STÁTNÍ PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

informace • konzultace • semináře • festivaly • publikace • periodika

Kontakt: NIPOS • P.O.Box 12 • Fügnerovo náměstí 1866/5 • 120 21 Praha 2
telefon: 221 507 900 • e-mail: nipos@nipos-mk.cz

English summaryAbout NIPOS


Zpět na úvodní stránku

Terms and conditions

61st  Choral Art Festival Jihlava 2018

Autor: Jakub Hulák, publikováno: 6. 12. 2017

International Composers Competition Opava cantat 2018

Autor: Zuzana Kacafírková, publikováno: 2. 5. 2017