CENTRUM INFORMACÍ
A STATISTIK KULTURY

Kontakt: NIPOS-CIK
P.O.Box 12 • Fügnerovo nám. 5 • 120 21 Praha 2
telefon: 221 507 920
e-mail: radova@nipos-mk.cz

Fond knihovny NIPOS obsahuje přes 10 tisíc titulů knih především z oblasti kultury, neprofesionálních kulturních aktivit, neformálního vzdělávání, lidového umění, kulturních tradic a osvěty. Knihovna zprostředkovává také odborné publikace NIPOS a dokumenty vztahující se ke statistice kultury. Historický fond reflektuje rozvoj osvětové činnosti, mimoškolního vzdělávání, knihoven a amatérského umění od poloviny 19. století, tak jak jej podporoval Svaz osvětový resp. Masarykův lidovýchovný ústav. V divadelní sekci knihovny NIPOS je soustředěno přes 2500 titulů divadelních her určených jak dospělému, tak dětskému divákovi. Hudební sekce knihovny NIPOS nabízí přes 2000 titulů notové literatury pro dětské a středoškolské pěvecké sbory (koncertní sborové skladby českých autorů 20. století, lidové písně a jejich vícehlasé úpravy aj.).

Služby:

Otevírací doba a kontakty

Pondělí   13-16
Úterý 9-11 13-16
Středa   13-17
Čtvrtek 9-11 13-16
Pátek 9-11  

Knihovna: PhDr. Kateřina Brožová
E-mail: brozova@nipos-mk.cz
Tel.: +420 221 507 951

Hudební sekce PhDr. Jan Pirner
E-mail: pirner@nipos-mk.cz
Tel.: +420 778 702 495