Odborný útvar NIPOS

Neprofesionální umělecké aktivity dospělých
a estetické aktivity dětí a mládeže

Kontakt: NIPOS-ARTAMA • P.O.Box 12 • Fügnerovo nám. 5 • 120 21 Praha 2
telefon: 221 507 953-4 • e-mail: artama@nipos-mk.cz

English summaryAbout NIPOS


Zpět na úvodní stránku

Dětský sborový zpěv

Kontakt: Michaela Králová • telefon: 221 507 977 • mobil: 778 702 491 • kralova@nipos-mk.cz
Klub sbormistrů a Knihovna a databáze not
Kontakt: • PhDr. Jan Pirner • telefon: 221 507 975 • mobil: 778 702 495 • pirner@nipos-mk.cz
ARTAMA >> Dětské estetické aktivity >> Dětský sborový zpěv >> Semináře a dílny >> Klub sbormistrů

Klub sbormistrů 2014

PODZIMNÍ VÍKENDOVÉ SETKÁNÍ KLUBU SBORMISTRŮ II

 

14.–16. listopadu 2014, Opava

Seminář Klubu sbormistrů je součástí volného cyklu inspirativních seminářů pořádaných NIPOS-ARTAMA, které jsou určeny a všem zájemcům z řad začínajících i zkušených sbormistrů pěveckých sborů. Seminář je koncipován jako práce ve sborových dílnách, seminaristé pracují s lektory na technice dirigování, absolvují přednášky a přidružené koncerty či přehlídková vystoupení. Součástí tohoto semináře bude především analýza soutěžních a přehlídkových vystoupení pod vedením zkušeného lektora.

Seminář pořádá NIPOS-ARTAMA ve spolupráci s Mendelovým gymnáziem v Opavě, v rámci celostátní přehlídky OPAVA CANTAT 2014. Seminář má akreditaci MŠMT č. 18312/2014–1-554.

Lektor: MgA. Katarína Duchoňová-Mašlejová

Účastnický poplatek 800 Kč zahrnuje kurzovné, ubytování v ubytovně a stravování (páteční večeře, sobotní snídaně, oběd, večeře a nedělní snídaně).

Přihláška ke stažení ve formátu PDF a DOCX

Přihlášku zašlete nejpozději do 12. října 2014 na e-mail: bnovotna@nipos-mk.cz

nebo na adresu: NIPOS-ARTAMA, Barbora Novotná, P. O. BOX 12, Fügnerovo náměstí 1866/5, 120 21, Praha 2.

Upozornění: v případě pozdního odhlášení ze semináře vám bude účtován stornopoplatek ve výši náhrady vzniklých nákladů. 

 

PROGRAM
Všechny koncerty a semináře se odehrají v různých prostorách v Opavě.
Na všechny koncerty mají seminaristé Klubu sbormistrů vstup zdarma.

Kontakt: Barbora Novotná 221 507 975, bnovotna@nipos-mk.cz 


Vloženo 18. 09. 2014 v 13:10 do kategorie Archiv, Klub sbormistrů, Klub sbormistrů.

Zhlédnuto 401 krát, z toho dnes 1 krát.

 
Informace o ochraně osobních údajů na webu NIPOS