INFORMACE, VÝZKUM
KONFERENCE A SEMINÁŘE
V OBLASTI KULTURY

Kontakt: NIPOS-KAM
P.O.Box 12 • Fügnerovo nám. 5 • 120 21 Praha 2
telefon: 221 507 942
e-mail: kam@nipos-mk.cz

English summaryAbout NIPOS


Zpět na úvodní stránku

KAM >> Odborné studie

Koncepce státní politiky pro oblast dětí a mládeže

Podílíme se jako experti v pracovních skupinách na formulaci, realizaci a vyhodnocení Koncepce státní politiky pro oblast dětí a mládeže na období 2007 – 2013. Koncepce je mezirezortním, komplexním dokumentem státní správy pro oblast dětí a mladou generaci vůbec, schváleným usnesením vlády ČR č. 611 z roku 2007. V současné době se vyhodnocuje Plán aktivit na léta 2012 – 2013, zároveň se ale připravují podklady pro novou aktualizaci koncepce na další léta. Koordinátorem koncepce je MŠMT (Odbor pro mládež).Proč jsme se zapojili do širšího spektra tematických oblastí koncepce.
Ze zkušenosti a z výzkumných dat totiž víme, že umělecké aktivity mobilizují tvořivý potenciál dítěte a mladého člověka a podporují rozvoj rysů jeho tvořivého myšlení výrazněji než ostatní zájmové činnosti. Rozvíjejí takové schopnosti a psychické vlastnosti, které mají význam nejenom pro samotné estetické činnosti, nýbrž i pro sociální život a úspěšnou budoucnost dítěte. Proto jsme se zapojili nejen do tematické oblasti Mládež a kultura, ale také do oblasti Mládež, vzdělání a výchova, nebo Participace mladé generace a Dobrovolnictví.

.

Vloženo 24. 10. 2012 v 04:24 do kategorie Odborné studie.

Zhlédnuto 273 krát, z toho dnes 1 krát.

 
Informace o ochraně osobních údajů na webu NIPOS