STÁTNÍ PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

informace • konzultace • semináře • festivaly • publikace • periodika

Kontakt: NIPOS • P.O.Box 12 • Fügnerovo náměstí 1866/5 • 120 21 Praha 2
telefon: 221 507 900 • e-mail: nipos@nipos-mk.cz

English summaryAbout NIPOS


Zpět na úvodní stránku

!Typ obsahu

Výsledky postupových přehlídek Celostátní přehlídky středoškolských pěveckých sborů Opava cantat 2018

Autor: Barbora Novotná, publikováno: 22. 3. 2018

Letní týdenní seminář Klubu sbormistrů

Autor: kacafirkova, publikováno: 20. 3. 2018

Tvůrčí taneční dílna 2018

Autor: Alena Crhová, publikováno: 7. 3. 2018

zemřel Miroslav Tuščák

Autor: Jakub Hulák, publikováno: 6. 3. 2018

Zlaté slunce 2018 – propozice

propozice 15. ročníku celostátní soutěže neprofesionální filmové tvorby

Autor: Jakub Hulák, publikováno: 6. 3. 2018

Český videosalon 2018 – propozice

Propozice 65. celostátní soutěže neprofesionální filmové tvorby

Autor: Jakub Hulák, publikováno: 6. 3. 2018

Výzva k účasti ve volném programu Jiráskova Hronova 2018

Autor: Jan Julínek, publikováno: 7. 2. 2018

Prodloužení uzávěrky FSU Jihlava

Autor: Jakub Hulák, publikováno: 5. 2. 2018

XXIII. OTEVŘENO – propozice

Autor: Alena Crhová, publikováno: 5. 2. 2018

Výběrové řízení na místo konání a pořadatele Celostátní přehlídky středoškolských pěveckých sborů

Autor: Barbora Novotná, publikováno: 23. 1. 2018

Ohlédnutí za festivalovými koncerty NF NKST 2017

Autor: Alena Crhová, publikováno: 18. 1. 2018

Upozornění na dva koncerty v rámci NF NKST 2018

Autor: Alena Crhová, publikováno: 17. 1. 2018

Pozvánka na koncert – 30. ledna, Brno

Autor: Alena Crhová, publikováno: 17. 1. 2018

NF NKST 2018 – dramaturgie festivalových koncertů

Autor: Alena Crhová, publikováno: 17. 1. 2018

Pěvecké sbory – festivaly, soutěže a kurzy 2018

Autor: Alena Crhová, publikováno: 19. 1. 2018

Český videosalon 2018 – postupové přehlídky

Autor: Jakub Hulák, publikováno: 15. 2. 2018

Zlaté slunce 2018 – postupové přehlídky

Autor: Jakub Hulák, publikováno: 7. 2. 2018

Composers’ Competition Opus ignotum

Autor: kacafirkova, publikováno: 5. 1. 2018

Divadlo z různých úhlů pohledu – Dramaturgie a autorské psaní

Nabídka druhé části nového běhu vzdělávacího cyklu

Autor: Jakub Hulák, publikováno: 5. 1. 2018

Divadelní Piknik Volyně 2018 – propozice

Autor: Mgr. Simona Bezoušková, publikováno: 4. 1. 2018

POPELKA Rakovník 2018 – propozice

Autor: Mgr. Simona Bezoušková, publikováno: 4. 1. 2018

Krajská postupová přehlídka DPS Praha a Středočeský kraj – přihláška

Autor: Alena Crhová, publikováno: 23. 2. 2018

Praktické využití interaktivních her muzeí a galerií ve výuce výtvarné výchovy 1. díl (opakování)

Ohlédnutí za seminářem Praktické využití interaktivních her muzeí a galerií ve výuce výtvarné výchovy 1. díl (opakování), Muzeum umění Olomouc, 25. – 26. listopadu 2017, fotogalerie

