Odborný útvar NIPOS

Neprofesionální umělecké aktivity dospělých
a estetické aktivity dětí a mládeže

Kontakt: NIPOS-ARTAMA • P.O.Box 12 • Fügnerovo nám. 5 • 120 21 Praha 2
telefon: 221 507 953-4 • e-mail: artama@nipos-mk.cz

English summaryAbout NIPOS


Zpět na úvodní stránku

Dětský sborový zpěv

Kontakt: Michaela Králová • telefon: 221 507 977 • mobil: 778 702 491 • kralova@nipos-mk.cz
Klub sbormistrů a Knihovna a databáze not
Kontakt: • PhDr. Jan Pirner • telefon: 221 507 975 • mobil: 778 702 495 • pirner@nipos-mk.cz
ARTAMA >> Dětské estetické aktivity >> Dětský sborový zpěv >> Semináře a dílny >> Klub sbormistrů

Podzimní seminář Klubu sbormistrů

Podzimní víkendový seminář určený pro sbormistry dětských pěveckých sborů při celostátní soutěži Porta musicae, 16.–18. 11. 2018, Nový Jičín

Seminář pořádá NIPOS-ARTAMA v rámci 12. celostátní soutěže dětských pěveckých sborů Porta musicae 2018 ve spolupráci se Sdružením přátel DPS ONDRÁŠEK z Nového Jičína.

Seminář Klubu sbormistrů je součástí volného cyklu inspirativních seminářů pořádaných NIPOS-ARTAMA, které jsou určeny všem zájemcům z řad začínajících i zkušených sbormistrů. Tento seminář je zaměřen na práci dětských pěveckých sborů.

Seminář má akreditaci MŠMT č. 29060/2017-1-1149. Všichni účastníci, kteří se zúčastní celého semináře, obdrží osvědčení o absolvování.

Lektorka: Ivana Kleinová, sbormistryně dětského pěveckého sboru Domino (Opava). 

Seminaristé mají možnost poslechnout si oba přehlídkové koncerty i soutěžní vystoupení jakožto stínová porota a zúčastnit se rozborového semináře s porotci. Lektorkou semináře bude Ivana Kleinová, která se bude zabývat metodikou práce s dětským sborem. 

Účastnický poplatek zahrnující kurzovné, ubytování a stravování: 1 100  Kč (ubytování: 600/2 noci, stravování: 300 Kč, kurzovné: 200 Kč).

Ubytování:

Stravování: Základní škola Tyršova 1 (páteční večeře, sobotní plná penze, nedělní snídaně) 

 

Více informací o lektorce Ivaně Kleinové:

Narodila jsem se v Opavě. Vztah k hudbě jsem zdědila po rodičích, kteří, i když svým povoláním stavaři, rádi zpívali. Tatínek hrál na housle a trubku, tyto schopnosti využil v tanečním orchestru, cimbálovce i dechovce. Ke sborovému zpívání jsem se dostala až na střední škole – Střední pedagogické škole v Krnově, kde mě oslovila paní Zdeňka Odstrčilová. Začala jsem u ní zpívat v dívčím komorním sboru a vedle toho mě dala paní profesorka příležitost vést sbor dětí předškolního věku. Všechny tyto zkušenosti jsem pak využila při zpívání ve Vysokoškolském sboru Pedagogické fakulty v Ostravě. Pod vedením sbormistra pana profesora Lumíra Pivovarského jsem získávala další sbormistrovské zkušenosti. V roce 1986 jsme byla oslovena, zda bych mohla převzít dětský pěvecký sbor Červený květ v Opavě. Od té doby se věnuji práci s dětským sborem. V roce 1993 jsem založila při základní škole s rozšířeným vyučováním hudební výchově dětský pěvecký sbor Domino. Od 1991 působím na Základní škole Ilji Hurníka v Opavě, kde vyučuji jazyk anglický, španělský a sborový zpěv. Jsem členkou celostátní odborné rady pro dětský sborový zpěv NIPOS Artama Praha, svoje zkušenosti předávám na seminářích a využívám jich při práci v porotách sborových soutěží. 

Díky sborovému zpívání chci dětem umožnit, aby poznaly nejen krásu hudby, ale i nové osobnosti, naší země, cizí kraje, aby se nebály komunikovat. S dětským sborem Domino jsme navštívili řadu zemí Evropy, Kanadu, Izrael. Děti zpívaly na světových festivalech i soutěžích. Zkrátka, je úžasné, když děti poznají kouzlo sborového zpívání a tato radost je provází celým jejich dalším životem.

 

Předběžný harmonogram (časy se pravděpodobně ještě trochu posunou):

Pátek 16. 11.

14:00–17:00, prezence účastníků přehlídky (soutěžících sborů i seminaristů)

17:00–18.45, večeře (ZŠ Tyršova 1)

19:00–20:30, ZAHAJOVACÍ KONCERT (vystoupí DPS Ondrášek z Nového Jičína a DPS Moravské děti z Holešova), společný nácvik písně Pod našima vršíčkama

21:00–21:15, přivítání účastníků Klubu sbormistrů (pokyny k hodnocení sborů – seminaristé si během sobotní soutěže vyzkouší být stínovou porotou)

 

Sobota 17. 11.

7:00 – 8:30, snídaně (ZŠ Tyršova 1)

8.30 – 9.30, seminář Klubu sbormistrů  (lektorka: Ivana Kleinová, seminář je určený jen přihlášeným účastníkům)

10:00–12.00, SOUTĚŽNÍ VYSTOUPENÍ (I. kategorie, 8 sborů)

12.00 – 12.45,oběd (ZŠ Tyršova 1)

13:00–14:30, seminář Klubu sbormistrů (lektorka: Ivana Kleinová, seminář je určený jen přihlášeným účastníkům)

14:30–15:15, SOUTĚŽNÍ VYSTOUPENÍ (II. kategorie, 4 sbory)

15:45–17:15, seminář Klubu sbormistrů (lektorka: Ivana Kleinová, seminář je určený jen přihlášeným účastníkům)

17:15–18:00 rozborový seminář s porotou určený pro účastníky semináře Klubu sbormistrů

18:00–18:45, večeře (ZŠ Tyršova 1)

19:00, SLAVNOSTNÍ VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ

            ZÁVĚREČNÝ KONCERT ZÚČASTNĚNÝCH SBORŮ (krátké vystoupení každého sboru a na závěr zpěv společné písně Pod našima vršíčkama)

20:30, společenský večer 

 

Neděle 18. 11.

7:30–9:00, snídaně (ZŠ Tyršova 1)

9:15, sraz sborů před ZŠ Tyršova a společný průvod na Masarykovo náměstí

9:30–10:15, společný zpěv všech sborů na Masarykově náměstí, odjezd sborů

 

Uzávěrka přihlášek: 15. října 2018

Přihlášku prosím vyplňte ZDE

Více informací o soutěži najdete na webových stránkách www.artama.cz v sekci Porta musicae, nebo na na stránkách pěveckého sboru Ondrášek

Kontakt: kralova(at)nipos-mk.cz

 

 

Vloženo 09. 03. 2018 v 10:25 do kategorie Aktuálně, Klub sbormistrů, Klub sbormistrů, Semináře a dílny.

Zhlédnuto 1 348 krát, z toho dnes 1 krát.

 
Informace o ochraně osobních údajů na webu NIPOS