STÁTNÍ PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

informace • konzultace • semináře • festivaly • publikace • periodika

Kontakt: NIPOS • P.O.Box 12 • Fügnerovo náměstí 1866/5 • 120 21 Praha 2
telefon: 221 507 900 • e-mail: nipos@nipos-mk.cz

English summaryAbout NIPOS


Zpět na úvodní stránku

Nabídka

Upozornění na dva koncerty v rámci NF NKST 2018

Autor: Alena Crhová, publikováno: 17. 1. 2018

Pěvecké sbory – festivaly, soutěže a kurzy 2018

Autor: Alena Crhová, publikováno: 19. 1. 2018

Divadlo z různých úhlů pohledu – Dramaturgie a autorské psaní

Nabídka druhé části nového běhu vzdělávacího cyklu

Autor: Jakub Hulák, publikováno: 5. 1. 2018

Herecká průprava

Autor: Jakub Hulák, publikováno: 7. 9. 2017

Dramatická výchova v mateřské škole 2017-2018

Autor: Jakub Hulák, publikováno: 29. 11. 2017

Dětské výtvarné aktivity – nabídka seminářů 2018

PRAKTICKÉ VYUŽITÍ INTERAKTIVNÍCH HER MUZEÍ A GALERIÍ VE VÝUCE VÝTVARNÉ VÝCHOVY 2. díl
Víkendový seminář navazuje na předešlý seminář, jenž byl zaměřen na problematiku digitálních technologií v rámci muzejní kultury a vzdělávání a na aktuální téma e-learningu a blended learningu v kontextu vzdělávacích potřeb a preferencí dnešních dětí a mládeže.

Autor: randakova, publikováno: 24. 1. 2018

Výzva k účasti ve volném programu Jiráskova Hronova 2017

Autor: Mgr. Simona Bezoušková, publikováno: 15. 3. 2017

Upozorňujeme na uzávěrku předkola NSV AF 2017

Autor: Alena Crhová, publikováno: 2. 2. 2017

POPELKA Rakovník nabídne nejlepší inscenace pro děti uplynulé sezóny

Autor: Marcela Hančilová, publikováno: 5. 1. 2017

POPELKA Rakovník – pozvánka a přihláška

Autor: Mgr. Simona Bezoušková, publikováno: 5. 1. 2017

15. celostátní přehlídka výtvarných prací dětí a mládeže – souhrnné informace

Autor: Jakub Hulák, publikováno: 21. 9. 2016