Autor: randakova, publikováno: 3. 1. 2018

Upozornění – NS AF 2018

Autor: Alena Crhová, publikováno: 22. 12. 2017

Skladatelská soutěž se mění a otevírá se také dětským sborům

Autor: kacafirkova, publikováno: 21. 12. 2017

Skladatelská soutěž Opus ignotum

Autor: kacafirkova, publikováno: 21. 12. 2017

Šrámkův Písek 2018 – postupová kola

Autor: Alena Crhová, publikováno: 16. 2. 2018

Šrámkův Písek 2018 – propozice

Autor: Alena Crhová, publikováno: 18. 12. 2017

Národní soutěž a výstava amatérské fotografie 2018 – propozice

Autor: Alena Crhová, publikováno: 18. 12. 2017

Tanec, tanec 2018 – postupové přehlídky

Autor: Alena Crhová, publikováno: 18. 12. 2017

Tanec, tanec 2018 – propozice

Autor: Alena Crhová, publikováno: 18. 12. 2017

Kutná Hora 2018 – postupové přehlídky

Autor: Alena Crhová, publikováno: 8. 2. 2018

Kutná Hora 2018 – propozice

Autor: Alena Crhová, publikováno: 18. 12. 2017

Divadelní Piknik Volyně 2018 – postupové přehlídky

Autor: Mgr. Simona Bezoušková, publikováno: 4. 1. 2018

POPELKA Rakovník 2018 – postupové přehlídky

Autor: Mgr. Simona Bezoušková, publikováno: 15. 1. 2018

HRY – praktické využití interaktivních her muzeí a galerií ve výuce výtvarné výchovy, 2. díl

Víkendový seminář navazuje na předešlý seminář, jenž byl zaměřen na problematiku digitálních technologií v rámci muzejní kultury a vzdělávání a na aktuální téma e-learningu a blended learningu v kontextu vzdělávacích potřeb a preferencí dnešních dětí a mládeže.

Autor: randakova, publikováno: 17. 1. 2018

SDÍLENÁ IMAGINACE – přípravný seminář k 16. celostátní přehlídce výtvarných prací dětí a mládeže

NIPOS-ARTAMA zve výtvarné pedagogy všech typů školních a mimoškolních zařízení na unikátní třídenní mezioborový seminář. Jsou vítáni též pedagogové dalších uměleckých oborů! Účastníci se setkají např. s významným českým sochařem, malířem, ilustrátorem dětských knih, hudebníkem a tanečníkem Františkem Skálou, zvukovým designerem, autorem zvukových instalací, performerem a multimediálním umělcem Ladislavem Železným nebo s básníkem a radiofonickým tvůrcem Pavlem Novotným…

Autor: randakova, publikováno: 24. 1. 2018

ZRCADLO – letní škola na pražské katedře výtvarné výchovy

NIPOS-ARTAMA a katedra výtvarné výchovy PedF UK zve výtvarné pedagogy všech typů školních a mimoškolních zařízení na Letní školu, ve které zažijí vhled do principů a prostředků současného vizuálního umění tentokrát skrze společné téma „Zrcadlo/Zrcadlení“, které bude zkoumáno jak v rovině fyzické (odraz, reflexe, deformace obrazu), tak i v rovině metafyzické (zrcadlení vnější reality v našem vnitřním světě).

