INFORMACE, VÝZKUM
KONFERENCE A SEMINÁŘE
V OBLASTI KULTURY

Kontakt: NIPOS-KAM
P.O.Box 12 • Fügnerovo nám. 5 • 120 21 Praha 2
telefon: 221 507 942
e-mail: kam@nipos-mk.cz

English summaryAbout NIPOS


Zpět na úvodní stránku

KAM >> Odborné studie

Metodické doporučení Ministerstva kultury
pro dobrovolnictví v kultuře a umění

Metodické doporučení MK pro dobrovolnictví v kultuře a umění Metodické doporučení Ministerstva kultury ČR pro dobrovolnictví v kultuře a umění – tento dokument je výsledkem činnosti pracovní skupiny Dobrovolnictví v kultuře, která byla ustavena v rámci Evropského roku dobrovolnictví 2011. Ministerstvo kultury přikládá tomuto fenoménu velký význam. Uvědomuje si totiž, že dobrovolnictví v oblasti kultury má své nezastupitelné místo a tradici, sahající až do 19. století. Aktivita dobrovolníků si zaslouží podporu a uznání. Z tohoto důvodu se Ministerstvo kultury rozhodlo podpořit snahy této pracovní skupiny a vydat tento dokument.Dokument je rozdělen do dvou částí. Část obecná se zabývá vymezením, právním postavením a posláním dobrovolnictví v oblasti kultury. Specializovaná část, vytvořená odborníky na jednotlivé oblasti umění a kultury, obsahuje příklady, rady a návody jak postupovat při spolupráci s dobrovolníky, organizaci dobrovolnických programů a jak minimalizovat případná rizika. Zájemci zde najdou rovněž vzory smluv. Text prošel supervizí praktiků z Hestia, Dobrovolnického centra v Ústí nad Labem a byl konzultován s právníky. Doufáme, že se takto postavené doporučení může stát praktickou pomůckou pro vládní i nevládní organizace, které se věnují dobrovolnictví na poli kultury a umění.

Meto­dické dopo­ru­čení MK ČR pro dob­ro­vol­nic­tví v kul­tuře a umění (ke stažení v PDF)

 

Vloženo 24. 10. 2012 v 04:00 do kategorie Odborné studie.

Zhlédnuto 498 krát, z toho dnes 1 krát.

 
Informace o ochraně osobních údajů na webu NIPOS