Odborný útvar NIPOS

Neprofesionální umělecké aktivity dospělých
a estetické aktivity dětí a mládeže

Kontakt: NIPOS-ARTAMA • P.O.Box 12 • Fügnerovo nám. 5 • 120 21 Praha 2
telefon: 221 507 953-4 • e-mail: artama@nipos-mk.cz

English summaryAbout NIPOS


Zpět na úvodní stránku

Dětský scénický tanec

Kontakt: Mgr. Jiří Lössl • telefon: 221 507 966 • mobil: 778 702 492 • lossl@nipos-mk.cz
ARTAMA >> Dětské estetické aktivity >> Dětský scénický tanec >> Přehlídky a festivaly >> Kutná Hora

Kutná Hora 2012


Přebal brožury DPST KH 2012

Ve dnech 25.–27. května 2012 se v Kutné Hoře uskuteční 29. celostátní přehlídka dětských skupin scénického tance Kutná Hora 2012, která je tradičním vyvrcholením celoroční umělecké práce pedagogů a žáků oboru „tvořivá taneční výchova dětí“ v celé České republice.

Z pově­ření a za finanč­ního při­spění Minis­ter­stva kul­tury a pod zášti­tou města Kutná Hora pořá­dá NIPOS-ARTAMA, Měst­ské Tylovo diva­dlo Kutná Hora a Průvodcovská služba Kutná Hora s.r.o.Městské Tylovo divadlo v Kutné Hoře přivítá na svém jevišti ve dvou programových blocích 31 choreografií (tedy 346 dětí). Diváci je budou moci shlédnout ve dvou programových blocích v pátek 25. května a v soboru 26. května vždy v 17:00 hod.

Obyvatelé města i náhodní turisté se při přízni počasí mohou jako každý rok těšit na Taneční vystoupení pod širým nebem na Terase kaple Božího těla v pátek 25. května v 11:00 hod, kde v choreografii Živany Vajsarové vystoupí taneční soubor Jaro. Pro rodiče s dětmi je pak připravena na nedělní dopoledne v 11:00 hodin v Městském Tylově divadle taneční pohádka Hodně malá čarodějnice v režii Lenky Tretiagové.

Kutná Hora tedy ožije tancem.

Plakát – plakat_KH_2012
programová brožura – brozura_KH_2012

Vloženo 23. 05. 2012 v 11:20 do kategorie Archiv, Kutná Hora.

Zhlédnuto 247 krát, z toho dnes 1 krát.

 
Informace o ochraně osobních údajů na webu NIPOS