Autor: randakova, publikováno: 19. 12. 2017

Jarní seminář Klubu sbormistrů

Autor: kacafirkova, publikováno: 9. 3. 2018

Mladá scéna 2018 – postupové přehlídky

Krajská postupová kola celostátní přehlídky Mladá scéna 2018

Autor: Jakub Hulák, publikováno: 6. 12. 2017

Mladá scéna 2018 – propozice

Propozice 16. celostátní přehlídky studentských divadelních souborů

Autor: Jakub Hulák, publikováno: 6. 12. 2017

61st  Choral Art Festival Jihlava 2018

Autor: Jakub Hulák, publikováno: 6. 12. 2017

Krajské přehlídky dětského divadla a dětské recitace 2018

Přehled krajských postupových přehlídek Dětské scény 2018

Autor: Jakub Hulák, publikováno: 29. 11. 2017

OPAVA CANTAT 2018 – Postupové přehlídky

Autor: Barbora Novotná, publikováno: 19. 1. 2018

Opava cantat 2018 – propozice

Autor: Barbora Novotná, publikováno: 9. 1. 2018

Festival sborového umění 2018

propozice 61. ročníku FSU Jihlava

Autor: Jakub Hulák, publikováno: 3. 1. 2018

Povinné skladby Opava cantat 2018

Autor: kacafirkova, publikováno: 29. 11. 2017

Propozice Národní přehlídky seniorského divadla

Autor: Mgr. Simona Bezoušková, publikováno: 22. 11. 2017

Výsledky MFP 2017

Autor: lubinova, publikováno: 16. 11. 2017

Klub sbormistrů 2018

Semináře pro sbormistry a zájemce o sborový zpěv v roce 2018

Autor: kacafirkova, publikováno: 31. 1. 2018

Zpravodaje Popelky Rakovník 2017

Autor: Mgr. Simona Bezoušková, publikováno: 14. 11. 2017

Výsledková listina Popelky Rakovník 2017

Autor: Mgr. Simona Bezoušková, publikováno: 14. 11. 2017

Opava cantat 2017 – výsledky

Autor: Barbora Novotná, publikováno: 22. 3. 2018

Krajské postupové přehlídky pro Loutkářskou Chrudim 2018

Autor: mdrtina, publikováno: 5. 12. 2017

Propozice 67. loutkářské Chrudimi 2018

Autor: mdrtina, publikováno: 13. 1. 2018

Tanec, tanec 2017 – Výstava 40 let tance

Autor: Alena Crhová, publikováno: 18. 12. 2017

Nahlížení 2017 – program

Autor: Jakub Hulák, publikováno: 6. 12. 2017

Pozvánka na POPELKU Rakovník 2017

Autor: Mgr. Simona Bezoušková, publikováno: 13. 10. 2017

POPELKA Rakovník 2017 – program

Autor: Mgr. Simona Bezoušková, publikováno: 13. 10. 2017

Veřejná soutěž na jednotný vizuální styl Jiráskova Hronova

Autor: Mgr. Simona Bezoušková, publikováno: 13. 10. 2017

Tanec, tanec 2017 – pozvánka

Autor: Alena Crhová, publikováno: 16. 10. 2017

Dětská scéna 2018 – propozice

Autor: Jakub Hulák, publikováno: 21. 9. 2017

Výsledky V. ročníku Mezinárodní skladatelské soutěže Opava cantat 2018

Autor: kacafirkova, publikováno: 1. 12. 2017

program celostátní dílny DV v Jičíně

Autor: Jakub Hulák, publikováno: 14. 10. 2017

Herecká průprava

Autor: Jakub Hulák, publikováno: 7. 9. 2017

Šrámkova Sobotka

Autor: lubinova, publikováno: 7. 9. 2017

Krajské postupové přehlídky WP 2018

Autor: lubinova, publikováno: 14. 12. 2017

Wolkrův Prostějov 2018

Autor: lubinova, publikováno: 14. 12. 2017

Dramatická výchova v mateřské škole 2017-2018

Autor: Jakub Hulák, publikováno: 29. 11. 2017

Divadlo z různých úhlů pohledu

Nabídka první části nového běhu vzdělávacího cyklu

Autor: Jakub Hulák, publikováno: 5. 1. 2018

Mezinárodní ocenění festivalu Jiráskův Hronov

Autor: NIPOS, publikováno: 16. 1. 2018

Loutkářská konzervatoř aneb Loutkové divadlo v praxi

Autor: mdrtina, publikováno: 21. 9. 2017

Tanec, tanec 2017 – seminární pobyt

Autor: Alena Crhová, publikováno: 18. 12. 2017

Podzimní víkendový seminář pro sbormistry pěveckých sborů

Autor: kacafirkova, publikováno: 14. 12. 2017

Ceny 66. loutkářské Chrudimi a závěrečné slovo předsedy poroty

Autor: mdrtina, publikováno: 5. 12. 2017

66. loutkářská Chrudim 2017

Zpra­vo­daje celo­státní pře­hlídky ama­tér­ského lout­kář­ství 66. lout­kář­ská Chru­dim ve for­mátu PDF.

