Odborný útvar NIPOS

Neprofesionální umělecké aktivity dospělých
a estetické aktivity dětí a mládeže

Kontakt: NIPOS-ARTAMA • P.O.Box 12 • Fügnerovo nám. 5 • 120 21 Praha 2
telefon: 221 507 953-4 • e-mail: artama@nipos-mk.cz

English summaryAbout NIPOS


Zpět na úvodní stránku

Dětské divadlo, přednes,
dramatická výchova

Kontakt: Mgr. Jakub Hulák • telefon: 221 507 969 • mobil: 778 702 490 • mobil: 605 948 056 • e-mail: hulak@nipos-mk.cz
ARTAMA >> Dětské estetické aktivity >> Dětské divadlo, přednes, dramatická výchova >> Přehlídky a festivaly >> Dětská scéna

zemřela Hana Budínská

HANA BUDÍNSKÁ

* 25. dubna 1933
† 4. dubna 2016

Ve věku nedožitých 83 let zemřela v pondělí 4. dubna v Praze Hana Budínská, jedna ze zakladatelských osobností moderní české dramatické výchovy.

Hana Budínská absolvovala Vyšší školu uměleckého průmyslu v Brně u profesora Karla Langra. Zde se také r. 1952 ve školní pokusné scéně Ajdivadlo aktivně zapojila jako loutkoherečka, později i jako výtvarnice a režisérka vlastní loutkové hříčky Budulínek. Roku 1954 založila loutkářský úsek oddělení estetické výchovy ÚDPM JF v Praze (po roce 1989 ÚDDM a nakonec Institut dětí a mládeže), kde až do odchodu do důchodu r. 1992 vedla loutkářské kroužky a soubory dětí a mládeže, v nichž byla i citlivým režisérem, scénografem a pedagogem. Pro své soubory napsala řadu loutkových her, hříček a adaptací, často za spolupráce dětí. Uspořádala několik výstav koláží, prací s papírem, přírodními materiály a těstem, batik a kreseb (Divadlo v Nerudovce, mělnická Galerie ve věži, LCH 1978). Napsala nespočet článků a řadu publikací včetně stále populární kartotéky her a cvičení Hry pro šest smyslů, která vyšla v roce 2014 už v 9. vydání. Vedla mnoho seminářů na celostátních přehlídkách i jinde, v 90. letech působila jako pedagog katedry výchovné dramatiky DAMU. Od r. 1961 se se svými soubory pravidelně účastnila celostátní přehlídky Loutkářská Chrudim, od 1. ročníku v r. 1971 se pak stala přední osobností národních přehlídek dětského divadla ve Žďáru nad Sázavou a Kaplici. V 70. a 80. letech měla podstatný podíl na experimentálním programu komplexní estetické výchovy Umění-hra na dětských letních táborech, který v mnohém předjímal to, s čím se dnes můžeme setkat v práci mnohých tvořivých pedagogů, kteří se inspirují např. akčním uměním.
Hana Budínská se vždy snažila o divadlo živé, současné, tvořivé. Je jednou z prvních osobností, které u nás objevovaly, rozpracovávaly a uplatňovaly nové způsoby práce s dětmi a mladými lidmi, a tím i nové inscenační přístupy. Metodami komplexní estetické výchovy a dramatické hry Hana Budínská nejen vychovala řadu samostatně myslících lidí, ale přinesla i oživující vklad do vývoje českého loutkářství i divadla hraného dětmi.

(s použitím textů Luďka Richtra a Jaroslava Provazníka)

PŘEHLED INSCENACÍ A BIBLIOGRAFIE (odkaz na web drama.cz)

ROZHOVOR S HANOU BUDÍNSKOU (2006) (odkaz na web drama.cz)


z oslavy 80. narozenin v r. 2013 (foto Jan Kocek)

Vloženo 05. 04. 2016 v 10:38 do kategorie Archiv, Dětská scéna.

Zhlédnuto 288 krát, z toho dnes 1 krát.

 
Informace o ochraně osobních údajů na webu NIPOS