STÁTNÍ PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

informace • konzultace • semináře • festivaly • publikace • periodika

Kontakt: NIPOS • P.O.Box 12 • Fügnerovo náměstí 1866/5 • 120 21 Praha 2
telefon: 221 507 900 • e-mail: nipos@nipos-mk.cz

English summaryAbout NIPOS


Zpět na úvodní stránku

Aktuálně

Výzva k účasti ve volném programu Jiráskova Hronova 2018

Autor: Jan Julínek, publikováno: 7. 2. 2018

Prodloužení uzávěrky FSU Jihlava

Autor: Jakub Hulák, publikováno: 5. 2. 2018

XXIII. OTEVŘENO – propozice

Autor: Alena Crhová, publikováno: 5. 2. 2018

Výběrové řízení na místo konání a pořadatele Celostátní přehlídky středoškolských pěveckých sborů

Autor: Barbora Novotná, publikováno: 23. 1. 2018

Ohlédnutí za festivalovými koncerty NF NKST 2017

Autor: Alena Crhová, publikováno: 18. 1. 2018

Pozvánka na koncert – 30. ledna, Brno

Autor: Alena Crhová, publikováno: 17. 1. 2018

NF NKST 2018 – dramaturgie festivalových koncertů

Autor: Alena Crhová, publikováno: 17. 1. 2018

Pěvecké sbory – festivaly, soutěže a kurzy 2018

Autor: Alena Crhová, publikováno: 19. 1. 2018

Divadelní Piknik Volyně 2018 – propozice

Autor: Mgr. Simona Bezoušková, publikováno: 4. 1. 2018

POPELKA Rakovník 2018 – propozice

Autor: Mgr. Simona Bezoušková, publikováno: 4. 1. 2018

Krajská postupová přehlídka DPS Praha a Středočeský kraj – přihláška

Autor: Alena Crhová, publikováno: 23. 2. 2018

Upozornění – NS AF 2018

Autor: Alena Crhová, publikováno: 22. 12. 2017

Skladatelská soutěž se mění a otevírá se také dětským sborům

Autor: kacafirkova, publikováno: 21. 12. 2017

Šrámkův Písek 2018 – postupová kola

Autor: Alena Crhová, publikováno: 16. 2. 2018

Šrámkův Písek 2018 – propozice

Autor: Alena Crhová, publikováno: 18. 12. 2017

Národní soutěž a výstava amatérské fotografie 2018 – propozice

Autor: Alena Crhová, publikováno: 18. 12. 2017

Tanec, tanec 2018 – postupové přehlídky

Autor: Alena Crhová, publikováno: 18. 12. 2017

Tanec, tanec 2018 – propozice

Autor: Alena Crhová, publikováno: 18. 12. 2017

Kutná Hora 2018 – postupové přehlídky

Autor: Alena Crhová, publikováno: 8. 2. 2018

Kutná Hora 2018 – propozice

Autor: Alena Crhová, publikováno: 18. 12. 2017

Divadelní Piknik Volyně 2018 – postupové přehlídky

Autor: Mgr. Simona Bezoušková, publikováno: 4. 1. 2018

POPELKA Rakovník 2018 – postupové přehlídky

Autor: Mgr. Simona Bezoušková, publikováno: 15. 1. 2018

HRY – praktické využití interaktivních her muzeí a galerií ve výuce výtvarné výchovy, 2. díl

Víkendový seminář navazuje na předešlý seminář, jenž byl zaměřen na problematiku digitálních technologií v rámci muzejní kultury a vzdělávání a na aktuální téma e-learningu a blended learningu v kontextu vzdělávacích potřeb a preferencí dnešních dětí a mládeže.

Autor: randakova, publikováno: 17. 1. 2018

SDÍLENÁ IMAGINACE – přípravný seminář k 16. celostátní přehlídce výtvarných prací dětí a mládeže

NIPOS-ARTAMA zve výtvarné pedagogy všech typů školních a mimoškolních zařízení na unikátní třídenní mezioborový seminář. Jsou vítáni též pedagogové dalších uměleckých oborů! Účastníci se setkají např. s významným českým sochařem, malířem, ilustrátorem dětských knih, hudebníkem a tanečníkem Františkem Skálou, zvukovým designerem, autorem zvukových instalací, performerem a multimediálním umělcem Ladislavem Železným nebo s básníkem a radiofonickým tvůrcem Pavlem Novotným…

Autor: randakova, publikováno: 24. 1. 2018

ZRCADLO – letní škola na pražské katedře výtvarné výchovy

NIPOS-ARTAMA a katedra výtvarné výchovy PedF UK zve výtvarné pedagogy všech typů školních a mimoškolních zařízení na Letní školu, ve které zažijí vhled do principů a prostředků současného vizuálního umění tentokrát skrze společné téma „Zrcadlo/Zrcadlení“, které bude zkoumáno jak v rovině fyzické (odraz, reflexe, deformace obrazu), tak i v rovině metafyzické (zrcadlení vnější reality v našem vnitřním světě).