Autor: mdrtina, publikováno: 5. 12. 2017

CP DFS 2017 ocenění

Autor: Alena Crhová, publikováno: 28. 7. 2017

Koncert účastníků a lektorů semináře Klubu sbormistrů

Autor: kacafirkova, publikováno: 14. 12. 2017

Program Jiráskova Hronova 2017

Autor: Mgr. Simona Bezoušková, publikováno: 9. 1. 2018

zpravodaj celostátní přehlídky Mladá scéna 2017

Tiskový zpravodaj 15. ročníku Celostátní přehlídky studentských divadelních souborů

Autor: Jakub Hulák, publikováno: 29. 6. 2017

Mladá scéna 2017 – ocenění

Autor: Jakub Hulák, publikováno: 5. 9. 2017

Deník Dětské scény 2017

Přehlídkové zpravodaje celostátní přehlídky Dětská scéna 2017 ve formátu PDF

Autor: Jakub Hulák, publikováno: 17. 6. 2017

Dětské výtvarné aktivity – nabídka seminářů 2018

PRAKTICKÉ VYUŽITÍ INTERAKTIVNÍCH HER MUZEÍ A GALERIÍ VE VÝUCE VÝTVARNÉ VÝCHOVY 2. díl
Víkendový seminář navazuje na předešlý seminář, jenž byl zaměřen na problematiku digitálních technologií v rámci muzejní kultury a vzdělávání a na aktuální téma e-learningu a blended learningu v kontextu vzdělávacích potřeb a preferencí dnešních dětí a mládeže.

Autor: randakova, publikováno: 24. 1. 2018

OSOBNOSTI: Současné umění a divadlo s Michalem Pěchoučkem a Janem Horákem

Ohlédnutí za seminářem Současné umění a divadlo s Michalem Pěchoučkem a Janem Horákem, Studio Hrdinů, Praha, 14.–15. října 2017, fotogalerie

Autor: randakova, publikováno: 31. 10. 2017

SVĚTLO–OBRAZ–ZVUK, první přípravný seminář k 16. celostátní přehlídce výtvarných prací dětí a mládeže

Ohlédnutí za prvním přípravným seminářem k 16. celostátní přehlídce výtvarných prací dětí a mládeže SVĚTLO–OBRAZ–ZVUK, 19. – 21. května 2017, Fakulta umění a designu Univerzity J. E. Purkyně a veřejný sál Hraničář v Ústí nad Labem, fotogalerie

Autor: randakova, publikováno: 19. 12. 2017

Mladá scéna 2017 – program

Program 15. celostátní přehlídky studentských divadelních souborů

Autor: Jakub Hulák, publikováno: 6. 12. 2017

XVIII. Mezinárodní soutěže velkých dechových orchestrů OSTRAVA 2017
vyhodnocení

Autor: Štěpán Filcík, publikováno: 6. 6. 2017

Sbory postu­pu­jící na Opava cantat 2017

Autor: kacafirkova, publikováno: 29. 11. 2017

Jiráskův Hronov 2017 – nabídka seminářů

Autor: Mgr. Simona Bezoušková, publikováno: 16. 1. 2018

Zlaté slunce 2017 – programová brožura

Autor: Alena Crhová, publikováno: 7. 2. 2018

Český Videosalon 2017 – program

Autor: Alena Crhová, publikováno: 7. 2. 2018

ZVLÁŠTNÍ CENY POROTY – 27. celostátní přehlídka školních dětských pěveckých sborů

Autor: kralova, publikováno: 23. 6. 2017

ZVLÁŠTNÍ CENY POROTY – 27. celostátní přehlídka školních dětských pěveckých sborů

