Odborný útvar NIPOS

Neprofesionální umělecké aktivity dospělých
a estetické aktivity dětí a mládeže

Kontakt: NIPOS-ARTAMA • P.O.Box 12 • Fügnerovo nám. 5 • 120 21 Praha 2
telefon: 221 507 953-4 • e-mail: artama@nipos-mk.cz

English summaryAbout NIPOS


Zpět na úvodní stránku

Dětský sborový zpěv

Kontakt: Michaela Králová • telefon: 221 507 977 • mobil: 778 702 491 • kralova@nipos-mk.cz
Klub sbormistrů a Knihovna a databáze not
Kontakt: • PhDr. Jan Pirner • telefon: 221 507 975 • mobil: 778 702 495 • pirner@nipos-mk.cz
ARTAMA >> Dětské estetické aktivity >> Dětský sborový zpěv >> Semináře a dílny >> Klub sbormistrů

Klub sbormistrů 2013

KLUB SBORMISTRŮ – PODZIM II
pro sbormistry středoškolských a dospělých pěveckých sborů
15.–17. listopad 2013, Opava

Seminář pořádá NIPOS-ARTAMA při celostátní přehlídce OPAVA CANTAT 2013,
5. celostátní přehlídce středoškolských pěveckých sborů
Lektor: JANKA RYCHLÁ (Slovensko)

Seminář má akreditaci MŠMT č. 28 302/2011–25-671

Seminář Klubu sbormistrů je součástí volného cyklu inspirativních seminářů pořádaných NIPOS-ARTAMA, které jsou určeny všem zájemcům z řad začínajících i zkušených sbormistrů pěveckých sborů. Seminář je koncipován jako práce ve sborových dílnách, seminaristé pracují s lektory na technice dirigování, absolvují přednášky a přidružené koncerty či přehlídková vystoupení.
Účastnický poplatek: ubytování v ubytovně, stravování (páteční večeře, sobotní snídaně, oběd, večeře a nedělní snídaně) a kurzovné činí 1050 Kč (předběžná cena)

PŘIHLÁŠKU zašlete nejpozději do 13. října 2013 na adresu: NIPOS-ARTAMA, Barbora Novotná, P.O.BOX 12 / Blanická 4, 120 21 Praha 2, tel.: 221 507 975, e-mail: bnovotna@nipos-mk.cz.

Upozornění: v případě pozdního odhlášení ze semináře vám bude účtován stornopoplatek ve výši náhrady vzniklých nákladů.

Vloženo 06. 09. 2013 v 11:52 do kategorie Archiv, Klub sbormistrů, Klub sbormistrů.

Zhlédnuto 262 krát, z toho dnes 1 krát.

 
Informace o ochraně osobních údajů na webu NIPOS