STÁTNÍ PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

informace • konzultace • semináře • festivaly • publikace • periodika

Kontakt: NIPOS • P.O.Box 12 • Fügnerovo náměstí 1866/5 • 120 21 Praha 2
telefon: 221 507 900 • e-mail: nipos@nipos-mk.cz

English summaryAbout NIPOS


Zpět na úvodní stránku

NIPOS >> Pro média

KUTNÁ HORA 2013

30. celostátní přehlídka dětských skupin scénického tance

a Celostátní konference Umělecké vzdělávání

24. – 26. května, Městské Tylovo divadlo Kutná Hora

 Ve dnech 24. – 26. května 2013 se v Kutné Hoře uskuteční jubilejní 30. celostátní přehlídka dětských skupin scénického tance Kutná Hora 2013, která je tradičním vyvrcholením celoroční umělecké práce pedagogů a žáků oboru „tvořivá taneční výchova dětí“ v celé České republice.

 Jubilejní třicátá přehlídka se koná v roce stodvacátého výročí narození Jarmily Kröschlové, výrazné české tanečnice, pedagožky a choreografky; osmdesátého výročí otevření městského Tylova divadla v Kutné Hoře; čtyřicátého pátého výročí od první přehlídky dětských tanečních skupin (1968).

 U této příležitosti proběhne v rámci přehlídky jednodenní konference Umělecké vzdělávání – Další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) jako nástroj zvyšování odborné kvalifikace pedagoga, kterého se zúčastní přední odborníci z oboru, včetně akademiků a pracovníků výzkumu.

 Z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury, pod záštitou Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Senátu Parlamentu České republiky a města Kutná Hora pořádají NIPOS-ARTAMA Praha, Městské Tylovo divadlo Kutná Hora a Průvodcovská služba Kutná Hora s. r. o. 

 Městské Tylovo divadlo v Kutné Hoře přivítá na svém jevišti ve dvou programových blocích 24 choreografií (tedy 280 dětí). Diváci je budou moci zhlédnout jednak pod širým nebem na Terase kaple Božího těla a to hned v pátek 24. května v 11:00 hodin a pak také ve dvou programových blocích v Městském Tylově divadle v pátek 24. května a v sobotu 25. května vždy od 17:00 hodin.

 Akce se připojuje k Týdnu uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby www.amaterskatvorba.cz, který se koná pod záštitou České komise pro UNESCO, Ministerstva kultury ČR, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Senátu Parlamentu České republiky.

Kutná Hora tedy ožije tancem po jednadvacáté.

 

Národní informační a poradenské středisko pro kulturu (NIPOS),
útvar ARTAMA
Blanická 4, 120 21 Praha 2
www: www.nipos-mk.cz
tel: 221 507 900
fax: 221 507 929

Kontakt pro média:
Jiří Lössl
obor dětský scénický tanec
tel: 221 507 967
e-mail: lossl@nipos-mk.cz

 

 

 

 

Vloženo 09. 05. 2013 v 16:08 do kategorie Pro média.

Zhlédnuto 121 krát, z toho dnes 1 krát.

 
Informace o ochraně osobních údajů na webu NIPOS