Odborný útvar NIPOS

Neprofesionální umělecké aktivity dospělých
a estetické aktivity dětí a mládeže

Kontakt: NIPOS-ARTAMA • P.O.Box 12 • Fügnerovo nám. 5 • 120 21 Praha 2
telefon: 221 507 953-4 • e-mail: artama@nipos-mk.cz

English summaryAbout NIPOS


Zpět na úvodní stránku

Dětský sborový zpěv

KONTAKTY
Michaela Králová • telefon: 221 507 977 • mobil: 778 702 491 • e-mail: kralova@nipos-mk.cz
Klub sbormistrů:
Zuzana Kacafírková • telefon: 221 507 975 • mobil: 778 702 375 • e-mail: kacafirkova@nipos-mk
Knihovna a databáze not:
PhDr. Jan Pirner • telefon: 221 507 975 • mobil: 778 702 495 • e-mail: pirner@nipos-mk.cz
ARTAMA >> Dětské estetické aktivity >> Dětský sborový zpěv >> Semináře a dílny >> Klub sbormistrů

Podzimní seminář Klubu sbormistrů

Podzimní víkendový seminář určený pro sbormistry dětských pěveckých sborů při celostátní soutěži Porta musicae, 16.–18. 11. 2018, Nový Jičín

Seminář pořádá NIPOS-ARTAMA v rámci 12. celostátní soutěže dětských pěveckých sborů Porta musicae 2018 ve spolupráci se Sdružením přátel DPS ONDRÁŠEK z Nového Jičína.

Seminář Klubu sbormistrů je součástí volného cyklu inspirativních seminářů pořádaných NIPOS-ARTAMA, které jsou určeny všem zájemcům z řad začínajících i zkušených sbormistrů. Tento seminář je zaměřen na práci dětských pěveckých sborů.

Seminář má akreditaci MŠMT č. 29060/2017-1-1149. Všichni účastníci, kteří se zúčastní celého semináře, obdrží osvědčení o absolvování.

Lektorka: Ivana Kleinová, sbormistryně dětského pěveckého sboru Domino (Opava). 

Seminaristé mají možnost poslechnout si oba přehlídkové koncerty i soutěžní vystoupení jakožto stínová porota a zúčastnit se rozborového semináře s porotci. Lektorkou semináře bude Ivana Kleinová, která se bude zabývat metodikou práce s dětským sborem. 

Účastnický poplatek zahrnující kurzovné, ubytování a stravování: 1 100  Kč (ubytování: 600/2 noci, stravování: 300 Kč, kurzovné: 200 Kč).

Ubytování:

Stravování: Základní škola Tyršova 1 (páteční večeře, sobotní plná penze, nedělní snídaně) 

 

Více informací o lektorce Ivaně Kleinové:

Narodila jsem se v Opavě. Vztah k hudbě jsem zdědila po rodičích, kteří, i když svým povoláním stavaři, rádi zpívali. Tatínek hrál na housle a trubku, tyto schopnosti využil v tanečním orchestru, cimbálovce i dechovce. Ke sborovému zpívání jsem se dostala až na střední škole – Střední pedagogické škole v Krnově, kde mě oslovila paní Zdeňka Odstrčilová. Začala jsem u ní zpívat v dívčím komorním sboru a vedle toho mě dala paní profesorka příležitost vést sbor dětí předškolního věku. Všechny tyto zkušenosti jsem pak využila při zpívání ve Vysokoškolském sboru Pedagogické fakulty v Ostravě. Pod vedením sbormistra pana profesora Lumíra Pivovarského jsem získávala další sbormistrovské zkušenosti. V roce 1986 jsme byla oslovena, zda bych mohla převzít dětský pěvecký sbor Červený květ v Opavě. Od té doby se věnuji práci s dětským sborem. V roce 1993 jsem založila při základní škole s rozšířeným vyučováním hudební výchově dětský pěvecký sbor Domino. Od 1991 působím na Základní škole Ilji Hurníka v Opavě, kde vyučuji jazyk anglický, španělský a sborový zpěv. Jsem členkou celostátní odborné rady pro dětský sborový zpěv NIPOS Artama Praha, svoje zkušenosti předávám na seminářích a využívám jich při práci v porotách sborových soutěží. 

Díky sborovému zpívání chci dětem umožnit, aby poznaly nejen krásu hudby, ale i nové osobnosti, naší země, cizí kraje, aby se nebály komunikovat. S dětským sborem Domino jsme navštívili řadu zemí Evropy, Kanadu, Izrael. Děti zpívaly na světových festivalech i soutěžích. Zkrátka, je úžasné, když děti poznají kouzlo sborového zpívání a tato radost je provází celým jejich dalším životem.

 

Harmonogram:

Všechny koncerty i semináře proběhnou v prostorách Beskydského divadla.

pátek

 

16.30-18.30

prezence v místě ubytování (Ubytovna Na Lesní / Domov mládeže)

17.00-18.45

večeře (ZŠ Tyršova)

19.20-19.30

společný nácvik sborů – píseň Pod našima vršíčkama (Beskyd. divadlo)

19.30 – 21.00

zahajovací koncert, Beskydské divadlo
(Ondrášek Nový Jičín a Moravské děti Holešov)

21.00 – 21.15

setkání seminaristů s porotou, malý sál Beskyd. divadla
(pokyny k hodnocení soutěžních vystoupení)

   

sobota

 

07.00 – 08.15

snídaně (ZŠ Tyršova)

8.15-9.45

Klub sbormistrů (lektorka: Ivana Kleinová), malý sál BD

10.00-12.00

soutěžní vystoupení, I. kategorie

   

12.00 – 12.45

oběd (ZŠ Tyršova)

12.55-13.55

Klub sbormistrů (lektorka: Ivana Kleinová), malý sál BD

14.00-14.45

soutěžní vystoupení (II. kategorie)

14.45-16.00

Klub sbormistrů (lektorka: Ivana Kleinová), malý sál BD

16.00-16.45

Rozborový seminář s porotou určený pro seminaristy, malý sál BD

16.45 – 18.00

večeře (ZŠ Tyršova 1)

18.00-19.30

Vyhlášení výsledků, závěr. koncert všech sborů

20.00

společné posezení, Hotel Praha

   

neděle

 

07.30 – 09.00

snídaně (ZŠ Tyršova 1)

9.15

sraz před ZŠ

9.30-cca 10.15

zpěv sborů na Masarykově nám.

10.30 – cca 12.00

setkání OR, týká se jen členů odborné rady
pro dětský sborový zpěv NIPOS-ARTAMA

 

Uzávěrka přihlášek: 15. října 2018

 

Více informací o soutěži najdete na webových stránkách www.artama.cz v sekci Porta musicae, nebo na na stránkách pěveckého sboru Ondrášek

Kontakt: kralova(at)nipos-mk.cz

 

 

Vloženo 09. 03. 2018 v 10:25 do kategorie Archiv, Klub sbormistrů, Klub sbormistrů, Semináře a dílny.

Zhlédnuto 1 742 krát, z toho dnes 1 krát.

 
Informace o ochraně osobních údajů na webu NIPOS