Odborný útvar NIPOS

Neprofesionální umělecké aktivity dospělých
a estetické aktivity dětí a mládeže

Kontakt: NIPOS-ARTAMA • P.O.Box 12 • Fügnerovo nám. 5 • 120 21 Praha 2
telefon: 221 507 953-4 • e-mail: artama@nipos-mk.cz

English summaryAbout NIPOS


Zpět na úvodní stránku

Film - video

Kontakty:
Film-video Magdalena Mikešová
telefon: 221 507 953 • mobil: 778 702 391 • e-mail: mikesova@nipos.cz
Filmová výchova MgA. Jiří Forejt
telefon: 221 507 958 • mobil: 778 702 498 • e-mail: forejt@nipos.cz
ARTAMA >> Film a foto >> Film-video >> Přehlídky a festivaly >> Zlaté slunce

Zlaté slunce 2018 – propozice

ZLATÉ SLUNCE 2018
15. ročník celostátní soutěže neprofesionální filmové tvorby
školní kategorie 7.–8. června 2018, Blansko

Z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury pořádají NIPOS-ARTAMA Praha, město Blansko, Kulturní středisko města Blanska ve spolupráci s Českým výborem UNICA – Celostátním svazem neprofesionálního filmu a za finančního přispění Jihomoravského kraje.

I. CHARAKTERISTIKA A POSLÁNÍ SOUTĚŽE

II. PODMÍNKY ÚČASTI
Soutěž je dvoukolová: dvě zemská kola a republikové kolo (do celorepublikového kola je možné postoupit pouze ze zemského kola, přihlásit soutěžní snímek přímo do republikového kola není možné).

Do soutěže se může přihlásit občan České republiky a cizinec žijící na území ČR za těchto podmínek:

  1. autor není starší 19 let a soutěžní film není starší 2 let,
  2. film není přihlášen do žádného kola soutěže Český videosalon a nesoutěžil v žádných kolech předchozích ročníků soutěží Zlaté slunce nebo Český videosalon,
  3. autor přihlásí všechny snímky pouze do jednoho zemského kola,
  4. snímek není primárně určen ke komerčním účelům, neuvádí jej profesionální firma a nejedná se o snímek filmových škol,
  5. snímek neporušuje zákony ČR,
  6. film byl zaslán v povoleném formátu a splňuje technické parametry pro přijetí dané propozicemi,
  7. film splňuje doporučenou maximální délku do 20 minut (filmy delší než 20 minut nemají jistotu přijetí, výjimky určuje přímo pořadatel daného kola na základě časové dispozice),
  8. údaje v titulcích filmů musí být shodné s údaji uvedenými na přihlášce,
  9. autor přihlásí i fyzicky dodá snímek s odpovídající registrací do termínu uzávěrky,
  10. autor souhlasí s vytvořením kopie pro archiv NIPOS-ARTAMA a pro porotu celostátní soutěže.

III. SOUTĚŽNÍ KATEGORIE:

Věkové kategorie:
A – tvorba dětí a žáků do 15 let,
B – tvorba mládeže a studentů do 19 let a handicapovaných autorů.

Žánrové kategorie:
a) dokumenty, reportáže a publicistika,
b) hrané snímky,
c) animované snímky,
d) experimentální snímky a videoklipy.

Autoři v přihlášce označí kategorii (A nebo B) podle věkové skupiny, do které patří. Také označí snímek dle žánrové kategorie.

IV. PŘIHLÁŠENÍ DO SOUTĚŽE
Všechny filmy aspirující na účast v postupovém kole (v případě úspěchu následně v celostátním kole) musí být řádně přihlášeny (vyplněný registrační list je zaslán spolu se soutěžním snímkem na adresu určenou pořadatelem daného kola).
Přihlášku (registrační list) lze zaslat následovně:

elektronicky
Autor vyplní buď přímo formulář v MS Word, nebo oskenuje ručně vypsaný průvodní list a spolu s filmem zašle přes datovou službu www.uschovna.cz na adresu uvedenou pořadatelem zemského kola (pro Čechy: zlateslunce-dvurkralove@seznam.cz, pro Moravu: zlateslunce-brno@seznam.cz)

fyzicky poštou
Autor vytiskne vyplněný formulář průvodního listu, případně ho vytiskne prázdný, ručně vyplní a zašle spolu s nosičem poštou nebo zásilkovou službou na adresu:
JBS studio s.r.o.
Rohozná 71, 569 72 Rohozná u Poličky

