Odborný útvar NIPOS

Neprofesionální umělecké aktivity dospělých
a estetické aktivity dětí a mládeže

Kontakt: NIPOS-ARTAMA • P.O.Box 12 • Fügnerovo nám. 5 • 120 21 Praha 2
telefon: 221 507 953-4 • e-mail: artama@nipos-mk.cz

English summaryAbout NIPOS


Zpět na úvodní stránku

Dětské výtvarné aktivity

Kontakt: Mgr. Jana Randáková • telefon: 221 507 971 • mobil: 778 702 496 • mobil: 721 456 397 • e-mail randakova@nipos-mk.cz
ARTAMA >> Dětské estetické aktivity >> Dětské výtvarné aktivity >> Semináře a dílny >> Výtvarné semináře

Nabídka aktuálních vzdělávacích akcí pro výtvarné pedagogy

ZRCADLO – Letní škola na pražské katedře výtvarné výchovy 2018

9.–13. července 2018 (po 12–18 hod, út, st, čt 9–18 hod, pá 10–15 hod)
Místo konání: katedra výtvarné výchovy PedF UK, M. D. Rettigové 4, Praha 1
Pořádá NIPOS-ARTAMA ve spolupráci s katedrou výtvarné výchovy PedF UK a NÚV. 

NIPOS-ARTAMA a katedra výtvarné výchovy PedF UK zve výtvarné pedagogy všech typů školních a mimoškolních zařízení na Letní školu, ve které zažijí vhled do principů a prostředků současného vizuálního umění tentokrát skrze společné téma „Zrcadlo“.

Téma „Zrcadlo/Zrcadlení“ bude zkoumáno jak v rovině fyzické (odraz, reflexe, deformace obrazu), tak i v rovině metafyzické (zrcadlení vnější reality v našem vnitřním světě). Každý z lektorů představí jemu vlastní specifickou oblast v dějinách výtvarného umění s daným tématem a každý se ho dotkne v různé rovině (tradiční, tajuplné, akční, sofistikované, technologické apod.). Všichni účastníci Letní školy postupně projdou všemi třemi ateliéry. S ohledem na zaměření jednotlivých lektorů bude každý ze tří bloků kompaktní, ucelený a přitom specifický. Vše s důrazem na didaktickou a interpretační pozici učitele.

Lektoři:
Jan Pfeiffer | absolvent ateliéru monumentální tvorby Akademie výtvarných umění v Praze; v tvorbě se věnuje různým médiím od videa, animace až po rozsáhlé multimediální instalace; jeho tvorba se často zabývá ambivalencí čistě technického exaktního momentu a jeho náhodnými vizuálními výstupy, preciznost zpracování, dlouhodobě vyvíjená metodika a vysoká estetická kritéria jsou pro autora podmínkou, která dává jeho dílům punc vědeckosti; v roce 2011 vyhrál první cenu Henkel Award v české sekci

Ivan Špirk  | absolvent Akademie výtvarných umění v Praze; vlastní uměleckou činnost rozvíjí v oblastech volné grafiky, kresby, ilustrace a knižní typografie; podílel se na realizacích pro architekturu; vystavuje na zahraničních, domácích a skupinových výstavách; jeho díla jsou zastoupena v domácích institucích, ve sbírkách na Slovensku, v Polsku, Rakousku, Německu, Itálii, USA a Japonsku; realizoval legendární Diskurzivní dílny (spolu s Markétou Pastorovou), cyklus Grafika a škola pro výtvarné pedagogy a další vzdělávací akce ve spolupráci s NÚV, NIPOS-ARTAMA a AVP

Martin Velíšek (1968) | absolvent Akademie výtvarných umění v Praze; zabývá se malbou s konceptuálním přesahem, ale také kresbou či grafikou; příležitostně se věnuje obalovému designu; za svou práci získal mimo jiné Cenu nadace na podporu současného umění „Jelinek Stiftung“, cenu Grafika roku Interkontakt grafik, Hlavní cenu na Intersalonu AVJ, Grand prix, Salon s´art du Pays fertois, France, či Obal roku nebo World Star za obalový design; věnuje se i teoretické práci

