Odborný útvar NIPOS

Neprofesionální umělecké aktivity dospělých
a estetické aktivity dětí a mládeže

Kontakt: NIPOS-ARTAMA • P.O.Box 12 • Fügnerovo nám. 5 • 120 21 Praha 2
telefon: 221 507 953-4 • e-mail: artama@nipos-mk.cz

English summaryAbout NIPOS


Zpět na úvodní stránku

Dětské divadlo, přednes,
dramatická výchova

Kontakt: Mgr. Jakub Hulák • telefon: 221 507 969 • mobil: 778 702 490 • mobil: 605 948 056 • e-mail: hulak@nipos-mk.cz
ARTAMA >> Dětské estetické aktivity >> Dětské divadlo, přednes, dramatická výchova >> Semináře a dílny >> Rozšiřující kurzy

Herecká průprava

Kurz pro vedoucí dětských a mladých divadelních souborů a učitele dramatické výchovy
2.–4. února, 23.–25. března, 27.–29. dubna, 11.–13. května 2018, Praha

Pořádají: NIPOS-ARTAMA a Sdružení pro tvořivou dramatiku

Praktický kurz zaměřený na specifické herecké a režijní dovednosti, které vyžaduje praxe vedoucího divadelního souboru či učitele dramatické výchovy, zejména při inscenační práci s dětským či mladým souborem. Je určen zejména pro pedagogy ZUŠ, vedoucí dětských a mladých dramatických a divadelních souborů v DDM, SVČ a dalších volnočasových zařízeních a pro učitele základních a středních škol všech typů. U účastníků kurzu předpokládáme základní zkušenosti v oboru dramatické výchovy.
Při přijímání přihlášek budou proto upřednostněni absolventi celoročních kurzů dětského divadla, základních kurzů dramatické výchovy pro učitele či vysokoškolského studia v oboru dramatické výchovy.
Kurz bude zahájen 2. února 2018 a bude probíhat vždy jednou za měsíc od pátečního večera do nedělního poledne ve čtyřech víkendech.
Lektorka kurzu: HANA FRANKOVÁ, herečka a režisérka, hlavní protagonistka Divadla Dagmar Karlovy Vary, pedagožka střední pedagogické školy v Karlových Varech a katedry výchovné dramatiky DAMU Praha, lektorka mnoha celostátních dílen a seminářů. Od roku 1992 systematicky pracuje s dětskými a mladými soubory (Studio Divadla Dagmar a střední pedagogické školy Karlovy Vary), s nimiž vytvořila řadu pozoruhodných inscenací.
Místo konání: Centrum tvořivé dramatiky Praha, Arabská 681/20, Praha 6.
Kurzovné: 2 400 Kč, studenti prezenčního studia a členové Sdružení pro tvořivou dramatiku 2 000 Kč.
Pořadatelé kurzu požádají MŠMT o akreditaci, aby školy mohly svým pracovníkům proplatit kurzovné z fondu DVPP.
Máte-li o kurz zájem, vyplňte závaznou přihlášku a pošlete ji nejpozději do 19. ledna 2018 na e-mail: hulak@nipos-mk.cz nebo na adresu Jakub Hulák, NIPOS-ARTAMA, P. O. BOX 12 / Fügnerovo nám. 5, 120 21 Praha 2.
Přihlášky přijímáme do vyčerpání volných míst.

Vloženo 07. 09. 2017 v 13:25 do kategorie Archiv, Rozšiřující kurzy.

Zhlédnuto 208 krát, z toho dnes 1 krát.

 
Informace o ochraně osobních údajů na webu NIPOS