STÁTNÍ PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

informace • konzultace • semináře • festivaly • publikace • periodika

Kontakt: NIPOS • P.O.Box 12 • Fügnerovo náměstí 1866/5 • 120 21 Praha 2
telefon: 221 507 900 • e-mail: nipos@nipos-mk.cz

English summaryAbout NIPOS


Zpět na úvodní stránku

vedoucí útvaru CIK

zpět na seznam
PhDr. Jana Radová

vedoucí útvaru Centrum informací a statistik kultury a veřejné knihovny NIPOS (CIK)
Zástupce statutárního orgánu NIPOS

Kontakty tel.: 221 507 920
tel.:732 343 378
e-mail: radova@nipos-mk.cz

Narozena: 5. 5. 1950 v Praze

Nejvyšší dosažené vzdělání:
Vysokoškolské – Universita Karlova, filosofická fakulta – obor knihovnictví a vědeckotechnické informace
St. závěrečná zkouška – 1973
Rigorózní zkouška –  1975

Profesní uplatnění:
Národní knihovna v Praze, Klementinum,   1973 – 1994
Pracovní pozice: knihovnice 1973 – 1980
vedoucí odd. Jmenné katalogizace 1980 – 1986
ředitelka Odboru národní bibliografie a katalogizace 1987 – 1994

Nástup do pracovního poměru v NIPOS: 21. 2. 1994 na pracovní pozici vedoucí CIK a veřejné knihovny

Zhlédnuto 87 krát, z toho dnes 1 krát.
 
Informace o ochraně osobních údajů na webu NIPOS