Odborný útvar NIPOS

Neprofesionální umělecké aktivity dospělých
a estetické aktivity dětí a mládeže

Kontakt: NIPOS-ARTAMA • P.O.Box 12 • Fügnerovo nám. 5 • 120 21 Praha 2
telefon: 221 507 953-4 • e-mail: artama@nipos-mk.cz

English summaryAbout NIPOS


Zpět na úvodní stránku

Dětský sborový zpěv

Kontakt: Michaela Králová • telefon: 221 507 977 • mobil: 778 702 491 • kralova@nipos-mk.cz
Klub sbormistrů a Knihovna a databáze not
Kontakt: • PhDr. Jan Pirner • telefon: 221 507 975 • mobil: 778 702 495 • pirner@nipos-mk.cz
ARTAMA >> Dětské estetické aktivity >> Dětský sborový zpěv >> Semináře a dílny >> Klub sbormistrů

Klub sbormistrů 2014

6–13. července 2014, Štěkeň
Pořádá: NIPOS-ARTAMA

Zaměření a lektoři sborových dílen:

Dirigování a nácvik skladeb: Jurij Galatenko (dirigent, pedagog PedF OU), Metodika práce s dětským sborem: Katarína Duchoňová-Mašlejová (sbormistryně, DPS Primavera Brno), Metodika práce se středoškolským sborem: Josef Surovík (sbormistr, Cantica Laetitia Zlín, Moraviachor), Základy taktovací techniky: Miloslava Vítková (sbormistryně, odborná pracovnice NIPOS-ARTAMA), Hlasová výchova ve sboru: Eliška Hrubá Toperczerová (hlasová pedagožka a režisérka, Kühnův dětský sbor), Dramaturgie a literatura pro dětské pěvecké sbory: Jaroslava Macková (muzikoložka, výzkumná pracovnice NIPOS-ARTAMA), Hudební činnosti pro nejmenší zpěváky: Jiřina Jiřičková (sbormistryně, DPS Jiřičky Mladá Boleslav).

Hodinové dotace (1 vyučovací hodina = 45 minut):
Dirigování a nácvik skladeb (21 hodin + individuálně dle domluvy), Metodika práce s dětským a středoškolským sborem (21 hodin), Základy taktovací techniky (individuální hodinová dotace), Hlasová výchova ve sboru (4 hodiny + individuální hodinová dotace), Dramaturgie a literatura pro dětské pěvecké sbory (2 hodiny), Hudební činnosti pro nejmenší zpěváky (4 hodiny).
Seminář má akreditaci MŠMT č. 28 302/2011-25-671.

Letní týdenní seminář Klubu sbormistrů je koncipován jako práce ve sborových dílnách, součástí jsou ale i individuální hodiny hlasové výchovy a konzultace v dirigování (lze využít individuální hodiny Základů taktovací techniky). Seminář je rozšířen o zajímavé přednášky týkající se oboru.
Účastnický poplatek: 5 100 Kč zahrnuje ubytování, stravování a kurzovné (v případě vyššího počtu účastníků se cena může snížit).
Závaznou přihlášku zašlete nejpozději do 27. května 2014 na níže uvedený kontakt. Změny vyhrazeny, informace budou zveřejněny na webu www.artama.cz v sekci Dětský či Středoškolský sborový zpěv, odkaz na Klub sbormistrů.
Kontakt: Jan Pirner, tel.: 221 507 975, mobil: 739 731 290, e-mail: pirner@nipos-mk.cz
PŘIHLÁŠKA

 

Vloženo 10. 04. 2014 v 18:23 do kategorie Archiv, Klub sbormistrů, Klub sbormistrů.

Zhlédnuto 426 krát, z toho dnes 1 krát.

 
Informace o ochraně osobních údajů na webu NIPOS