STÁTNÍ PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

informace • konzultace • semináře • festivaly • publikace • periodika

Kontakt: NIPOS • P.O.Box 12 • Fügnerovo náměstí 1866/5 • 120 21 Praha 2
telefon: 221 507 900 • e-mail: nipos@nipos-mk.cz

English summaryAbout NIPOS


Zpět na úvodní stránku

Statistika kultury České republiky

NIPOS » Publikace a časopisy NIPOS » Kompletní seznam » Publikace » 6 Statistika kultury » Statistika kultury České republiky

Od roku 2009 je tzv. „Modrý sešit“ vydáván ve čtyřech svazcích:

  1. Kulturní dědictvi (muzea, galerie a památkové objekty)
  2. Umění (divadla, hudební soubory, výstavní činnost a festivaly)
  3. Knihovny a vydavatelská činnost
  4. Edukace a veřejná osvěta

Veškeré statistiky kultury od roku 1998 si můžete stáhnout na stránkách statistiky na této adrese
K dispozici jsou také v anglickém jazyce.

Množství
Není skladem

Cena: 0.00 Kč 
Informace o ochraně osobních údajů na webu NIPOS