STÁTNÍ PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

informace • konzultace • semináře • festivaly • publikace • periodika

Kontakt: NIPOS • P.O.Box 12 • Fügnerovo náměstí 1866/5 • 120 21 Praha 2
telefon: 221 507 900 • e-mail: nipos@nipos-mk.cz

English summaryAbout NIPOS


Zpět na úvodní stránku

Sborník statí o kultuře v letech 2010 – 2014

NIPOS » Publikace a časopisy NIPOS » Kompletní seznam » Publikace » 7 Ostatní » Sborník statí o kultuře v letech 2010 – 2014

Vydalo Národní informační a poradenské středisko pro kulturu (NIPOS)
Praha • 2016

Publikace navazuje na předchozí Sborník statí o kultuře 2004 – 2009 a již tradičně nabízí široký přehled kulturní infrastruktury a její podpory z perspektivy veřejné správy. 

Redakce: Útvar koncepcí a metodiky NIPOS

Sborník si lze stáhnout (ve formátu PDF) ZDE

Jednotlivé příspěvky dokládají bohatost kultury a uměleckého dění v České republice, obsahují ale i výhrady k nedostatku financí. Umožňují také srovnání proměn kultury jak v rámci uplynulých let, tak mezi jednotlivými kraji a městy.

Ministerstvo kultury souhrnně představilo činnost všech svých odborů včetně údajů o finanční podpoře kultury za období 2010 – 2014. Příspěvky jednotlivých krajů a statutárních měst vychází z odpovědí na předem zaslané tři otázky, které se týkaly kladných a záporných stránek proměn kultury v daném období, realizovaných podpůrných kulturních programů a veřejných služeb a kulturního dědictví a také významných kulturních subjektů působících v daném místě a regionu.

Množství
Není skladem

Cena: 0.00 Kč 
Informace o ochraně osobních údajů na webu NIPOS