Odborný útvar NIPOS

Neprofesionální umělecké aktivity dospělých
a estetické aktivity dětí a mládeže

Kontakt: NIPOS-ARTAMA • P.O.Box 12 • Fügnerovo nám. 5 • 120 21 Praha 2
telefon: 221 507 953-4 • e-mail: artama@nipos-mk.cz

English summaryAbout NIPOS


Zpět na úvodní stránku

Dětské divadlo, přednes,
dramatická výchova

Kontakt: Mgr. Jakub Hulák • telefon: 221 507 969 • mobil: 778 702 490 • mobil: 605 948 056 • e-mail: hulak@nipos-mk.cz
ARTAMA >> Dětské estetické aktivity >> Dětské divadlo, přednes, dramatická výchova >> Semináře a dílny >> Rozšiřující kurzy

Herecká průprava

Kurz pro vedoucí dětských a mladých divadelních souborů a učitele dramatické výchovy
únor–květen 2012, Praha

Pořádají: NIPOS-ARTAMA a Sdružení pro tvořivou dramatiku

Praktický kurz zaměřený na specifické herecké a režijní dovednosti, které vyžaduje praxe vedoucího divadelního souboru či učitele dramatické výchovy, zejména při inscenační práci s dětským či mladým souborem. Je určen zejména pro pedagogy ZUŠ, vedoucí dětských a mladých dramatických a divadelních souborů v DDM, SVČ a dalších volnočasových zařízeních a pro učitele základních a středních škol všech typů. U účastníků kurzu předpokládáme základní zkušenosti v oboru dramatické výchovy. Při přijímání přihlášek budou proto upřednostněni absolventi celoročních kurzů dět- ského divadla, základních kurzů dramatické výchovy pro učitele či vysokoškolského studia v oboru.

Kurz bude zahájen 24. února 2012 a bude probíhat vždy jednou za měsíc od pátečního večera do nedělního poledne ve čtyřech víkendech.
Plánované termíny: 24.–26. února, 23.–25. března, 27.–29. dubna, 11.–13. května. Lektorka kurzu: HANA FRANKOVÁ, herečka a režisérka divadla Dagmar Karlovy Vary (v posledních letech uvedla např. inscenace Já, Holden, Pozdravuj všechny doma, Maršo vorijla nebo Sestra), učitelka střední pedagogické školy v Karlových Varech a vedoucí mnoha celostátních dílen a seminářů.
Místo konání: Centrum tvořivé dramatiky Praha, Arabská 681/20, Praha 6 (s možností noclehu zdarma).Kurzovné: 2.200 Kč, studenti prezenčního studia a členové Sdružení pro tvořivou dramatiku 1.700 Kč.
Kurz je akreditován MŠMT. Škola tak může svým pracovníkům proplatit kurzovné z fondu DVPP.

Máte-li o kurz zájem, vyplňte závaznou PŘIHLÁŠKU a pošlete ji nejpozději do 10. února 2012 na adresu Jakub Hulák, NIPOS-ARTAMA, P. O. BOX 12 / Blanická 4, 120 21 Praha 2 nebo e-mail: hulak@nipos-mk.cz. Přihlášky přijímáme do vyčerpání volných míst.

Vloženo 02. 02. 2012 v 12:28 do kategorie Archiv, Rozšiřující kurzy.

Zhlédnuto 334 krát, z toho dnes 1 krát.

 
Informace o ochraně osobních údajů na webu NIPOS