CENTRUM INFORMACÍ
A STATISTIK KULTURY

Kontakt: NIPOS-CIK
P.O.Box 12 • Fügnerovo nám. 5 • 120 21 Praha 2
telefon: 221 507 920
e-mail: radova@nipos-mk.cz

Registry kulturních subjektů

Registr zpravodajských jednotek je budován a aktualizován na základě prováděných statistických zjišťování, která jsou uvedená v programu statistických zjišťování. Jedná se o právnické osoby, organizační složky státu nebo fyzické osoby, které mají zpravodajskou povinnost poskytnout individuální údaje podle zákona čís. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, v platném znění.

 
Informace o ochraně osobních údajů na webu NIPOS