Autor: kralova, publikováno: 30. 5. 2017

S.M.A.D. 2017 – Dílna Šrámkova Písku

Autor: Alena Crhová, publikováno: 15. 2. 2018

Výsledky mezinárodní soutěže pěveckých sborů

Protokol o výsledcích Mezinárodní soutěže pěveckých sborů při 60. FSU Jihlava

Autor: Jakub Hulák, publikováno: 29. 11. 2017

Doporučení Šrámkova Písku 2017

Autor: Alena Crhová, publikováno: 15. 2. 2018

ČESKÝ VIDEOSALON 2017 PROGRAM

Autor: josef dusek, publikováno: 18. 12. 2017

Zlaté slunce 2017 – program

Autor: josef dusek, publikováno: 7. 2. 2018

25. celostátní přehlídka dětských folklorních souborů – pozvánka

Autor: Alena Crhová, publikováno: 17. 7. 2017

37. národní soutěže amatérské fotografie – vyhodnocení

Autor: Štěpán Filcík, publikováno: 22. 5. 2017

37. národní soutěž amatérské fotografie, Svitavy 2017 – fotogalerie

Autor: tbasus, publikováno: 18. 5. 2017

Program, Celostátní přehlídka školních dětských pěveckých sborů, Uničov 2017

Autor: josef dusek, publikováno: 18. 5. 2017

NF NKST 2017 – zahajovací etapa

Autor: Alena Crhová, publikováno: 14. 11. 2017

Program
XVIII. Mezinárodní soutěže velkých dechových orchestrů Ostrava 2017

Autor: Štěpán Filcík, publikováno: 11. 5. 2017

Šrámkův Písek 2017 – program

Program 56. ročníku celostátní přehlídky experimentujícího divadla

Autor: Alena Crhová, publikováno: 15. 2. 2018

KUTNÁ HORA 2017 – program

Autor: Alena Crhová, publikováno: 8. 2. 2018

Mladá scéna 2017 – semináře

Nabídka seminářů celostátní přehlídky Mladá scéna 2017

Autor: Jakub Hulák, publikováno: 6. 12. 2017

Nahlížení 2017

Nabídka 28. celostátní dílny středoškolské dramatiky a mladého divadla v Bechyni pro soubory

Autor: Jakub Hulák, publikováno: 5. 9. 2017

Dramatická výchova ve škole 2017

Autor: Jakub Hulák, publikováno: 14. 10. 2017

Tvorba-tvořivost-hra 2017

Autor: Jakub Hulák, publikováno: 14. 10. 2017

Dětská scéna 2017 – semináře

Autor: Jakub Hulák, publikováno: 21. 9. 2017

Národopisná slavnost v Kinského zahradě 2017 – pozvánka

Autor: Alena Crhová, publikováno: 2. 5. 2017

Skladby ze Skladatelské soutěže NIPOS se dostaly do světa!

Autor: kacafirkova, publikováno: 20. 9. 2017

Výsledky postupových přehlídek Celostátní přehlídky středoškolských pěveckých sborů Opava cantat 2017

Výsledky postupových přehlídek Opava cantat 2017

Autor: kacafirkova, publikováno: 29. 11. 2017

XVIII. NÁRODOPISNÁ SLAVNOST V KINSKÉHO ZAHRADĚ

Autor: Alena Crhová, publikováno: 19. 4. 2017

Rozhodnutí programové rady Šrámkova Písku 2017

Autor: Alena Crhová, publikováno: 11. 5. 2017

Nabídka seminářů Divadelního Pikniku Volyně 2017

Autor: Mgr. Simona Bezoušková, publikováno: 14. 4. 2017

Pozvánka na Divadelní Piknik Volyně 2017

Autor: Mgr. Simona Bezoušková, publikováno: 14. 4. 2017

Program Divadelního Pikniku Volyně 2017

Autor: Mgr. Simona Bezoušková, publikováno: 14. 4. 2017

KUTNÁ HORA 2017 – seminární pobyt

Autor: Alena Crhová, publikováno: 8. 2. 2018

Výsledky jednání programové rady Divadelního Pikniku Volyně

Autor: Mgr. Simona Bezoušková, publikováno: 8. 4. 2017

Praktické využití interaktivních her muzeí a galerií ve výuce výtvarné výchovy 1. díl

