Odborný útvar NIPOS

Neprofesionální umělecké aktivity dospělých
a estetické aktivity dětí a mládeže

Kontakt: NIPOS-ARTAMA • P.O.Box 12 • Fügnerovo nám. 5 • 120 21 Praha 2
telefon: 221 507 953-4 • e-mail: artama@nipos-mk.cz

English summaryAbout NIPOS


Zpět na úvodní stránku

Dětské divadlo, přednes,
dramatická výchova

Kontakt: Mgr. Jakub Hulák • telefon: 221 507 969 • mobil: 778 702 490 • mobil: 605 948 056 • e-mail: hulak@nipos-mk.cz
ARTAMA >> Dětské estetické aktivity >> Dětské divadlo, přednes, dramatická výchova >> Přehlídky a festivaly >> Děti-výchova-divadlo

divadelní přehlídka DVD

DĚTI-VÝCHOVA-DIVADLO
Divadelní přehlídka katedry výchovné dramatiky DAMU
10.–12. října 2014, Divadlo DISK a Řetízek, Praha

Děti a divadlo, děti a přednes… Jakými cestami se ubírá dětská a studentská divadelní tvorba? Jaké jsou možnosti divadla ve vzdělávání? To jsou témata provázející přehlídku DVD, kterou pořádají studenti katedry výchovné dramatiky DAMU ve spolupráci se Sdružením pro tvořivou dramatiku. V rámci přehlídky bude možné zhlédnout představení dětských a studentských divadelních souborů, souborů zabývajících se divadlem ve výchově, vystoupení recitátorů, ale i ukázky z tvorby současných studentů katedry výchovné dramatiky.

Přijďte se podívat! Vstupné dobrovolné.

PROGRAM (PDF)      PLAKÁT (JPG)

Vloženo 07. 10. 2014 v 13:11 do kategorie Archiv, Děti-výchova-divadlo, Experimentující divadlo.

Zhlédnuto 180 krát, z toho dnes 1 krát.

 
Informace o ochraně osobních údajů na webu NIPOS