Odborný útvar NIPOS

Neprofesionální umělecké aktivity dospělých
a estetické aktivity dětí a mládeže

Kontakt: NIPOS-ARTAMA • P.O.Box 12 • Fügnerovo nám. 5 • 120 21 Praha 2
telefon: 221 507 953-4 • e-mail: artama@nipos-mk.cz

English summaryAbout NIPOS


Zpět na úvodní stránku

Dětské výtvarné aktivity

Kontakt: Mgr. Jana Randáková • telefon: 221 507 971 • mobil: 778 702 496 • mobil: 721 456 397 • e-mail randakova@nipos-mk.cz
ARTAMA >> Dětské estetické aktivity >> Dětské výtvarné aktivity

ZRCADLO – Letní škola na pražské katedře výtvarné výchovy 2018

9.–13. července 2018 (po 12–18 hod, út, st, čt 9–18 hod, pá 10–15 hod)
Místo konání: katedra výtvarné výchovy PedF UK, M. D. Rettigové 4, Praha 1
Pořádá NIPOS-ARTAMA ve spolupráci s katedrou výtvarné výchovy PedF UK a NÚV. 

NIPOS-ARTAMA a katedra výtvarné výchovy PedF UK zve výtvarné pedagogy všech typů školních a mimoškolních zařízení na Letní školu, ve které zažijí vhled do principů a prostředků současného vizuálního umění tentokrát skrze společné téma „Zrcadlo“.

Téma „Zrcadlo/Zrcadlení“ bude zkoumáno jak v rovině fyzické (odraz, reflexe, deformace obrazu), tak i v rovině metafyzické (zrcadlení vnější reality v našem vnitřním světě). Každý z lektorů představí jemu vlastní specifickou oblast v dějinách výtvarného umění s daným tématem a každý se ho dotkne v různé rovině (tradiční, tajuplné, akční, sofistikované, technologické apod.). Všichni účastníci Letní školy postupně projdou všemi třemi ateliéry. S ohledem na zaměření jednotlivých lektorů bude každý ze tří bloků kompaktní, ucelený a přitom specifický. Vše s důrazem na didaktickou a interpretační pozici učitele.

Lektoři:
Jan Pfeiffer | absolvent ateliéru monumentální tvorby Akademie výtvarných umění v Praze; v tvorbě se věnuje různým médiím od videa, animace až po rozsáhlé multimediální instalace; jeho tvorba se často zabývá ambivalencí čistě technického exaktního momentu a jeho náhodnými vizuálními výstupy, preciznost zpracování, dlouhodobě vyvíjená metodika a vysoká estetická kritéria jsou pro autora podmínkou, která dává jeho dílům punc vědeckosti; v roce 2011 vyhrál první cenu Henkel Award v české sekci

Ivan Špirk  | absolvent Akademie výtvarných umění v Praze; vlastní uměleckou činnost rozvíjí v oblastech volné grafiky, kresby, ilustrace a knižní typografie; podílel se na realizacích pro architekturu; vystavuje na zahraničních, domácích a skupinových výstavách; jeho díla jsou zastoupena v domácích institucích, ve sbírkách na Slovensku, v Polsku, Rakousku, Německu, Itálii, USA a Japonsku; realizoval legendární Diskurzivní dílny (spolu s Markétou Pastorovou), cyklus Grafika a škola pro výtvarné pedagogy a další vzdělávací akce ve spolupráci s NÚV, NIPOS-ARTAMA a AVP

Martin Velíšek (1968) | absolvent Akademie výtvarných umění v Praze; zabývá se malbou s konceptuálním přesahem, ale také kresbou či grafikou; příležitostně se věnuje obalovému designu; za svou práci získal mimo jiné Cenu nadace na podporu současného umění „Jelinek Stiftung“, cenu Grafika roku Interkontakt grafik, Hlavní cenu na Intersalonu AVJ, Grand prix, Salon s´art du Pays fertois, France, či Obal roku nebo World Star za obalový design; věnuje se i teoretické práci

Markéta Pastorová |absolventka Pedagogické fakulty UK v Praze; v současnosti pracuje v Národním ústavu pro vzdělávání (NÚV); dlouhodobě se věnuje tvorbě kurikulárních dokumentů; je garantkou oblasti Umění a kultura, základního uměleckého vzdělávání a průřezových témat; externě vyučuje na Vysoké škole umělecko-průmyslové v Praze

Předpokládaná cena: 3000 Kč (bez ubytování*)
Seminář je akreditován MŠMT v rámci DVPP, účastníci obdrží osvědčení.
Minimální počet účastníků je 18 osob.
PŘIHLÁŠKA do 18. května 2018 na E: randakova@nipos-mk.cz | M: +420 778 702 496

*Účastníci si ubytování zařizují sami. Doporučujeme dobré ubytování: Katolický domov studujících (sestry dominikánky) Černá 14, Praha 1 | Kapucíni Loreta, Loretánské nám. 99/6, Praha 1 – Hradčany | Křesťanský domov mládeže u sv. Ludmily, Francouzská 1/585, Praha 2 – Vinohrady.

Vloženo 14. 04. 2018 v 00:00 do kategorie Aktuálně, Dětské výtvarné aktivity, Výtvarné semináře.

Zhlédnuto 209 krát, z toho dnes 1 krát.

 
Informace o ochraně osobních údajů na webu NIPOS