INFORMACE, VÝZKUM
KONFERENCE A SEMINÁŘE
V OBLASTI KULTURY

Kontakt: NIPOS-KAM
P.O.Box 12 • Fügnerovo nám. 5 • 120 21 Praha 2
telefon: 221 507 942
e-mail: kam@nipos-mk.cz

English summaryAbout NIPOS


Zpět na úvodní stránku

KAM >> Odborné studie

Analýza měst Český Krumlov a Poděbrady

V roce 2011 jsme zpracovali studii Analýza dotační a roz­počtové politiky v oblasti kultury ve městech Český Krumlov a Podě­brady. Studie srovnává tato dvě okresní města podobné velikosti (cca 15 tisíc obyvatel), o nichž lze s jistotou říci, že jsou kulturně vyspělá. Materiál se věnuje nejprve obecné charakteristice měst (historie, počet obyvatel, školství, nezaměstnanost, ubytovací kapacity ad.), ale především se detailně zabývá strukturou veřejných služeb kultury, koncepcí kultury a jejími prioritami, zejména dotační a rozpočtovou politikou v oblasti kultury.Cílem studie bylo vysledovat, jak se obě města vyrovnávají s rozvojem veřejných služeb kultury a pod­porou občanských kulturních aktivit: obě tato města se mohou pochlubit kulturní tradicí, rozvinutou kulturní infrastrukturou i bohatou nabídkou akcí a aktivit. Ve svých programech spojují oblast kultury s turistickým ruchem, každé z nich má však ještě něco navíc, což lze nesporně na­zvat jistou „přidanou hodnotou“: pro město Český Krumlov patřící do Jihočeského kraje je to kulturní dědictví, pro město Poděbrady v kraji Středočeském je to lázeňská tradice. Kompletní Analýza Česky Krumlov a Poděbrady ke stažení (ve formátu PDF)

 

Vloženo 24. 10. 2012 v 05:07 do kategorie Odborné studie.

Zhlédnuto 277 krát, z toho dnes 1 krát.

 
Informace o ochraně osobních údajů na webu NIPOS