Ohlédnutí za seminářem Praktické využití interaktivních her muzeí a galerií ve výuce výtvarné výchovy, Muzeum umění Olomouc, 25.–26. března 2017, fotogalerie

Autor: Jakub Hulák, publikováno: 22. 12. 2017

Letní seminář Klubu sbormistrů

Autor: kacafirkova, publikováno: 22. 8. 2017

NS AF 2017 – program

Národní soutěž amatérské fotografie 2017 – program

Autor: Alena Crhová, publikováno: 18. 12. 2017

Jiráskův Hronov 2017 – propozice

Autor: Mgr. Simona Bezoušková, publikováno: 27. 3. 2017

Výzva k účasti ve volném programu Jiráskova Hronova 2017

Autor: Mgr. Simona Bezoušková, publikováno: 15. 3. 2017

Semináře Wolkrova Prostějova 2017

Autor: lubinova, publikováno: 2. 5. 2017

NF NKST 2017

Autor: Alena Crhová, publikováno: 3. 3. 2017

Národní soutěž amatérské fotografie 2017

Autor: Alena Crhová, publikováno: 18. 12. 2017

Předkolo 37. národní soutěže amatérské fotografie vyhodnoceno

Autor: Alena Crhová, publikováno: 18. 12. 2017

PŘIHLÁŠKA 2018

Autor: kacafirkova, publikováno: 23. 2. 2018

Kutná Hora 2017 – změny v propozicích

Autor: Alena Crhová, publikováno: 8. 2. 2018

Klub sbormistrů – Jaro II

Autor: Alena Crhová, publikováno: 25. 4. 2017

Statut ceny Pavla Dostála za přínos českému amatérskému divadlu

Autor: Mgr. Simona Bezoušková, publikováno: 6. 1. 2017

SEMINÁŘ KLUBU SBORMISTRŮ JARO I

Jarní seminář Praha 24.-26.3.2017

Autor: kacafirkova, publikováno: 4. 5. 2017

POPELKA Rakovník 2017 – propozice

Autor: Mgr. Simona Bezoušková, publikováno: 5. 1. 2017

POPELKA Rakovník 2017 – postupové přehlídky

Autor: Mgr. Simona Bezoušková, publikováno: 28. 3. 2017

Divadelní Piknik Volyně 2017 – propozice

Autor: Mgr. Simona Bezoušková, publikováno: 5. 1. 2017

Divadelní Piknik Volyně 2017 – postupové přehlídky

Autor: Mgr. Simona Bezoušková, publikováno: 5. 1. 2017

CP DFS 2017 – propozice

Autor: Alena Crhová, publikováno: 31. 5. 2017

CP DFS 2017 – postupové přehlídky

Autor: Alena Crhová, publikováno: 31. 5. 2017

Folklorní festival 2017 – propozice

Autor: Alena Crhová, publikováno: 3. 1. 2017

Otevřeno 2017 – propozice

Autor: Alena Crhová, publikováno: 3. 1. 2017

Upozorňujeme na uzávěrku předkola NSV AF 2017

Autor: Alena Crhová, publikováno: 2. 2. 2017

Opava cantat 2017 – přihláška

Přihláška na postupovou přehlídku

Autor: kacafirkova, publikováno: 29. 11. 2017

Wolkrův Prostějov 2017 – postupové přehlídky

Autor: Alena Crhová, publikováno: 7. 9. 2017

Wolkrův Prostějov 2017 – propozice

Autor: Alena Crhová, publikováno: 7. 9. 2017

Mezinárodní soutěž velkých dechových orchestrů Ostrava 2017 – propozice

Autor: Alena Crhová, publikováno: 21. 12. 2016

Český videosalon 2017 – postupové přehlídky

Autor: Alena Crhová, publikováno: 7. 2. 2018

Český videosalon 2017 – propozice

Propozice 64. celostátní soutěže neprofesionální filmové tvorby

Autor: Alena Crhová, publikováno: 7. 2. 2018

Mezinárodní skladatelská soutěž Opava cantat 2018

Propozice pátého ročníku MSS Opava cantat 2018

Autor: Alena Crhová, publikováno: 21. 12. 2017

Opava cantat 2017

Postupové přehlídky Opava cantat 2017

Autor: Alena Crhová, publikováno: 5. 6. 2017

Opava cantat 2017 – propozice

Autor: Alena Crhová, publikováno: 29. 11. 2017

Zlaté slunce 2017 – postupové přehlídky

Autor: Alena Crhová, publikováno: 7. 2. 2018

Zlaté slunce 2017 – propozice

Autor: Alena Crhová, publikováno: 7. 2. 2018

27. NF NKST 2017 – propozice

27. národní festival neprofesionálních komorních a symfonických těles 2017 – propozice

Autor: Alena Crhová, publikováno: 23. 2. 2017

Tanec, tanec… 2017 – propozice

31. celostátní přehlídka scénického tance mládeže a dospělýchm 2017 – propozice

Autor: Alena Crhová, publikováno: 18. 12. 2017

Tanec, tanec… 2017 – postupové přehlídky

31. celostátní přehlídka scénického tance mládeže a dospělých 2017 – postupové přehlídky

