STÁTNÍ PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

informace • konzultace • semináře • festivaly • publikace • periodika

Kontakt: NIPOS • P.O.Box 12 • Fügnerovo náměstí 1866/5 • 120 21 Praha 2
telefon: 221 507 900 • e-mail: nipos@nipos-mk.cz

English summaryAbout NIPOS


Zpět na úvodní stránku

Pódia z krabičky

Redaktoři: Lenka Lázňovská, Vítězslava Šrámková, František Zborník
1. vyd., Praha: NIPOS, 2005, 187 s. + 5 CD, váz.

Nesoustavné nahlédnutí do historie malých neprofesionálních scén 60. let 20. století.

Kniha vznikla z podnětu ministra kultury Pavla Dostála. Nejedná se o teoretickou studii malých forem, ale hlavním smyslem a cílem publikace je zachytit atmosféru 60. let. Z úvodní studie Vladimíra Justa a medailonů Ondřeje Suchého, Jany Machalické nebo Eduarda Světlíka se můžete dočíst o turnovském Kompasu, karlovarské Kapse, ostravském Pod okapem a Divadlu Waterloo, litvínovském Docela malém divadle, brněnském divadle X, pražském Inklemu nebo olomoucké Skumafce, ve které působil Pavel Dostál.
Amatérská divadla malých forem mapuje i pětideskové album se stovkou jejich písní. Text je doplněn seznamem divadel, o kterých medailonky nevznikly.

Množství
Není skladem

Cena: 38.00 Kč 
Informace o ochraně osobních údajů na webu NIPOS