STÁTNÍ PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

informace • konzultace • semináře • festivaly • publikace • periodika

Kontakt: NIPOS • P.O.Box 12 • Fügnerovo náměstí 1866/5 • 120 21 Praha 2
telefon: 221 507 900 • e-mail: nipos@nipos-mk.cz

English summaryAbout NIPOS


Zpět na úvodní stránku

vedoucí útvaru ARTAMA

zpět na seznam
Ing. Pavlína Čermáková
vedoucí útvaru pro neprofesionální umělecké aktivity a dětskou estetickou výchovu
a redakcí časopisů Amatérská scéna a Tvořivá dramatika (ARTAMA)
Kontakty tel.: 221 507 952
tel.: 605 981 888
e-mail: cermakova@nipos-mk.cz

Narozena: 5. 7. 1963 v Praze

Nejvyšší dosažené vzdělání:
Vysokoškolské – České vysoké učení technické – fakulta strojní
St. závěrečná zkouška – 1987

Profesní uplatnění:
Podještědský soubor písní a tanců v Liberci – členka souboru 1978 – 1980
Soubor písní a tanců Josefa Vycpálka – členka souboru od 1980
členka organizač. vedení souboru  od 1993
vedoucí souboru od 2007 – dosud

Nástup do pracovního poměru v NIPOS: 1. 11. 1995
Odborná pracovnice tanečního odd.:

  • příprava, organizace a realizace kulturních programů, celostátních přehlídek oboru  folklor dospělí  a děti (Folklorní festival  Pardubice – Hradec Králové, Škola folklorních tradic, Národopisná slovanost v Kinské zahradě, Celostátní přehlídka choreografií folklorních souborů apod.),
  • vedení ekonomické agendy útvaru ARTAMA,
  • zpracování projektů přehlídek neprofesionálního umění a vzdělávacích akcí
  • od roku 2005 zástupce vedoucí útvaru ARTAMA
  • od roku 2008 vedoucí útvaru ARTAMA

Aktivity v souvisejícím s profesním uplatněním:
vedoucí  skupiny dětského folklorního souboru Rozmarýnek 1998 – 2003

Zhlédnuto 197 krát, z toho dnes 1 krát.
 
Informace o ochraně osobních údajů na webu NIPOS