Odborný útvar NIPOS

Neprofesionální umělecké aktivity dospělých
a estetické aktivity dětí a mládeže

Kontakt: NIPOS-ARTAMA • P.O.Box 12 • Fügnerovo nám. 5 • 120 21 Praha 2
telefon: 221 507 953-4 • e-mail: artama@nipos-mk.cz

English summaryAbout NIPOS


Zpět na úvodní stránku

Dětský sborový zpěv

Kontakt: Michaela Králová • telefon: 221 507 977 • mobil: 778 702 491 • kralova@nipos-mk.cz
Klub sbormistrů a Knihovna a databáze not
Kontakt: • PhDr. Jan Pirner • telefon: 221 507 975 • mobil: 778 702 495 • pirner@nipos-mk.cz
ARTAMA >> Dětské estetické aktivity >> Dětský sborový zpěv >> Přehlídky a festivaly >> Celostátní přehlídka školních dětských pěveckých sborů

Předání Ceny Ministerstva kultury v oborech zájmových kulturních aktivit

Dne 25. května 2013 byla v rámci 23. celostátní přehlídky dětských školních pěveckých sborů v Uničově udělena Cena ministra kultury za celoživotní činnost věnovanou rozvoji dětského sborového zpěvu paní doktorce Jaroslavě Mackové.
Cenu ji předávala zástupkyně MK ČR Ivana Vozková a vedoucí NIPOS-ARTAMA Ing. Pavlína Čermáková. Předání ceny se setkalo s velkým ohlasem nejen u sbormistrů, ale také u dětí. Je krásné, že si nejen odborná veřejnost, ale i děti uvědomují jakou velkou práci odvedla Jaroslava Macková, ať již jako pracovnice NIPOS-ARTAMA, nebo posléze jako členka Odborné rady pro dětský sborový zpěv. Spoluzakládala Celostátní přehlídku školních dětských pěveckých sborů i soutěž Porta Musicae, která se koná v Novém Jičíně. Právem se o Jarce Mackové říká „dobrá víla sborového zpěvu“. Přejme ji, aby jí byla ještě po dlouhá léta.
 

Vloženo 31. 05. 2013 v 11:32 do kategorie Archiv, Celostátní přehlídka školních dětských pěveckých sborů.

Zhlédnuto 366 krát, z toho dnes 1 krát.

 
Informace o ochraně osobních údajů na webu NIPOS