V. ORGANIZACE A PRŮBĚH

Zemská kola

Republikové kolo

Ekonomické zajištění republikového kola

VI. HODNOCENÍ

Zemská kola

Republikové kolo

VII. TECHNICKÉ PODMÍNKY

Soutěžní snímek musí být zaslán v povoleném formátu a splňovat tyto technické parametry:
Datové nosiče: DVD, Blu-ray, Datové karty, flash disky
Kontejnery: mpg, mp4, avi, mov
Video formáty (kodeky): MPEG-2, MPEG-4, H264, AVCHD
Minimální rozlišení videa: SD (720 x 576)‘
Maximální rozlišení videa: FullHD (1920 x 1080)
Audio kodeky: PCM, AC3, MP2, MP3,
Barevná norma: PAL
Doporučená snímková frekvence: 25 fps

VIII. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

Zpracoval Miroslav Tuščák
NIPOS-ARTAMA, listopad 2017

 

ZLATÉ SLUNCE – ZEMSKÁ KOLA 2018:

ZLATÉ SLUNCE DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM
Termín: 23. března 2018
Zemská soutěž pro Čechy
Pro kraje: Plzeňský, Karlovarský, Středočeský, Jihočeský, hlavní město Praha, Ústecký, Liberecký a Královéhradecký
Kontakt: Sylvie Černotová, DDM Jednička, Spojených národů 1620, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
Tel. a e-mail: 499 320 353, 775 320 373 info@ddmdvurkralove.cz
Místo konání: Kino Svět, Dvůr Králové nad Labem
Uzávěrka soutěže: 2. 3. 2018
Web.: www.ddm1.cz  www.artama.cz  www.filmdat.cz
Adresa pro zasílání filmů a přihlášek:
zlateslunce-dvurkralove@seznam.cz

ZLATÉ SLUNCE BRNO
Termín: 13.–14. dubna 2018
Zemská soutěž pro Moravu
Pro kraje: Zlínský, Jihomoravský, Olomoucký, Moravskoslezský, Vysočina a Pardubický
Kontakt: Miroslav Obrátil, Středisko volného času Legato, Stamicova 7, 623 00 Brno-Kohoutovice
E-mail: mirek.lavka@luzanky.cz, tel.: 724 232 739
Místo konání: Středisko volného času Legato, Stamicova 7, 623 00 Brno-Kohoutovice
Uzávěrka soutěže: 10. 3. 2018
Web.: www.artama.cz  www.filmdat.cz  www.legato.luzanky.cz
Adresa pro zasílání filmů a přihlášek: zlateslunce-brno@seznam.cz


ZLATÉ SLUNCE – CELOSTÁTNÍ KOLO 2018:

15. ZLATÉ SLUNCE BLANSKO
Termín: 7.–8. června 2018
Celostátní soutěž neprofesionální filmové tvorby – školní kategorie
Kontaktní osoba: Jiří Forejt, NIPOS-ARTAMA, P. O. BOX 12 / Fügnerovo nám. 5, 120 21 Praha 2, e-mail: forejt@nipos.cz, tel: 221 507 958, mobil : 778 702 498
www.nipos-mk.cz, www.filmdat.cz www.cvu.cz www.artama.cz
Kontakt: Kulturní středisko města Blanska, Jaroslav Jeřábek, Hybešova 1, 678 01 Blansko
E-mail: zlateslunceblansko@gmail.com www.ksmb.cz
Jaroslav Cinkl, Základní škola – FK, Erbenova 13, 678 01 Blansko
E-mail: cinkl@erbenova.cz , tel: 516 415 561
Místo konání: Kino, Blansko
Uzávěrka celostátní soutěže: 14. dubna 2018
Web.: www.erbenova.cz  www.artama.cz  www.filmdat.cz

Vloženo 07. 02. 2018 v 15:15 do kategorie Archiv, Zlaté slunce.

Zhlédnuto 182 krát, z toho dnes 1 krát.

 
Informace o ochraně osobních údajů na webu NIPOS