Odborný útvar NIPOS

Neprofesionální umělecké aktivity dospělých
a estetické aktivity dětí a mládeže

Kontakt: NIPOS-ARTAMA • P.O.Box 12 • Fügnerovo nám. 5 • 120 21 Praha 2
telefon: 221 507 953-4 • e-mail: artama@nipos-mk.cz

English summaryAbout NIPOS


Zpět na úvodní stránku

Foto 1
Foto 2
Foto 3

Středoškolský sborový zpěv

Kontakt: Zuzana Kacafírková • telefon: 221 507 975 • mobil: 778 702 375
e-mail: kacafirkova(at)nipos-mk.cz