Odborný útvar NIPOS

Neprofesionální umělecké aktivity dospělých
a estetické aktivity dětí a mládeže

Kontakt: NIPOS-ARTAMA • P.O.Box 12 • Fügnerovo nám. 5 • 120 21 Praha 2
telefon: 221 507 953-4 • e-mail: artama@nipos-mk.cz

English summaryAbout NIPOS


Zpět na úvodní stránku

Sborový zpěv

Kontakty:
PhDr. Jan Pirner • telefon: 221 507 975 • mobil: 778 702 495 • e-mail: pirner@nipos-mk.cz
Klub sbormistrů:
Zuzana Kacafírková • telefon: 221 507 975 • mobil: 778 702 375 • e-mail: kacafirkova@nipos-mk
ARTAMA >> Hudební obory >> Sborový zpěv >> Přehlídky a festivaly >> Mezinárodní skladatelská soutěž

P R O T O K O L – X. ročník Mezinárodní skladatelské soutěže Jihlava 2010

P R O T O K O L
o výsledcích X. ročníku Mezinárodní skladatelské soutěže Jihlava 2010 pro smíšené, ženské nebo dívčí sbory a cappella

Podle soutěžního řádu soutěže porota ve složení Jan Málek – předseda, Prof. Ivana Loudová, sbm. Janka Rychlá, Prof. Jiří Kolář, Mgr. Lukáš Hurník, Mgr. Jiří Jakeš, Mgr. Iva Daňková – tajemnice poroty, prostudovala 19 řádně anonymně zadaných skladeb a vyhodnotila je takto:

1. cena – nebyla udělena (nedosáhla potřebného bodového ohodnocení)
2. cena – Sapientia V. (15 000 Kč): Jiří Teml /ČR – Praha/
3. cena – Maličkosti (10 000 Kč): Eduard Douša /ČR – Praha/

Skladby doporučené k provedení v budoucnu a oceněné finanční částkou 4 000 Kč:
Psalm 131 – Ian Eballe (Německo)
Malá epithalamia pro Annu – Jan Holý (ČR)
Homage á Toi – Naomi Stephan (Německo)
Zpěvy z Tramtárie – Jan Vičar (ČR)
Tři duchovní zpěvy – Martin Červenka (ČR)

Složení soutěžní poroty:
Jan Málek, předseda poroty
Prof. Ivana Loudová, členka poroty
Sbm. Janka Rychlá, členka poroty
Prof. Jiří Kolář, člen poroty
Mgr. Lukáš Hurník, člen poroty
Mgr. Jiří Jakeš, člen poroty

V Praze dne 21. listopadu 2009 Mgr. Iva Daňková

Vloženo 15. 01. 2010 v 11:04 do kategorie Archiv, Mezinárodní skladatelská soutěž.

Zhlédnuto 503 krát, z toho dnes 1 krát.

 
Informace o ochraně osobních údajů na webu NIPOS