Odborný útvar NIPOS

Neprofesionální umělecké aktivity dospělých
a estetické aktivity dětí a mládeže

Kontakt: NIPOS-ARTAMA • P.O.Box 12 • Fügnerovo nám. 5 • 120 21 Praha 2
telefon: 221 507 953-4 • e-mail: artama@nipos-mk.cz

English summaryAbout NIPOS


Zpět na úvodní stránku

Dětské divadlo, přednes,
dramatická výchova

Kontakt: Mgr. Jakub Hulák • telefon: 221 507 969 • mobil: 778 702 490 • mobil: 605 948 056 • e-mail: hulak@nipos-mk.cz
ARTAMA >> Dětské estetické aktivity >> Dětské divadlo, přednes, dramatická výchova >> Semináře a dílny >> Základy dětského divadla

Základy dětského divadla

Celoroční cyklus praktických seminářů zaměřených na vybrané aspekty divadla s dětmi a mládeží
Praha, listopad 2015 – květen 2016

Pořádají: NIPOS-ARTAMA a Sdružení pro tvořivou dramatiku

Osmidílný víkendový kurz pro méně zkušené i zkušenější vedoucí dětských a mladých divadelních souborů či dramatických kroužků, učitele a další pedagogické pracovníky či studenty pedagogických a uměleckých oborů, kteří mají zájem o divadelní práci s dětmi nebo mládeží, ale zatím jim schází dostatek praktických zkušeností v oblasti inscenační práce. Kurz je zaměřen na školní i mimoškolní divadlo a je proto vhodný pro pedagogy ZUŠ, ZŠ, SŠ, SVČ, DDM a dalších institucí. Je určen také pro učitele, kteří na základě rámcových vzdělávacích programů zpracovávají svůj vlastní školní vzdělávací program pro obor dramatické výchovy.

Základní koncepce kurzu volně vychází z předchozích cyklů, které proběhly v letech 1999–2013 s hlavními lektory Irenou Konývkovou, Radkem Marušákem, Romanem Černíkem, Emou Zámečníkovou, Ivanou Sobkovou a Hanou Nemravovou. Cyklus představuje ojedinělou možnost komplexního vzdělávání a rozvíjení osobních zkušeností v oblasti dětského a mladého divadla, ale i setkání se zajímavými a inspirativními osobnostmi z oblasti divadla a dramatické výchovy.

Hlavní lektorkou nového cyklu je Hana Franková, dlouholetá herečka a režisérka Divadla Dagmar Karlovy Vary, pedagožka střední pedagogické školy v Karlových Varech a katedry výchovné dramatiky DAMU Praha, pravidelná lektorka seminářů herecké průpravy. Od roku 1992 systematicky pracuje s dětskými a mladými soubory (Studio Divadla Dagmar a střední pedagogické školy Karlovy Vary), s nimiž vytvořila řadu pozoruhodných inscenací, v posledním desetiletí např. Čerokí (2006), Kdyby bylo nebe (2007), Soví zpěv (2009), Já, Holden (2009), Sestra (2011) nebo Hledání – Suche aneb Vyprávění páté (2012). Hana Franková bude provázet účastníky celým cyklem a bude lektorkou hlavních předmětů.

Jako lektoři dalších praktických bloků do kurzu postupně vstoupí vybraní odborníci a praktici v oblasti divadla, dětského divadla a dramatické výchovy, popř. dalších oborů, mimo jiné:

Jaroslav Provazník, pedagog katedry výchovné dramatiky DAMU a odborný pracovník NIPOS-ARTAMA Praha, šéfredaktor časopisu Tvořivá dramatika

Tomáš Žižka, divadelní scénograf, performer a režisér, pedagog KALD DAMU, Praha, spolupracovník řady českých i zahraničních divadelních scén a projektů

Jozef Krasula, divadelní režisér, spjatý s významným amatérským divadelním souborem Divadelné združenie Partizánske, ale i s řadou slovenských i českých profesionálních scén

Jiří Vyšohlíd, loutkář, muzikant, hudební skladatel a režisér Divadla DRAK Hradec Králové.

 

Osm víkendových setkání zahrnuje především tyto okruhy:

Metodika práce s dětským a mladým souborem (Hana Franková)
Základní předmět kurzu, seznamující účastníky v praktických cvičeních a improvizacích s metodami práce v dětském a mladém divadle.

Literatura pro děti a mládež jako východisko inscenační práce (Jaroslav Provazník)
Základní seznámení s literaturou pro děti a mládež v souvislosti s problematikou volby literární látky pro inscenační práci s dětmi a dospívajícími.

Scénografie (Tomáš Žižka)
Stručné uvedení do divadelní scénografie s ohledem na specifika dětského a mladého divadla. Scénický prostor a světlo v divadelní inscenaci.

Předmět, loutka a zvuk (Jiří Vyšohlíd)
Základy práce s předmětem a loutkou, možnosti uplatnění loutkářských postupů v inscenační práci s dětským či mladým souborem. Zvuk a hudba v loutkové inscenaci.

Režie (Jozef Krasula)
Základy režijní práce s dětským či mladým souborem, přístup k literární předloze, dramaturgicko-režijní koncepce divadelní inscenace.

Herecká a režijní práce s dětským a mladým souborem, tvarování divadelní inscenace (Hana Franková)
Základy herecké práce s dětským a mladým souborem. Práce na vlastním divadelním projektu s využitím materiálu připraveného v rámci jednotlivých předmětů a s ohledem na specifika dětského a mladého divadla.

Součástí cyklu bude i setkání s několika výraznými pedagogy a režiséry dětského a mladého divadla, v případě zájmu i společné návštěvy divadelních představení a následné diskuse.

Místo konání kurzu: Centrum tvořivé dramatiky Praha (Arabská 681/20, Praha 6).

Termíny: 13.–15. listopadu, 11.–13. prosince, 22.–24. ledna, 5.–7. února, 4.–6. března, 25.–27. března, 29. dubna – 1. května, 13.–15. května (případná změna vyhrazena)

Časový rozvrh jednotlivých setkání: pátek 19.00 – neděle 13.30 (úprava možná dle společné dohody).

Kurzovné: 5.000 Kč, řádní členové Sdružení pro tvořivou dramatiku a studenti prezenčního studia 4.000 Kč.

Cyklus Základů dětského divadla je akreditován MŠMT. Škola tak může svým pracovníkům proplatit kurzovné z fondu DVPP.

Pokud máte o kurz zájem, pošlete vyplněnou přihlášku co nejdřív na adresu Jakub Hulák, NIPOS-ARTAMA, P. O. BOX 12 / Blanická 4, 120 21 Praha 2, e-mail: hulak@nipos-mk.cz.

Přihlášky přijímáme do vyčerpání volných míst. V případě vyššího počtu přihlášek mohou být upřednostněni ti, kteří mají základní zkušenosti v oboru dramatické výchovy (tj. absolventi základních kurzů, studenti či absolventi DV na pedagogických a divadelních fakultách apod.).

Vloženo 16. 09. 2015 v 11:25 do kategorie Archiv, Základy dětského divadla.

Zhlédnuto 436 krát, z toho dnes 1 krát.

 
Informace o ochraně osobních údajů na webu NIPOS