Odborný útvar NIPOS

Neprofesionální umělecké aktivity dospělých
a estetické aktivity dětí a mládeže

Kontakt: NIPOS-ARTAMA • P.O.Box 12 • Fügnerovo nám. 5 • 120 21 Praha 2
telefon: 221 507 953-4 • e-mail: artama@nipos-mk.cz

English summaryAbout NIPOS


Zpět na úvodní stránku

Dětské divadlo, přednes,
dramatická výchova

Kontakt: Mgr. Jakub Hulák • telefon: 221 507 969 • mobil: 778 702 490 • mobil: 605 948 056 • e-mail: hulak@nipos-mk.cz
ARTAMA >> Dětské estetické aktivity >> Dětské divadlo, přednes, dramatická výchova >> Semináře a dílny >> Základy dětského divadla

Základy dětského divadla 2012–2013

Celoroční cyklus praktických seminářů zaměřených na vybrané aspekty divadla s dětmi a mládeží

Praha, listopad 2012 – květen 2012

 

Pořádají: NIPOS-ARTAMA a Sdružení pro tvořivou dramatiku

 

hanka_nemravova Osmidílný víkendový kurz určený pro všechny zájemce z řad zkušenějších i méně zkušených vedoucích dětských a mladých divadelních souborů či dramatických kroužků, učitelů a dalších pedagogických pracovníků či studentů pedagogických a uměleckých oborů, kteří mají zájem o divadelní práci s dětmi nebo mládeží, ale zatím jim schází dostatek praktických zkušeností v oblasti inscenační práce. Kurz je zaměřen na školní i mimoškolní divadlo a je proto vhodný pro pedagogy ZUŠ, ZŠ, SŠ, SVČ, DDM a dalších institucí. Je určen také pro učitele, kteří na základě rámcových vzdělávacích programů zpracovávají svůj vlastní školní vzdělávací program pro obor dramatické výchovy.

Základní koncepce kurzu volně vychází z předchozích cyklů, které proběhly v letech 1999–2011 s hlavními lektory Irenou Konývkovou, Radkem Marušákem, Romanem Černíkem, Emou Zámečníkovou a Ivanou Sobkovou. Cyklus představuje ojedinělou možnost komplexního vzdělávání a rozvíjení osobních zkušeností v oblasti dětského a mladého divadla, ale i setkání se zajímavými a inspirujícími osobnostmi z oblasti divadla a dramatické výchovy.

Hlavní lektorkou nového cyklu je Hana Nemravová, učitelka LDO ZUŠ Uherské Hradiště, od poloviny 90. let jedna z nejvýraznějších osobností dětského divadla v ČR, vedoucí úspěšných dětských, mladých i dospělých divadelních souborů, které se (zpravidla pod názvem Dohráli jsme) pravidelně zúčastňují celostátních přehlídek (v rámci Dětské scény patřily k nejvýraznějším inscenačním počinům Hany Nemravové zejména Nevhodná pohádka, 1996; Pět holek na krku, 2001; Naša Divá Bára, 2002; Říkali mi Leni, 2003; O Viktorce, 2005; Strašidelný dům, 2005; …aneb Romeo a Julie, 2007). Hana Nemravová bude provázet účastníky celým cyklem a bude lektorkou hlavních předmětů.

Jako lektoři dalších praktických bloků do kurzu postupně vstoupí vybraní odborníci a praktici v oblasti divadla, dětského divadla a dramatické výchovy, popř. dalších oborů:
Jaroslav Provazník, pedagog katedry výchovné dramatiky DAMU a odborný pracovník NIPOS-ARTAMA Praha, šéfredaktor časopisu Tvořivá dramatika
Jana Kučerová, učitelka tanečního oboru ZUŠ Uherské Hradiště, členka folklorního souboru Hradišťan,
Olga Strašáková, učitelka literárně-dramatického oboru ZUŠ Kunovice,
Tomáš Žižka, divadelní scénograf, performer a režisér, pedagog KALD DAMU,
Jiří Vyšohlíd, loutkář, muzikant, hudební skladatel a režisér Divadla DRAK Hradec Králové.