Markéta Pastorová |absolventka Pedagogické fakulty UK v Praze; v současnosti pracuje v Národním ústavu pro vzdělávání (NÚV); dlouhodobě se věnuje tvorbě kurikulárních dokumentů; je garantkou oblasti Umění a kultura, základního uměleckého vzdělávání a průřezových témat; externě vyučuje na Vysoké škole umělecko-průmyslové v Praze

Předpokládaná cena: 3000 Kč (bez ubytování*)
Seminář je akreditován MŠMT v rámci DVPP, účastníci obdrží osvědčení.
Minimální počet účastníků je 18 osob.
PŘIHLÁŠKA do 18. května 2018 na E: randakova@nipos-mk.cz | M: +420 778 702 496

 

MOŽNOSTI ANIMACEMOŽNOSTI DIALOGU

13.–14. října 2018 (so 10–18 hod, ne 9–14 hod)
Místo konání: Kulturní centrum DOBEŠKA, Jasná I. 1181/6, Praha 4
Pořádá NIPOS-ARTAMA ve spolupráci se spolkem Ultrafun.

Hlavním obsahem semináře je základní vhled do základů animovaného filmu. Seminář je plánován jako cyklus.
Po krátkém teoretickém úvodu o podstatě animovaného filmu účastníci kriticky nahlédnou do výběru české i světové produkce animovaného filmu. Bude zmíněna filmová výchova na českých školách a její současný stav díky výzkumu „Rozšíření oboru filmová/audiovizuální výchova na českých školách“ (pro MK ČR, Mgr. MgA. Tereza Czesany Dvořáková, Ph.D.).
V následující části semináře se budou výtvarní pedagogové prakticky věnovat pochopení jazyka animovaného filmu. Jazyk a terminologie animovaného filmu je speciální a rovněž některé výrobní postupy a prostředky nejsou zcela běžné. Krom animačních hraček a předanimačních technik se seznámí s ploškovou i loutkovou animací, vyzkouší si práci s green screenem. Pracovat budou s profesionálním animačním programem Dragon.
Dalším úkolem bude forma práce ve skupině napodobující filmový štáb, rozdělení kompetencí a využití vlastních předností při natáčení. Důraz není kladen na technickou dokonalost, ale na tvořivost pedagoga tak, aby dokázal rozeznat, která technika či technologie je pro daný námět nejvhodnější.
Účastníci obdrží potřebné povědomí o zdrojích pro práci a přípravu (odkazy na weby s danou tematikou, databázi publikací k tématu a možnosti legálního přístupu k filmům).
Výstupem semináře bude krátký animovaný film.

Lektoři:
MgA Klára Marešová | výtvarnice, animátorka, lektorka workshopů animace a učitelka výtvarné výchovy; zakladatelka a členka spolku Ultrafun z.s.; absolventka oboru Filmová a televizní grafika na VŠUP, Praha

MgA Pavla Šnajdarová | výtvarnice, animátorka, lektorka workshopů animace; věnuje se experimentální animaci pod kamerou; členka spolku Ultrafun z.s.; absolventka oboru Filmová a televizní grafika na VŠUP Praha

MgA Tereza Vostradovská | výtvarnice, animátorka, lektorka workshopů animace; věnuje se ilustraci, např. Hravouka (nominovaná na cenu Magnesia Litera); členka spolku Ultrafun z.s.; absolventka oboru Filmová a televizní grafika na VŠUP Praha

Předpokládaná cena: 1200 Kč (bez ubytování*)
Seminář je akreditován MŠMT v rámci DVPP, účastníci obdrží osvědčení.
Maximální počet účastníků je 20 osob.
PŘIHLÁŠKA do 14. září 2018 na E: randakova@nipos-mk.cz | M: +420 778 702 496

 

*Účastníci si v obou případech ubytování zařizují sami. Doporučujeme dobré ubytování: Katolický domov studujících (sestry dominikánky) Černá 14, Praha 1; Kapucíni Loreta, Loretánské nám. 99/6, Praha 1 ¬ Hradčany; Křesťanský domov mládeže u sv. Ludmily, Francouzská 1/585, Praha 2 – Vinohrady.

Vloženo 14. 06. 2017 v 15:03 do kategorie Nabídka, Výtvarné semináře.

Zhlédnuto 450 krát, z toho dnes 1 krát.

 
Informace o ochraně osobních údajů na webu NIPOS