Odborný útvar NIPOS

Neprofesionální umělecké aktivity dospělých
a estetické aktivity dětí a mládeže

Kontakt: NIPOS-ARTAMA • P.O.Box 12 • Fügnerovo nám. 5 • 120 21 Praha 2
telefon: 221 507 953-4 • e-mail: artama@nipos-mk.cz

English summaryAbout NIPOS


Zpět na úvodní stránku

Dětský sborový zpěv

Kontakt: Michaela Králová • telefon: 221 507 977 • mobil: 778 702 491 • kralova@nipos-mk.cz
Klub sbormistrů a Knihovna a databáze not
Kontakt: • PhDr. Jan Pirner • telefon: 221 507 975 • mobil: 778 702 495 • pirner@nipos-mk.cz
ARTAMA >> Dětské estetické aktivity >> Dětský sborový zpěv

PORTA MUSICAE 2016 – propozice

PORTA MUSICAE 2016
XI. celostátní soutěž dětských pěveckých sborů

11.–13. listopadu 2016, Nový Jičín

Z pověření Ministerstva kultury pořádají NIPOS-ARTAMA a Sdružení přátel DPS ONDRÁŠEK z Nového Jičína.

I. CHARAKTERISTIKA A POSLÁNÍ SOUTĚŽE
Soutěž je koncipována podle mezinárodních pravidel. Umožňuje setkání a vzájemné porovnání předních českých sborů, je orientována i na sbory umístěné ve zlatém pásmu v minulých ročnících celostátní přehlídky školních dětských pěveckých sborů a minulých ročníků Porta Musicae. Nepočítá se s účastí špičkových sborů, laureátů domácích i zahraničních soutěží se stabilně vysokou interpretační úrovní.

II. PODMÍNKY ÚČASTI
Přihlásit se může každý dětský sbor působící v ČR, který splní podmínky soutěžního programu a věkové hranice. Pod pojmem dětský sbor se pro obě kategorie rozumí takový, který vystupuje v obsazení soprán a alt. Předběžnou přihlášku s uvedením přesného názvu a adresy sboru je třeba zaslat do 24. dubna 2016 na adresu: NIPOS-ARTAMA, k rukám Michaely Králové, P. O. BOX 12 / Fügnerovo náměstí 5, 120 21, Praha 2, tel.: 221 507 977, 778 702 491, e-mail: kralova@nipos-mk.cz.
Protože je počet zúčastněných sborů z organizačních i finančních důvodů limitován, vyhrazují si pořadatelé právo v případě, že počet přihlášených sborů bude vyšší než dvacet, pro další přihlášené sbory připravit pořadník. Potvrzení o přijetí do soutěže obdrží sbory nejpozději do 31. května 2016.

III. ORGANIZACE A PRŮBĚH
Soutěžní kategorie
Soutěž je rozdělena do dvou kategorií, sbory se mohou přihlásit pouze do jedné z nich.

I. kategorie „mladší sbory“ – v této kategorii mohou soutěžit sbory, jejichž členové byli narozeni po 11. 11. 2000 (jejich věk je tedy do 15 let včetně). Počet soutěžících je maximálně 45 dětí (celkový počet včetně sbormistra a doprovodu maximálně 50 osob), minimálně 20 dětí. Sbormistr je povinen doložit jmenný seznam sboristů obsahující jejich data narození.

II. kategorie „starší sbory“ – v této kategorii mohou soutěžit sbory, jejichž členové byli narozeni po 11. 11. 1996 (jejich věk je tedy do 19 let včetně). Počet soutěžících je maximálně 45 dětí (celkový počet včetně sbormistra a doprovodu maximálně 50 osob), minimálně 20 dětí. Sbormistr je povinen doložit jmenný seznam sboristů obsahující jejich data narození.

Soutěžní program
Soutěžní program nesmí přesáhnout 12 minut čistého hudebního času. V něm je třeba provést i povinnou část programu. Ostatní skladby do uvedeného časového limitu si sbor určuje libovolně. Pokud sbor překročí časový limit, porota ukončí jeho vystoupení.

Povinná část programu:
I. kategorie „mladší sbory“:
a) Louis-Nicolas Clérambault: Chante, c´est ton destin
b) lidová píseň (česká, moravská, slezská, slovenská) a jedna skladba a cappella. Sbor může zazpívat lidovou píseň s libovolným doprovodem nástrojů a jinou skladbu a cappella, nebo rovnou lidovou píseň a cappella.

II. kategorie „starší sbory“:
a) Giovanni Pierluigi da Palestrina: Bonus est Dominus, Vide Domine (Lamentationes Jeremiae Prophetae). Tyto dvě skladby sbor zazpívá attacca.
b) lidová píseň (česká, moravská, slezská, slovenská) a jedna skladba a cappella. Sbor může zazpívat lidovou píseň s libovolným doprovodem nástrojů a jinou skladbu a cappella, nebo rovnou lidovou píseň a cappella.

IV. HODNOCENÍ
Vystoupení sborů hodnotí nejméně pětičlenná porota, kterou jmenuje NIPOS-ARTAMA. Hodnocení je pásmové – sbory budou podle průměru udělených bodů zařazeny do zlatého, stříbrného a bronzového pásma, bronzové pásmo od 14 bodů, stříbrné od 18 a zlaté od 22 bodů, maximální počet bodů je 25. Porota může udělit zvláštní ceny za nejlépe provedenou povinnou skladbu, za dirigentský výkon apod. Bodové hodnocení bude sbormistrům k dispozici. Porota při hodnocení soutěžících přihlíží k technickému provedení programu (intonace, rytmus, hlasová kultura), k interpretačnímu provedení skladeb (využití výrazových prostředků, frázování apod.), k dramaturgii a stylové rozmanitosti soutěžního vystoupení a k celkovému uměleckému dojmu.
Součástí soutěže je celostátní rozborový seminář pro sbormistry dětských pěveckých sborů.

V. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ
V případě ekonomických potíží může být program přehlídky omezen nebo může být přehlídka odvolána.

Zpracovala Michaela Králová,
NIPOS-ARTAMA, listopad 2015

Vloženo 11. 01. 2016 v 15:39 do kategorie Dětský sborový zpěv, Porta Musicae, Propozice, Uncategorized.

Zhlédnuto 277 krát, z toho dnes 1 krát.