STÁTNÍ PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

informace • konzultace • semináře • festivaly • publikace • periodika

Kontakt: NIPOS • P.O.Box 12 • Fügnerovo náměstí 1866/5 • 120 21 Praha 2
telefon: 221 507 900 • e-mail: nipos@nipos-mk.cz

English summaryAbout NIPOS


Zpět na úvodní stránku

ředitelka NIPOS

 zpět na seznam
Mgr. Lenka Lázňovská
ředitelka Národního informačního a poradenského střediska pro kulturu (NIPOS)
Kontakty tel.:  221 507 930/935
tel.:  732 936 432
e-mail: laznovska@nipos-mk.cz

Narozena:  15. 2. 1948 v Praze

Nejvyšší dosažené vzdělání:
Vysokoškolské – Universita Karlova, filosofická fakulta – čeština-dějepis St. závěrečná zkouška – 1972
Postgrad. studium: Estetická výchova – rok ukončení 1978

Profesní uplatnění: Ústav pro kulturně-výchovnou činnost Praha, 1972 – 1991
Pracovní pozice:

 • jazyková korektorka 1972
 • odborná pracovnice 1972 – 1978
 • redaktorka v edičním odd. 1979 – 1984
 • vedoucí odd. vzdělávání 1985 – 1986
 • vedoucí odd. mimoškolního vzdělávání 1986 – 1987
 • vedoucí divadelního odd. 1987 – 1991

Nástup do pracovního poměru v NIPOS: 1. 2. 1991

Pracovní pozice:

 • od 1. 2. 1991 – zástupkyně vedoucí  útvaru ARTAMA
 • od 1. 7. 2001 – vedoucí útvaru ARTAMA
 • od 1. 3. 2008 – ředitelka NIPOS

Aktivity související s profesním uplatněním:

 • člen výzkumných týmů (Analýza a komparace financování kultury v území krajů, Dějiny českého amatérského divadla),
 • vedoucí výzkumného týmu pětiletého výzkumu Význam vybraných kolektivních uměleckých aktivit pro osobnost dítěte ve věku povinné docházky,
 • publicistická činnost s tématem kultura a umění v periodickém tisku,
 • publikování studií (Dovětek ki dějinám českého amatérského divadla v letech 1990 – 2007, Kulturní dimenze života seniorů, Vývoj kulturní infrastruktury ČR po roce 1990, Neformální vzdělávání v ČR, Neprofesionální umělecké aktivity a transformace veřejné správy v letech 1990 – 1995 a další),
 • přednášky na zahraničních konferencích většinou s tématikou neprofesionálních umění, zejména SRN a Slovensko,
 • práce v předsednictvech mezinárodních nevládních organizací (AMATEO 2010 – dosud), Středoevropská sekce AITA/IATA, volený prezident 2000 – 2008, 2016 – dosud),
 • volený prezident Českého střediska AITA/IATA, předseda Festivalového výboru JH (oba dosud),
 • lektorská činnost pro VŠE,
 • lektorská činnost v porotách přehlídek amatérského divadla.
Zhlédnuto 170 krát, z toho dnes 1 krát.
 
Informace o ochraně osobních údajů na webu NIPOS