STÁTNÍ PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

informace • konzultace • semináře • festivaly • publikace • periodika

Kontakt: NIPOS • P.O.Box 12 • Fügnerovo náměstí 1866/5 • 120 21 Praha 2
telefon: 221 507 900 • e-mail: nipos@nipos-mk.cz

English summaryAbout NIPOS


Zpět na úvodní stránku

Kalendárium kulturních akcí zdravotně postižených

Kalendář kulturních akcí a výstav podpořených dotací MK ČR v programu podpory kulturních aktivit  zdravotně postižených občanů a seniorů pro rok 2017.

Akce a výstavy říjen 2017

Akce celý rok 2017 aktualizace říjen

Výstavy celý rok 2017 aktualizace říjen

 

 

(zpracovala Mgr. A.Peroutková)

Zhlédnuto 1 926 krát, z toho dnes 1 krát.