Odborný útvar NIPOS

Neprofesionální umělecké aktivity dospělých
a estetické aktivity dětí a mládeže

Kontakt: NIPOS-ARTAMA • P.O.Box 12 • Fügnerovo nám. 5 • 120 21 Praha 2
telefon: 221 507 953-4 • e-mail: artama@nipos-mk.cz

English summaryAbout NIPOS


Zpět na úvodní stránku

Dětský sborový zpěv

Kontakt: Michaela Králová • telefon: 221 507 977 • mobil: 778 702 491 • kralova@nipos-mk.cz
Klub sbormistrů a Knihovna a databáze not
Kontakt: • PhDr. Jan Pirner • telefon: 221 507 975 • mobil: 778 702 495 • pirner@nipos-mk.cz
ARTAMA >> Dětské estetické aktivity >> Dětský sborový zpěv >> Semináře a dílny >> Klub sbormistrů

Klub sbormistrů 2013

KLUB SBORMISTRŮ – PODZIM I
18.–20. října 2013, Hradec Králové

Seminář pořádá NIPOS-ARTAMA ve spolupráci s Královéhradeckým dětským sborem  Jitro.
Lektoři: prof. JIŘÍ SKOPAL, sbormistr Královéhradeckého dětského sboru Jitro, pedagog, LUCIE FÁROVÁ, sbormistryně, JOSEF SUROVÍK, sbormistr.
Seminář má akreditaci MŠMT č. 28 302/2011-25-671.

Seminář Klubu sbormistrů je součástí volného cyklu inspirativních seminářů pořádaných NIPOS-ARTAMA, které jsou určeny všem zájemcům z řad začínajících i zkušených sbormistrů. Tento seminář je zaměřen na práci dětských pěveckých sborů.
Účastnický poplatek 1280 Kč zahrnuje kurzovné, ubytování a stravování (sobotní oběd a večeře).

PŘIHLÁŠKU zašlete nejpozději do 20. září 2013 na adresu: NIPOS-ARTAMA, Jan Pirner, P.O.BOX 12 / Blanická 4, 120 21 Praha 2, tel.: 221 507 975, e-mail: pirner@nipos-mk.cz. Více informací na www.artama.cz.

Upozornění: v případě pozdního odhlášení (tzn. méně než týden před zahájením semináře) ze semináře vám bude účtován stornopoplatek ve výši náhrady vzniklých nákladů.

Vloženo 06. 09. 2013 v 11:40 do kategorie Archiv, Klub sbormistrů, Klub sbormistrů, Sborový zpěv.

Zhlédnuto 339 krát, z toho dnes 1 krát.

 
Informace o ochraně osobních údajů na webu NIPOS