závěrečné slovo předsedy poroty

Autor: mdrtina, publikováno: 5. 12. 2017

64. loutkářská Chrudim 2015

Zpra­vo­daje celo­státní pře­hlídky ama­tér­ského lout­kář­ství 64. lout­kář­ská Chru­dim ve for­mátu PDF.

Autor: mdrtina, publikováno: 5. 12. 2017

Zahájení festivalu Jiráskův Hronov 2015

Autor: Marcela Hančilová, publikováno: 20. 11. 2015

Letní škola na pražské katedře výtvarné výchovy 2015

Ohlédnutí za Letní školou na pražské katedře výtvarné výchovy, 13.-17. července 2015, fotogalerie

Autor: Alena Crhová, publikováno: 4. 4. 2017

Fotografická soutěž

Autor: Alena Crhová, publikováno: 18. 12. 2017

JIRÁSKŮV HRONOV 2015 – PROGRAM

Autor: Mgr. Simona Bezoušková, publikováno: 20. 11. 2015

JIRÁSKŮV HRONOV 2015 – OBJEDNÁVKA VSTUPENEK

Autor: Mgr. Simona Bezoušková, publikováno: 20. 11. 2015

JIRÁSKŮV HRONOV 2015 – UBYTOVÁNÍ

Autor: Mgr. Simona Bezoušková, publikováno: 20. 11. 2015

Zápis z jednání programové rady Jiráskova Hronova 2015

Autor: Mgr. Simona Bezoušková, publikováno: 20. 11. 2015

Odborná rada pro amatérské činoherní a hudební divadlo 2014 – 2016

Autor: Mgr. Simona Bezoušková, publikováno: 6. 1. 2017

zpravodaj přehlídky Mladá scéna 2015

tiskový zpravodaj 13. ročníku Celostátní přehlídky studentských divadelních souborů

Autor: Jakub Hulák, publikováno: 27. 7. 2016

Festival sborového umění, Jihlava – protokol

Autor: Alena Crhová, publikováno: 6. 12. 2016

Mladá scéna 2015 – hodnocení

hodnocení 13. ročníku Celostátní přehlídky studentských divadelních souborů

Autor: Jakub Hulák, publikováno: 18. 5. 2016

Prvních sedm červencových dní patří Chrudim loutkám

Autor: Marcela Hančilová, publikováno: 11. 11. 2015

Jubilejní 85. Jiráskův Hronov nabídne to nejlepší z amatérského divadla

Autor: Marcela Hančilová, publikováno: 20. 11. 2015

Deník Dětské scény 2015

Přehlídkové zpravodaje celostátní přehlídky Dětská scéna 2015 ve formátu PDF

Autor: Jakub Hulák, publikováno: 31. 8. 2015

Dramatická výchova ve škole – Jičín 2015

Nabídka seminářů 20. celostátní dílny dramatické výchovy v Jičíně.

Autor: Jakub Hulák, publikováno: 5. 5. 2016

Festivaly a přehlídky 2017

Autor: Marcela Hančilová, publikováno: 20. 12. 2016

Mladá scéna opět na Malé scéně v Ústí nad Orlicí

Autor: Marcela Hančilová, publikováno: 10. 11. 2015

ZLATÉ SLUNCE 2015

Autor: Marcela Hančilová, publikováno: 4. 9. 2015

ČESKÝ VIDEOSALON 2015

Autor: Marcela Hančilová, publikováno: 4. 9. 2015

Český videosalon – program

Autor: Štěpán Filcík, publikováno: 14. 6. 2015

Celostátní přehlídka DFS 2015

24. celostátní přehlídka dětských folklorních souborů

Autor: Alena Crhová, publikováno: 20. 10. 2015

Dětské folklorní soubory vystoupí v Jihlavě

Autor: Marcela Hančilová, publikováno: 18. 1. 2016

FOLKLORNÍ FESTIVAL PARDUBICE – HRADEC KRÁLOVÉ

Autor: Marcela Hančilová, publikováno: 20. 1. 2016

Seminář OVER THE HORIZON 2015

Autor: Barbora Novotná, publikováno: 31. 7. 2016

Deník Dětské scény 2014

Přehlídkové zpravodaje celostátní přehlídky Dětská scéna 2014 ve formátu PDF

Autor: Jakub Hulák, publikováno: 21. 6. 2015

Doporučení Šrámkova Písku 2015