STÁTNÍ PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

informace • konzultace • semináře • festivaly • publikace • periodika

Kontakt: NIPOS • P.O.Box 12 • Fügnerovo náměstí 1866/5 • 120 21 Praha 2
telefon: 221 507 900 • e-mail: nipos@nipos-mk.cz

English summaryAbout NIPOS


Zpět na úvodní stránku

Profily vedoucích pracovníků NIPOS

Mgr. Lenka LÁZŇOVSKÁ • ředitelka

PhDr. Jana RADOVÁ • vedoucí útvaru CIK

Ing. Pavlína ČERMÁKOVÁ • vedoucí útvaru ARTAMA

PhDr. Jindřiška GREGORINIOVÁ • vedoucí útvaru KaM

Ing. Jana DENKOVÁ • vedoucí Ekonomického útvaru

Tomáš BAŠUS • vedoucí útvaru ICT

Zhlédnuto 294 krát, z toho dnes 1 krát.