Osm víkendových setkání zahrnuje především tyto okruhy:

Metodika práce s dětským a mladým souborem (Hana Nemravová)
Základní předmět kurzu seznamující účastníky v praktických cvičeních a improvizacích se základními metodami práce v dětském a mladém divadle. 

Divadlo hrané dětmi a jeho dramaturgie (Jaroslav Provazník)
Seznámení s historií dětského divadla v souvislosti s problematikou volby literární látky pro inscenační práci s dětmi a dospívajícími. 

Pohyb v divadle s dětmi a mládeží (Jana Kučerová)
Základy pohybové průpravy při práci s dětským či mladým divadelním souborem. Práce s předlohou směřující k pohybovému divadlu.

Hlas a recitace (Olga Strašáková)
Základy hlasové výchovy, přednes, cesta ke kolektivnímu recitačnímu tvaru a „divadlu poezie“.

Scénografie v divadle s dětmi a mládeží (Tomáš Žižka)
Stručné uvedení do divadelní scénografie s ohledem na specifika dětského a mladého divadla. Scénický prostor a světlo v divadelní inscenaci.

Předmět, loutka a zvuk v divadle s dětmi a mládeží (Jiří Vyšohlíd)
Základy práce s předmětem a loutkou, možnosti uplatnění loutkářských postupů v inscenační práci s dětským či mladým souborem. Zvuk a hudba v loutkové inscenaci.

Výběr předlohy a tvorba scénáře v divadle s dětmi a mládeží (Hana Nemravová)
Metody a techniky výběru a prozkoumávání předlohy. Příprava dramaturgicko-režijní koncepce inscenace. Možnosti zpracování příběhu s využitím metod tvůrčího psaní.

Režie a tvarování divadelní inscenace (Hana Nemravová)
Práce na vlastním divadelním projektu. Příprava drobné divadelní inscenace.

Součástí cyklu bude i projekce vybraných videozáznamů inscenací dětských souborů, v případě zájmu i společné návštěvy divadelních představení a následné diskuse.


Místo konání kurzu: Centrum tvořivé dramatiky Praha (Arabská 681/20, Praha 6

Termíny: 2.-4. listopadu, 30. listopadu – 2. prosince, 25.–27. ledna, 8.–10. února., 8.–10. března, 5.–7. dubna, 3.–5. května, 24.–26. května

Časový rozvrh jednotlivých setkání: pátek 18.00 – neděle 13.30 (úprava možná dle společné dohody)

Kurzovné: 4.000 Kč, členové Sdružení pro tvořivou dramatiku 3.500 Kč, studenti prezenčního studia 3.000 Kč

Účastníci mají možnost zdarma přespávat přímo v objektu Centra tvořivé dramatiky na koberci ve vlastním spacím pytli a s vlastní podložkou.

Cyklus Základů dětského divadla je akreditován MŠMT. Škola tak může svým pracovníkům proplatit kurzovné z fondu DVPP.


Pokud máte o kurz zájem, pošlete vyplněnou přihlášku co nejdřív, pokud možno do 12. října 2012 na adresu Jakub Hulák, ARTAMA, P.O.BOX 12 / Blanická 4, 120 21 Praha 2, e-mail: hulak@nipos-mk.cz

Přihlášky přijímáme do vyčerpání volných míst. Upřednostněni mohou být ti, kteří se už dříve setkali s dramatickou výchovou (tj. absolventi základních kurzů, studenti či absolventi DV na pedagogických a divadelních fakultách apod.).

Vloženo 02. 10. 2012 v 15:14 do kategorie Archiv, Základy dětského divadla.

Zhlédnuto 579 krát, z toho dnes 1 krát.

 
Informace o ochraně osobních údajů na webu NIPOS