STÁTNÍ PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

informace • konzultace • semináře • festivaly • publikace • periodika

Kontakt: NIPOS • P.O.Box 12 • Fügnerovo náměstí 1866/5 • 120 21 Praha 2
telefon: 221 507 900 • e-mail: nipos@nipos-mk.cz

English summaryAbout NIPOS


Zpět na úvodní stránku

Nabídka

Středoškolský improslet

Nabídka podzimního improvizačního setkání v Ústí nad Orlicí

Autor: Jakub Hulák, publikováno: 5. 9. 2018

Základy dětského divadla

Celoroční cyklus praktických seminářů zaměřených na vybrané aspekty divadla s dětmi a mládeží 2018–2019

Autor: Jakub Hulák, publikováno: 5. 9. 2018

Otevíráme 6. běh Kurzu praktické režie

Autor: Mgr. Simona Bezoušková, publikováno: 7. 7. 2018

Upozornění na dva koncerty v rámci NF NKST 2018

Autor: Alena Crhová, publikováno: 17. 1. 2018

Pěvecké sbory – festivaly, soutěže a kurzy 2018

Autor: Alena Crhová, publikováno: 12. 6. 2018

Výzva k účasti ve volném programu Jiráskova Hronova 2017

Autor: Mgr. Simona Bezoušková, publikováno: 3. 4. 2018

Upozorňujeme na uzávěrku předkola NSV AF 2017

Autor: Alena Crhová, publikováno: 2. 2. 2017

POPELKA Rakovník nabídne nejlepší inscenace pro děti uplynulé sezóny

Autor: Marcela Hančilová, publikováno: 5. 1. 2017
 
Informace o ochraně osobních údajů na webu NIPOS