Odborný útvar NIPOS

Neprofesionální umělecké aktivity dospělých
a estetické aktivity dětí a mládeže

Kontakt: NIPOS-ARTAMA • P.O.Box 12 • Fügnerovo nám. 5 • 120 21 Praha 2
telefon: 221 507 953-4 • e-mail: artama@nipos-mk.cz

English summaryAbout NIPOS


Zpět na úvodní stránku

Dětský sborový zpěv

Kontakt: Michaela Králová • telefon: 221 507 977 • mobil: 778 702 491 • kralova@nipos-mk.cz
Klub sbormistrů a Knihovna a databáze not
Kontakt: • PhDr. Jan Pirner • telefon: 221 507 975 • mobil: 778 702 495 • pirner@nipos-mk.cz
ARTAMA >> Dětské estetické aktivity >> Dětský sborový zpěv >> Semináře a dílny >> Klub sbormistrů

Seminář Klubu sbormistrů JARO II

8.–10. dubna 2016, Rokycany
Seminář pořádá NIPOS-ARTAMA ve spolupráci se ZUŠ Rokycany a ZŠ Rokycany.
Lektoři: ZDEŇKA SOUČKOVÁ, sbormistryně chlapeckého sboru Pueri gaudentes, další lektoři v jednání.

Seminář Klubu sbormistrů je součástí volného cyklu inspirativních seminářů pořádaných NIPOS-ARTAMA, které jsou určeny všem zájemcům z řad začínajících i zkušených sbormistrů. Tento seminář je zaměřen na práci dětských pěveckých sborů.
Účastnický poplatek 1400 Kč zahrnuje kurzovné, ubytování a stravování (sobotní snídaně, oběd a večeře, nedělní snídaně).

PŘIHLÁŠKU zašlete nejpozději do 15. března 2016 na adresu: NIPOS-ARTAMA, Jan Pirner, P. O. BOX 12 / Fügnerovo nám. 5, 120 21 Praha 2, tel.: 778 702 495, e-mail: pirner@nipos-mk.cz

Semináře mají akreditaci MŠMT č. 18 312/2014–1–554.
Upozornění: v případě pozdního odhlášení (tzn. méně než týden před zahájením semináře) ze seminářů vám bude účtován stornopoplatek ve výši náhrady vzniklých nákladů.

Vloženo 15. 01. 2016 v 11:11 do kategorie Archiv, Klub sbormistrů.

Zhlédnuto 258 krát, z toho dnes 1 krát.

 
Informace o ochraně osobních údajů na webu NIPOS