Odborný útvar NIPOS

Neprofesionální umělecké aktivity dospělých
a estetické aktivity dětí a mládeže

Kontakt: NIPOS-ARTAMA • P.O.Box 12 • Fügnerovo nám. 5 • 120 21 Praha 2
telefon: 221 507 953-4 • e-mail: artama@nipos-mk.cz

English summaryAbout NIPOS


Zpět na úvodní stránku

Dětský sborový zpěv

Kontakt: Michaela Králová • telefon: 221 507 977 • mobil: 778 702 491 • kralova@nipos-mk.cz
Klub sbormistrů a Knihovna a databáze not
Kontakt: • PhDr. Jan Pirner • telefon: 221 507 975 • mobil: 778 702 495 • pirner@nipos-mk.cz
ARTAMA >> Dětské estetické aktivity >> Dětský sborový zpěv

Národní sborová databáze

je již spuštěna: www.nsdb.cz

Webové stránky pro prezentaci sborového umění v České republice jsou určeny pro odbornou i laickou veřejnost. Celý projekt je připravován odbornými pracovníky NIPOS (Mgr. Barbora Hanslianová, PhDr. Jan Pirner) společně s externími pracovníky pod vedením Prof. PaedDr. Jiřího Koláře.

Do Národní sborové databáze vás velmi rádi přidáme, pokud nám vyplníte následující formuláře:

Formulář: Sbory

Formulář: Sbormistři

Fotografie: Vaši fotografii sboru a sbormistra o minimální velikosti 1484×1000 (prosíme o formát na šířku, nikoli na výšku) prosím zasílejte na e-mail nsdb@nipos.cz či hanslianova@nipos.cz přes úschovnu s označením, o jaký sbor či sbormistra se jedná, a s uvedením autora fotografie. U sborové fotografie se souhlasem všech, kteří jsou na fotografii vyfotografováni (stačí souhlas za sbor).

Kontaktní osoba: Mgr. Barbora Hanslianová, Národní informační a poradenské středisko pro kulturu (NIPOS), Fügnerovo náměstí 5, 120 21 Praha 2 | T: 221 507 975,  M: 774 058 219, E: hanslianova@nipos.cz

Vloženo 13. 06. 2018 v 09:05 do kategorie Aktuálně, Dětský sborový zpěv, Sborový zpěv, Středoškolský sborový zpěv.

Zhlédnuto 1 250 krát, z toho dnes 1 krát.

 
Informace o ochraně osobních údajů na webu NIPOS