STÁTNÍ PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

informace • konzultace • semináře • festivaly • publikace • periodika

Kontakt: NIPOS • P.O.Box 12 • Fügnerovo náměstí 1866/5 • 120 21 Praha 2
telefon: 221 507 900 • e-mail: nipos@nipos-mk.cz

English summaryAbout NIPOS


Zpět na úvodní stránku

vedoucí útvaru KaM

zpět na seznam
PhDr. Jindřiška Gregoriniová
vedoucí  útvaru Koncepcí a metodiky (KaM)
Kontakty tel.:  221 507 949
tel.: 732 939 186
e-mail: gregoriniova@nipos-mk.cz

Narozena: 22. 11. 1976 v Praze

Nejvyšší dosažené vzdělání:
Vysokoškolské – Universita Karlova, filosofická fakulta – obor teorie kultury, kulturologie
St. závěrečná zkouška – 2002
Rigorózní zkouška – 2005

Profesní uplatnění:
Profesní uplatnění: Akademie věd ČR  2002 – pracovní pozice: odborná pracovnice sekretariátu
Foibos, a.s. 2003 – 2005 – pracovní pozice: tajemnice

  • organizace akcí místní kultury,
  • řešení grantové problematiky

Nástup do pracovního poměru v NIPOS: 1. 2006 na místo výzkumné a vývojové pracovnice:

  • zpracovávání nestandardních komplexních výstupů o ekonomickém, sociálním a demografickém vývoji podmínek kultury v ČR; zpracování aktuálních případových studií a materiálů se zvláštním zaměřením na řešení oblasti kultury v EU a v dalších mezinárodních souvislostech apod.,
  • samostatné řešení dílčích výzkumných a vývojových úkolů (např. projekt NAKI DF11PO10VV024(MK) – Efektivní metodiky podpory malých a středních subjektů sektoru kultury v prostředí a evropské ekonomiky apod.),
  • metodicko-poradenská činnost odborné veřejnosti,
  • od 1. 10. 2006 zástupce vedoucí útvaru REGIS,
  • od 1. 4. 2013 vedoucí útvaru KaM.
Zhlédnuto 108 krát, z toho dnes 1 krát.
 
Informace o ochraně osobních údajů na webu NIPOS