Autor: Alena Crhová, publikováno: 18. 12. 2017

Loutkářská Chrudim 2017 – propozice

Autor: Alena Crhová, publikováno: 5. 12. 2017

Mladá scéna 2017 – postupové přehlídky

Krajská postupová kola celostátní přehlídky Mladá scéna 2017

Autor: Alena Crhová, publikováno: 6. 12. 2017

Mladá scéna 2017 – propozice

Propozice 15. celostátní přehlídky studentských divadelních souborů

Autor: Alena Crhová, publikováno: 6. 12. 2017

KUTNÁ HORA 2017 – postupové přehlídky

34. CP DSST KH 2017 – postupové přehlídky

Autor: Alena Crhová, publikováno: 8. 2. 2018

Dět­ské pěvecké sbory 2018 – postupové přehlídky

Krajské postupové přehlídky školních dětských pěveckých sborů 2017

Autor: Alena Crhová, publikováno: 19. 1. 2018

Dět­ské pěvecké sbory 2018 – propozice

Propozice Celostátní přehlídky školních dětských pěveckých sborů 2017

Autor: Alena Crhová, publikováno: 6. 12. 2017

PORTA MUSICAE 2016 – fotografie

Autor: Alena Crhová, publikováno: 25. 1. 2017

PORTA MUSICAE 2016 – ohlédnutí

Autor: Alena Crhová, publikováno: 25. 1. 2017

KLUB SBORMISTRŮ – Semináře pro sbormistry pěveckých sborů 2017

Autor: kacafirkova, publikováno: 14. 12. 2017

60th Choral Art Festival Jihlava 2017

Autor: Jakub Hulák, publikováno: 6. 12. 2017

Festival sborového umění 2017

Propozice 60. ročníku FSU Jihlava

Autor: Jakub Hulák, publikováno: 29. 11. 2017

Národní soutěž a výstava amatérské fotografie 2017 — přihláška

Autor: Alena Crhová, publikováno: 18. 12. 2017

Národní soutěž a výstava amatérské fotografie 2017 – propozice

Autor: Alena Crhová, publikováno: 18. 12. 2017

Šrámkův Písek 2017 — propozice

Autor: Alena Crhová, publikováno: 19. 4. 2017

Šrámkův Písek 2017 – postupové přehlídky

Autor: Alena Crhová, publikováno: 19. 4. 2017

Povinné skladby

Opava cantat 2017

Autor: kacafirkova, publikováno: 12. 5. 2017

České loutkářství zapsáno na seznam UNESCO

Autor: mdrtina, publikováno: 7. 9. 2017

Opava cantat 2016 — výsledky

Autor: kacafirkova, publikováno: 29. 11. 2017

Přehlídka hereckých osobností amatérského divadla v České Třebové

Autor: Mgr. Simona Bezoušková, publikováno: 5. 1. 2017

Krajské přehlídky dětského divadla a dětské recitace 2017

Pře­hled kraj­ských postu­po­vých kol celostátní pře­hlí­dky Dětská scéna

Autor: Jakub Hulák, publikováno: 21. 9. 2017

66. loutkářská Chrudim – krajské přehlídky

