INFORMACE A KONZULTACE
V OBLASTI MÍSTNÍ KULTURY

Kontakt: NIPOS-REGIS
P.O.Box 12 • Fügnerovo náměstí 1866/5 • 120 21 Praha 2
telefon: 221 507 941
e-mail: regis@nipos-mk.cz

English summaryAbout NIPOS


Zpět na úvodní stránku

REGIS je specializovaným útvarem NIPOS. Poskytuje odborné konzultační a informační služby zaměřené na oblast ekonomiky veřejných služeb kultury, právního rámce jejich poskytování; na analýzu možností podpory kultury obcemi, městy a kraji. Odborný servis poskytuje obcím, městům, krajům, příspěvkovým organizacím, občanským sdružením a všem ostatním právnickým i fyzickým osobám působícím v kultuře.

 
 
Informace o ochraně osobních údajů na webu NIPOS