Odborný útvar NIPOS

Neprofesionální umělecké aktivity dospělých
a estetické aktivity dětí a mládeže

Kontakt: NIPOS-ARTAMA • P.O.Box 12 • Fügnerovo nám. 5 • 120 21 Praha 2
telefon: 221 507 953-4 • e-mail: artama@nipos-mk.cz

English summaryAbout NIPOS


Zpět na úvodní stránku

Dětský sborový zpěv

Kontakt: Michaela Králová • telefon: 221 507 977 • mobil: 778 702 491 • kralova@nipos-mk.cz
Klub sbormistrů a Knihovna a databáze not
Kontakt: • PhDr. Jan Pirner • telefon: 221 507 975 • mobil: 778 702 495 • pirner@nipos-mk.cz
ARTAMA >> Dětské estetické aktivity >> Dětský sborový zpěv >> Semináře a dílny >> Klub sbormistrů

Letní seminář Klubu sbormistrů

16. – 23. července 2017, Kutná Hora

Letní týdenní seminář Klubu sbormistrů je koncipován jako práce ve sborových dílnách, součástí jsou ale i individuální hodiny hlasové výchovy a konzultace v dirigování. Seminář je rozšířen o zajímavé přednášky týkající se oboru.

Hlásit se mohou začínající i pokročilí sbormistři dětských, mládežnických i dospělých pěveckých sborů a všichni zájemci o sborový zpěv a hlasovou výchovu.

Seminář má akreditaci MŠMT č. 18 312/2014-1-554. Všichni účastníci obdrží osvědčení o absolvování.

Lektoři: Dirigování a nácvik skladeb: Jurij Galatenko (dirigent a sbormistr Národního divadla moravskoslezského, pedagog PedF Ostravské univerzity)

Metodika práce sborem: Luboš Hána (pedagog PedF Univerzity J.E. Purkyně, Ústí n. Labem, sbormistr komorního sboru Ventilky Jirkov)

Metodika práce s dětským sborem: Zdena Součková (sbormistryně chlapeckého sboru Pueri gaudentes, pedagožka)

Hlasová výchova ve sboru: Eliška Hrubá Toperczerová (hlasová pedagožka a režisérka, Kühnův dětský sbor)

Základy taktovací techniky: Miloslava Vítková (sbormistryně, odborná pracovnice NIPOS-ARTAMA)

Dramaturgie a literatura pro pěvecké sbory: Jaroslava Macková (muzikoložka, výzkumná pracovnice NIPOS-ARTAMA)

Unie českých pěveckých sborů: Roman Michálek (předseda UČPS)

další lektor v jednání

Harmonogram: neděle 16.7. – příjezd, 18:00 zahájení semináře

pondělí 17.7. – sobota 22.7. – společná výuka, individuální hodiny s lektory dle rozpisu, přednášky z oboru

pátek 21.7., 19:00 – koncert účastníků v Chrámu svaté Barbory

neděle 23.7.. 10:00 – zpívání při slavnostní mši v Chrámu sv. Barbory

zhodnocení a zakončení semináře, 12:00 předání osvědčení

Účastnický poplatek5 600 Kč

Cena zahrnuje ubytování (pokoje po dvou/třech s vlastním sociálním zařízením pro dva pokoje), celodenní stravování (sobotní večeře až nedělní oběd), kurzovné a veškeré notové materiály.

Přihlášku můžete zaslat pomocí formuláře (viz níže na této stránce) nejpozději do 16.6. 2017.

Upozornění: Osvědčení o absolvování obdrží účastníci, kteří se zúčastnili celého semináře, v neděli po skončení programu. 

 

Vloženo 01. 04. 2017 v 08:57 do kategorie Archiv, Klub sbormistrů, Klub sbormistrů, Semináře a dílny.

Zhlédnuto 589 krát, z toho dnes 1 krát.

 
Informace o ochraně osobních údajů na webu NIPOS