Autor: mdrtina, publikováno: 5. 12. 2017

Tvůrčí taneční dílna 2016 – ohlédnutí

Autor: Alena Crhová, publikováno: 6. 12. 2016

Národní přehlídka seniorského divadla Česká Třebová 2016

Autor: Alena Crhová, publikováno: 5. 1. 2017

Program 12. Národní přehlídky seniorského divadla

Autor: Mgr. Simona Bezoušková, publikováno: 5. 1. 2017

Dětská scéna 2017 – propozice

Propozice 46. celostátní přehlídky dětského divadla a 46. celostátní přehlídky dětských recitátorů

Autor: Jakub Hulák, publikováno: 21. 9. 2017

Popelka Rakovník 2016 – zpravodaje

Autor: Mgr. Simona Bezoušková, publikováno: 5. 1. 2017

Výsledková listina autorské soutěže Oříšky pro Popelku 2016

Autor: Mgr. Simona Bezoušková, publikováno: 5. 1. 2017

Výsledková listina Popelky Rakovník 2016

Autor: Mgr. Simona Bezoušková, publikováno: 5. 1. 2017

NF NKST 2016

Ohlédnutí za festivalovými koncerty NF NKST 2016

Autor: Alena Crhová, publikováno: 5. 3. 2017

Dětské sbory se setkají v Novém Jičíně

Autor: Marcela Hančilová, publikováno: 6. 12. 2016

V Jihlavě proběhne Tvůrčí taneční dílna

Autor: Marcela Hančilová, publikováno: 6. 12. 2016

POPELKA Rakovník nabídne nejlepší inscenace pro děti uplynulé sezóny

Autor: Marcela Hančilová, publikováno: 5. 1. 2017

ATAKUJÍCÍ OBRAZY ve Zlíně

Autor: Jakub Hulák, publikováno: 18. 1. 2017

Pozor změna termínu FSU Jihlava 2017

Autor: Alena Crhová, publikováno: 6. 12. 2016

Festival sborového umění 2016

Výsledky Mezinárodní soutěže pěveckých sborů při FSU Jihlava 2016

Autor: Alena Crhová, publikováno: 29. 11. 2017

Tanec, tanec… 2016 – pozvánka

Autor: Alena Crhová, publikováno: 6. 12. 2016

Tvůrčí taneční dílna 2016 – pozvánka

Autor: Alena Crhová, publikováno: 6. 12. 2016

Opava cantat 2016

Program celostátní přehlídky

Autor: kacafirkova, publikováno: 30. 12. 2016

Seminář Aktuální vývoj v oblasti migrace a integrace – role kultury v integraci cizinců

Autor: PhDr. Jindřiška Gregoriniová, publikováno: 12. 10. 2016

Svitavy v květnu opět budou žít fotografií

Autor: Alena Crhová, publikováno: 6. 12. 2016

Národní soutěž a výstava amatérské fotografie 2017 – propozice

Autor: Alena Crhová, publikováno: 10. 10. 2016

Nahlížení 2016 – program a přihláška

Program 27. celostátní dílny středoškolské dramatiky a mladého divadla s přihláškou pro jednotlivce

Autor: Jakub Hulák, publikováno: 5. 9. 2017