Autor: randakova, publikováno: 19. 12. 2017

Jarní seminář Klubu sbormistrů

Autor: kacafirkova, publikováno: 20. 2. 2018

61st  Choral Art Festival Jihlava 2018

Autor: Jakub Hulák, publikováno: 6. 12. 2017

Povinné skladby Opava cantat 2018

Autor: kacafirkova, publikováno: 29. 11. 2017

Propozice Národní přehlídky seniorského divadla

Autor: Mgr. Simona Bezoušková, publikováno: 22. 11. 2017

Zpravodaje Popelky Rakovník 2017

Autor: Mgr. Simona Bezoušková, publikováno: 14. 11. 2017

Výsledková listina Popelky Rakovník 2017

Autor: Mgr. Simona Bezoušková, publikováno: 14. 11. 2017

Pozvánka na POPELKU Rakovník 2017

Autor: Mgr. Simona Bezoušková, publikováno: 13. 10. 2017

POPELKA Rakovník 2017 – program

Autor: Mgr. Simona Bezoušková, publikováno: 13. 10. 2017

Veřejná soutěž na jednotný vizuální styl Jiráskova Hronova

Autor: Mgr. Simona Bezoušková, publikováno: 13. 10. 2017

Mezinárodní ocenění festivalu Jiráskův Hronov

Autor: NIPOS, publikováno: 16. 1. 2018

Loutkářská konzervatoř aneb Loutkové divadlo v praxi

Autor: mdrtina, publikováno: 21. 9. 2017

ZVLÁŠTNÍ CENY POROTY – 27. celostátní přehlídka školních dětských pěveckých sborů

Autor: kralova, publikováno: 23. 6. 2017

Národopisná slavnost v Kinského zahradě 2017 – pozvánka

Autor: Alena Crhová, publikováno: 2. 5. 2017

XVIII. NÁRODOPISNÁ SLAVNOST V KINSKÉHO ZAHRADĚ

Autor: Alena Crhová, publikováno: 19. 4. 2017

Nabídka seminářů Divadelního Pikniku Volyně 2017

Autor: Mgr. Simona Bezoušková, publikováno: 14. 4. 2017

Pozvánka na Divadelní Piknik Volyně 2017

Autor: Mgr. Simona Bezoušková, publikováno: 14. 4. 2017

Program Divadelního Pikniku Volyně 2017

Autor: Mgr. Simona Bezoušková, publikováno: 14. 4. 2017

Výsledky jednání programové rady Divadelního Pikniku Volyně

Autor: Mgr. Simona Bezoušková, publikováno: 8. 4. 2017

Výzva k účasti ve volném programu Jiráskova Hronova 2017

Autor: Mgr. Simona Bezoušková, publikováno: 15. 3. 2017

Statut ceny Pavla Dostála za přínos českému amatérskému divadlu

Autor: Mgr. Simona Bezoušková, publikováno: 6. 1. 2017

POPELKA Rakovník 2017 – propozice

Autor: Mgr. Simona Bezoušková, publikováno: 5. 1. 2017

POPELKA Rakovník 2017 – postupové přehlídky

Autor: Mgr. Simona Bezoušková, publikováno: 28. 3. 2017

Divadelní Piknik Volyně 2017 – propozice

Autor: Mgr. Simona Bezoušková, publikováno: 5. 1. 2017

Divadelní Piknik Volyně 2017 – postupové přehlídky

Autor: Mgr. Simona Bezoušková, publikováno: 5. 1. 2017

Folklorní festival 2017 – propozice

Autor: Alena Crhová, publikováno: 3. 1. 2017

Otevřeno 2017 – propozice

Autor: Alena Crhová, publikováno: 3. 1. 2017

Dět­ské pěvecké sbory 2018 – postupové přehlídky

Krajské postupové přehlídky školních dětských pěveckých sborů 2017

Autor: Alena Crhová, publikováno: 19. 1. 2018

Dět­ské pěvecké sbory 2018 – propozice

Propozice Celostátní přehlídky školních dětských pěveckých sborů 2017

Autor: Alena Crhová, publikováno: 6. 12. 2017

České loutkářství zapsáno na seznam UNESCO

Autor: mdrtina, publikováno: 7. 9. 2017

Seminář Aktuální vývoj v oblasti migrace a integrace – role kultury v integraci cizinců

Autor: PhDr. Jindřiška Gregoriniová, publikováno: 12. 10. 2016

Mezinárodní konference Active ageing jako výzva pro kulturu v ČR

Autor: PhDr. Jindřiška Gregoriniová, publikováno: 16. 9. 2016

Zásady výběrového řízení NIPOS 2017

Autor: Alena Crhová, publikováno: 9. 1. 2017

Pozvánka na odbornou konferenci s tématem Participace dětí a mládeže na kultuře a umění prostřednictvím zážitku

Autor: PhDr. Jindřiška Gregoriniová, publikováno: 11. 9. 2015

Pozvánka na odbornou konferenci s tématem Participace dětí a mládeže na kultuře a umění prostřednictvím zážitku

Autor: PhDr. Jindřiška Gregoriniová, publikováno: 18. 5. 2015

24. národní festival neprofesionální komorní a symfonické hudby pokračuje

Autor: Marcela Hančilová, publikováno: 17. 9. 2014

Národopisná slavnost 2014 – fotogalerie

Autor: Alena Crhová, publikováno: 21. 5. 2014

NF NKST 2013 – 3. etapa

Autor: Alena Crhová, publikováno: 16. 5. 2013

Propozice celostátních přehlídek, soutěží a festivalů, pořádaných NIPOS-ARTAMA z pověření Ministerstva kultury 2013

Autor: Alena Crhová, publikováno: 20. 12. 2012

OMC pracovní skupina Role umělců a kulturních institucí při participaci obyvatel na kultuře

Autor: Barbora Novotná, publikováno: 19. 12. 2012

Sborník příspěvků Diskusního fóra o uměleckém vzdělávání je na světě!

Autor: Kateřina Doležalová, publikováno: 20. 7. 2017

Propozice celostátních přehlídek, soutěží a festivalů, pořádaných NIPOS-ARTAMA z pověření Ministerstva kultury 2012

Autor: Alena Crhová, publikováno: 2. 10. 2012