Odborný útvar NIPOS

Neprofesionální umělecké aktivity dospělých
a estetické aktivity dětí a mládeže

Kontakt: NIPOS-ARTAMA • P.O.Box 12 • Fügnerovo nám. 5 • 120 21 Praha 2
telefon: 221 507 953-4 • e-mail: artama@nipos-mk.cz

English summaryAbout NIPOS


Zpět na úvodní stránku

Dětské divadlo, přednes,
dramatická výchova

Kontakt: Mgr. Jakub Hulák • telefon: 221 507 969 • mobil: 778 702 490 • mobil: 605 948 056 • e-mail: hulak@nipos-mk.cz
ARTAMA >> Dětské estetické aktivity >> Dětské divadlo, přednes, dramatická výchova >> Semináře a dílny >> Základy dětského divadla

Základy dětského divadla – přihláška

Celoroční cyklus praktických seminářů zaměřených na vybrané aspekty divadla s dětmi a mládeží
Praha, listopad 2015 – květen 2016

Pořádají: NIPOS-ARTAMA a Sdružení pro tvořivou dramatiku

PŘIHLÁŠKA

Pokud máte o kurz zájem, pošlete vyplněnou přihlášku co nejdřív, pokud možno do 16. října 2015 na adresu Jakub Hulák, NIPOS-ARTAMA, P. O. BOX 12 / Blanická 4, 120 21 Praha 2, e-mail: hulak@nipos-mk.cz.

Přihlášky přijímáme do vyčerpání volných míst. V případě vyššího počtu přihlášek mohou být upřednostněni ti, kteří mají základní zkušenosti v oboru dramatické výchovy (tj. absolventi základních kurzů, studenti či absolventi DV na pedagogických a divadelních fakultách apod.).

Vloženo 01. 09. 2015 v 12:00 do kategorie Archiv, Základy dětského divadla.

Zhlédnuto 52 krát, z toho dnes 1 krát.

 
Informace o ochraně osobních údajů na webu NIPOS