Odborný útvar NIPOS

Neprofesionální umělecké aktivity dospělých
a estetické aktivity dětí a mládeže

Kontakt: NIPOS-ARTAMA • P.O.Box 12 • Fügnerovo nám. 5 • 120 21 Praha 2
telefon: 221 507 953-4 • e-mail: artama@nipos-mk.cz

English summaryAbout NIPOS


Zpět na úvodní stránku

Dětské divadlo, přednes,
dramatická výchova

Kontakt: Mgr. Jakub Hulák • telefon: 221 507 969 • mobil: 778 702 490 • mobil: 605 948 056 • e-mail: hulak@nipos-mk.cz
ARTAMA >> Dětské estetické aktivity >> Dětské divadlo, přednes, dramatická výchova >> Přehlídky a festivaly >> Dětská scéna

Dětská scéna 2011 – ohlédnutí

40. ročník Celostátní přehlídky dětského divadla a Celostátní přehlídky a dílny dětských recitátorů proběhl ve Svitavách ve dnech 10.-16. června 2011.

pořadatelé: NIPOS-ARTAMA (z pověření MK), Středisko kulturních služeb města Svitavy, Sdružení pro tvořivou dramatiku
spolupráce: katedra výchovné dramatiky DAMU
finanční přispění: MK, MŠMT, Pardubický kraj, město Svitavy

rekapitulaci přehlídky s fotografiemi Iva Mičkala najdete na stránkách Sdružení pro tvořivou dramatiku:

http://www.drama.cz/prehlidky_dilny/archiv/ds2011.html

Vloženo 01. 08. 2011 v 00:00 do kategorie Archiv, Dětská scéna.

Zhlédnuto 117 krát, z toho dnes 1 krát.

 
Informace o ochraně osobních údajů na webu NIPOS