Odborný útvar NIPOS

Neprofesionální umělecké aktivity dospělých
a estetické aktivity dětí a mládeže

Kontakt: NIPOS-ARTAMA • P.O.Box 12 • Fügnerovo nám. 5 • 120 21 Praha 2
telefon: 221 507 953-4 • e-mail: artama@nipos-mk.cz

English summaryAbout NIPOS


Zpět na úvodní stránku

Loutkářství

Kontakt: Michal Drtina • mobil 606 644 294 • telefon: 221 507 956 • drtina@nipos-mk.cz
ARTAMA >> Divadelní obory >> Loutkářství >> Přehlídky a festivaly >> Loutkářská Chrudim

Propozice 67. loutkářské Chrudimi 2018

67. LOUTKÁŘSKÁ CHRUDIM
Celostátní přehlídka amatérského loutkářství

29. června – 5. července 2018, Chrudim

 

Z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury pořádá NIPOS-ARTAMA, město Chrudim
prostřednictvím organizace Chrudimská beseda a Spolek pro vydávání časopisu Loutkář.

 

I. CHARAKTERISTIKA A POSLÁNÍ PŘEHLÍDKY

67. loutkářská Chrudim (dále jen LCH) je koncipována jako celostátní přehlídka a dílna amatérského loutkářství ve všech jeho formách a projevech.

Posláním přehlídky je umožnit setkání amatérských loutkářů na celorepublikové úrovni, prezentaci a konfrontaci výsledků práce loutkářských souborů i jednotlivců v dané sezóně. Hlavním cílem přehlídky je podpora zájmu o loutkářství, kultivace amatérského loutkového divadla a jeho propagace ve společnosti prostřednictvím vzdělávacích seminářů, hlavního a doprovodného programu.

 

II. PODMÍNKY ÚČASTI

Přehlídky se mohou zúčastnit amatérské soubory a jednotlivci z celé České republiky, kteří využívají principů loutkového divadla.

Soubory a jednotlivci se v daném roce mohou soutěžně zúčastnit se stejnou inscenací pouze jedné loutkářské přehlídky postupové na LCH.

 

III. ORGANIZACE A PRŮBĚH

O konkrétní podobě programu LCH rozhoduje programová rada, a to na základě nominací
a doporučení porot z krajských loutkářských postupových přehlídek a doporučení porot z ostatních (neloutkářských) přehlídek.

Programová rada je jmenována NIPOS-ARTAMA z členů odborné rady pro loutkové divadlo, zástupců pořadatelů LCH, případně i zástupců přehlídek, ze kterých návrhy vzešly.

Krajská přehlídka může být postupovou pro LCH, pokud budou splněny tyto podmínky:

pořadatel musí do konce října 2017 informovat odpovědného pracovníka
NIPOS-ARTAMA o konání a datu postupové přehlídky směřující k LCH;

·         všechny soutěžní inscenace posoudí nejméně tříčlenná odborná porota, ve které je alespoň jeden člen znalý úrovně LCH za poslední tři roky (např. některý z členů odborné rady
NIPOS-ARTAMA pro loutkové divadlo nebo člen odborné poroty LCH apod.);

·         postupové přehlídky se soutěžně zúčastní nejméně tři různé soubory a tři různé inscenace;

·         členem odborných porot nesmí být spolutvůrci soutěžních inscenací, ani jejich spolupracovníci nebo příbuzní;

·         navrhovatelé (pořadatelé postupových přehlídek) informují na závěr přehlídky vybrané soubory o jejich nominaci nebo doporučení na LCH.

 

IV. HODNOCENÍ A VÝBĚR

Porota postupové loutkářské přehlídky může do programu LCH nominovat jednu inscenaci a doporučit libovolný počet inscenací.

Poroty ostatních (neloutkářských) přehlídek nemají právo nominace, ale mohou v odůvodněných případech doporučit do hlavního programu libovolný počet inscenací, které splňují podmínky účasti na LCH.

Návrhy nominovaných a doporučených představení budou k jednání programové rady přijaty pouze v tom případě, že pořadatel dodá k termínu uzávěrky 67. loutkářské Chrudimi 19. dubna 2018 na adresu: NIPOS-ARTAMA, Michal Drtina, P. O. BOX 12 / Fügnerovo náměstí 5, 120 21 Praha 2, e-mail: drtina@nipos-mk.cz tyto požadované podklady:

1.     úplně vyplněný formulář INFORMACE O INSCENACI;

2.     textovou předlohu inscenace;

3.     zvláštní zprávu obsahující:

a.     název přehlídky, která inscenaci doporučila;

b.    informaci o tom, zda jde o nominaci nebo doporučení inscenace, hodnocení inscenace, z něhož je patrné, o jaký jde žánr, jaké základní jevištní prostředky jsou použity, divácká adresa (pro dospělé, mládež, děti – jakého věku) apod., zejména je třeba uvést, v čem navrhovatelé spatřují zajímavost, dramaturgický a inscenační přínos, inspirativnost či dokonce výjimečnost inscenace, opravňující ji k zařazení do programu LCH, toto hodnocení je především určeno pro práci programové rady, ale může být také uveřejněno ve zpravodaji LCH;

c.     doporučení, jaký prostor v Chrudimi by byl pro danou inscenaci nejvhodnější;

d.    jméno, adresu, e-mail a telefon navrhovatele (pořadatele postupové přehlídky), čitelný seznam porotců a podpis autora hodnocení či předsedy poroty.

Pořadatel má právo nezařadit programovou radou schválenou inscenaci, pokud ani po konzultaci se souborem nenalezne přiměřený termín či prostor pro danou produkci a pokud nemá soubor vyřešeny autorskoprávní stránky inscenace dle autorského zákona č. 121/2000 Sb. v jeho platném znění, které musí soubor doložit kopií licenční smlouvy k provozování díla (Postup k získání licence najdou soubory například zde: www.dilia.cz/index.php/component/k2/item/8392-jak-ziskat-licenci).

 

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Pokud bude krajská postupová loutkářská přehlídka spojena s jinou postupovou přehlídkou, řídí se každá část přehlídky vlastními propozicemi.

Ekonomické parametry účasti souborů ve všech částech programu budou řešeny podle organizačních
a finančních možností přehlídky.

V případě ekonomických potíží může být program přehlídky omezen nebo může být přehlídka odvolána.

 

Zpracoval Michal Drtina
NIPOS-ARTAMA, říjen 2017

Vloženo 05. 11. 2017 v 10:02 do kategorie Loutkářská Chrudim, Loutkářství, Propozice.

Zhlédnuto 627 krát, z toho dnes 1 krát.

 
Informace o ochraně osobních údajů na webu NIPOS