Odborný útvar NIPOS

Neprofesionální umělecké aktivity dospělých
a estetické aktivity dětí a mládeže

Kontakt: NIPOS-ARTAMA • P.O.Box 12 • Fügnerovo nám. 5 • 120 21 Praha 2
telefon: 221 507 953-4 • e-mail: artama@nipos-mk.cz

English summaryAbout NIPOS


Zpět na úvodní stránku

Dětské divadlo, přednes,
dramatická výchova

Kontakt: Mgr. Jakub Hulák • telefon: 221 507 969 • mobil: 778 702 490 • mobil: 605 948 056 • e-mail: hulak@nipos-mk.cz
ARTAMA >> Dětské estetické aktivity >> Dětské divadlo, přednes, dramatická výchova >> Přehlídky a festivaly >> Dětská scéna

Dětská scéna 2012 – tisková zpráva

Celostátní přehlídka Dětská scéna vstupuje do páté dekády své existence

41. celostátní přehlídka dětského divadla se spolu se 41. celostátní přehlídkou a dílnou dětských recitátorů koná pod názvem Dětská scéna 2012 ve dnech 8. až 14. června 2012 ve Svitavách.

Na přehlídce vystoupí osmdesát sólových recitátorů a sedmnáct dětských divadelních souborů vybraných ze sedmadvaceti krajských postupových kol z celé republiky. Děti se spolu budou jako vždy setkávat v diskusních klubech, praktických dílnách a v rámci večerních doplňkových programů.

Přehlídky se zúčastní také zhruba sto vedoucích dětských souborů, učitelů, studentů vysokých škol, středních pedagogických škol a dalších zájemců, pro něž je připraven vzdělávací program v podobě sedmi šestidenních praktických seminářů věnovaných divadlu a dramatické výchově a odborně vedených diskusí o přehlídkových vystoupeních.

Mimořádnou událostí bude zejména seminář amerického lektora Rivese Collinse, který účastníkům nabídne systém dramatickovýchovné a divadelní práce tak, jak se dnes praktikuje na Severozápadní univerzitě v Evanstonu (Illinois), kde ve 20. letech minulého století obor dramatické výchovy vznikl. V hudebně zaměřeném semináři se účastníci po dlouhých letech setkají se svitavským muzikantem, loutkářem a režisérem Karlem Šefrnou, se školním divadlem jako součástí vzdělávání je seznámí Hana Cisovská z Pedagogické fakulty Ostravské univerzity, rozpracované texty a scénáře budou moct konzultovat v Dramaturgickém klubu pod vedením dramaturga a režiséra Luďka Richtra. V rámci recitační části přehlídky se mohou zájemci věnovat práci s literárním textem pod vedením Jany MachalíkovéGabriely Sittové. Na práci s dětmi v mateřské škole a na hereckou průpravu jsou zaměřené semináře pro studenty středních pedagogických škol pod vedením Hany Švejdové a Hany Frankové.

V rámci doprovodného programu navštíví diváci např. představení Naivního divadla Liberec, loutkářského souboru C Svitavy nebo koncert Jiřího Vyšohlída a jeho kolegů z Divadla DRAK Hradec Králové.

Z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury pořádají přehlídku NIPOS-ARTAMA, Středisko kulturních služeb města Svitavy a Sdružení pro tvořivou dramatiku, ve spolupráci s katedrou výchovné dramatiky DAMU a za finančního přispění Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, města Svitav a Pardubického kraje. Doprovodný program je realizován v rámci výhry v soutěži Obec přátelská rodině, projekt Svitavy pro rodinu.

Programová brožura ve formátu pdf – ds_2012_brozura

Vloženo 05. 06. 2012 v 17:35 do kategorie Archiv, Dětská scéna.

Zhlédnuto 287 krát, z toho dnes 1 krát.

 
Informace o ochraně osobních údajů na webu NIPOS